Autorský tým, o webu

AUTORSKÝ TÝM

Mgr. Tomáš Macháček (tomas.machacek@natur.cuni.cz)
    - autor, správce a editor
    - domácí instituce: Přírodovědecká fakulta UK, vědecký pracovník
    - specializace a zájmové obory: parazitologie, imunologie

Mgr. Iveta Červenková
    - spoluautorka, editorka
    - domácí instituce: Základní škola Poříčí nad Sázavou, učitelka
    - specializace a zájmové obory: etologie, zoologie

Mgr. Iveta Vojtěchová
    - spoluautorka, editorka
    - domácí instituce: Fyziologický ústav AVČR, vědecký pracovník
    - specializace a zájmové obory: fyziologie, zoologie

Mgr. Iva Kovářová († 6. 1. 2016)
    - spoluautorka
    - domácí instituce: Gymnázium Benešov, učitelka biologie
    - specializace a zájmové obory: genetika, sukulenty

O WEBU

Webové stránky www.biomach.cz jsou z velké části vytvořené studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Formou přehledných výpisků kompletně pokrývají učivo středoškolské biologie a v některých pasážích ho značně přesahují a rozšiřují.

Obsah webu, primárně určeného středoškolákům, je rozdělen do osmi sekcí, které kopírují oblasti biologie probírané na středních školách: obecná biologie, buněčná a molekulární biologie, mikrobiologie a virologie, biologie protist, biologie rostlin a hub, biologie živočichů,biologie člověka, genetika, ekologie a ochrana přírody.

Zájemci tu najdou kompletní poznámky ze středoškolské biologie vedené formou přehledných, odrážkovaných výpisků. Obsah je navíc doplněn interaktivními prvky (videa, prezentace) a mnoha rozšiřujícími materiály, které (někdy značně) přesahují úroveň látky střední školy. Nedílnou součástí webu je i sekce věnovaná procvičování, kde je pro studenty připravena nejen řada opakovacích testů, ale i poznávačky organismů.

Biomach je veden jako spolek Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

Poslední aktualizace textu: červen 2012
Comments