Biologický kroužek Gymnázia Benešov

26. 9. 2012: KAM JSTE SE PODĚLI, ŘASY A PRVOCI?↑ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 21. 3. 2012: FASCIOLOIDES MAGNA: MOTOLICE ZE ZÁMOŘÍVe školním roce 2011/2012 pořádáme pro studenty Gymnázia Benešov rozšiřující kurz Vybrané kapitoly z buněčné a molekulární biologie 2011/2012. Přednášky se konají ve středu od 14.15 v učebně biologie.

↑ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 13. 4. 2011: PSI A KOČKY JAKO RIZIKO PRO NAŠE ZDRAVÍ (?)
Tradiční jarní parazitologický seminář. přednáší prof. Petr Horák a Tomáš Macháček, katedra parazitologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze).Ve školním roce 2010/2011 pořádáme pro studenty Gymnázia Benešov rozšiřující kurz ÚVOD DO BUNĚČNÉ A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. Přednášky se konají ve středu od 14.15 v učebně biologie.

↑ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 21. 4. 2010 Přednáška: KREVSAJÍCÍ ČLENOVCI JAKO PŘENAŠEČI INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ – HISTORIE A SOUČASNOST (Prof. Petr Horák, PhD.).
Program: Součástí přednášky bude i demonstrace živých objektů-parazitů.

17. 2. 2010 Přednáška: CO VYMYSLEL DARWIN, KDYŽ NE EVOLUCI?! (Macháček).
Program: Od 13.30 v učebně biologie, délka max. 120 minut. Pokud si vůbec něco vybavíme při slově evoluce, většinou je to jméno jednoho z největších přírodovědců 19. století Charlese DARWINA. Mnoho lidí má právě jeho svázaného s objevem evoluce. To je ovšem velká chyba, Darwin žádnou evoluci neobjevil! V čem tedy spočívá jeho přínos a proč se o něm v souvislosti s evolucí tolik mluví? Přijďte si pro odpovědi (mimo jiné) i na tyto otázky: Můžou evoluci podléhat i počítačové viry? Co mají společného třídní vtipálek a anglická sýkorka? Jak a čím se liší hromada kamení od geparda? Co v každém z nás rozděluje Weismannova bariéra? Může organismus cíleně indukovat mutace za konkrétním účelem? Proč samec vždycky udělá, co samičce na očích vidí? Jaký je rozdíl mezi přírodním a přirozeným? Proč vás nemají rádi jenom rodiče, ale také tetičky a babičky? Proč byste se měli dobře starat o mladší sourozence? Kdo svádí v našem genomu líté boje na život a na smrt (a to naprosto doslova!) a proč je nám z toho občas mdlo? Jsme jen loutky plně uvízlé ve spárech zlomyslných úseků DNA? Kdo je modrovous, kam se evolučně svezeme a proč je lepší nevymírat a speciovatnež vymírat a zanikat? Základní studijní materiál k přednášce najdete na webu http://biomach.wz.cz v sekci Obecná biologie > Biologická evoluce.

18. 11. 2009 Cvičení: PROTISTO-PARAZITOLOGICKÉ PRAKTIKUM (Macháček).
Program: Začátek ve 14.15 v biologické laboratoři. Mikroskopická technika: LM, SLM, EM. Praktická část I.: typy preparátů, barvení, mikroskopování jednobuněčných objektů. Praktická část II.: vodní plži jako mezihostitelé motolic, pitva plže a demonstrace motolic. Nezapomeňte plášť. Praktikum OMEZENO počtem míst v laboratoři. Biologický materiál laskavě poskytuje katedra parazitologie Přírodovědecké fakulty UK.

↑ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 25. 3. 2009 Přednáška: PARAZITOLOGIE – téma bude upřesněno (Prof. RNDr. Petr Horák, PhD.).
Program: Ve 14.00 začíná v pořadí již třetí přednáška prof. Horáka, zástupce vedoucího katedry parazitologie, PřF UK.PŘEDMATURITNÍ BIOLOGICKÁ POSEZENÍ 2008–2009

Činnost Biologického kroužku Gymnázia Benešov bude pokračovat i v letošním školním roce (2008/2009), vzhledem k ča­sové náročnosti příprav však trochu odlišným způsobem. Zhruba jednou za 14 dní bude probíhat formou tzv. předmaturitních biologických posezení. O co půjde? Se zájemci – především z řad letošních maturantů (ale nejen těch, zváni jsou všichni, kdo se chtějí něco dozvědět nebo o maturitě z biologie do budoucna snad uvažují) – budeme postupně probírat tematické bloky, které jsou de facto seskládané na základě maturitních okruhů z biologie. Předem nutno upozornit, že prvoplánově nebudeme společně vytvářet/zpraco­vávat maturitní otázky! Spíše půjde o prezentaci a „systematizaci“ jednotlivých okruhů (co do nich patří, o čem mluvit) a přidání rozšiřujících informací nad rámec hodin biologie, příp. i biologických seminářů (tedy něco na způsob loňských přednášek). V žádném případě to však nebude probíhat stylem jednostranného proslovu. Naopak, připraveny jsou různé úkoly, cvičení,poznávačky a další aktivity, jež probíraná témata přiblíží a napomohou jejich zopakování a procvičení; očekává se tedy i aktivní přístup posluchačů. Prostor bude rozhodně i pro zodpovězení dotazů, vysvětlení nejasností či rozproudivší se debatu. Více informací podají Iveta Červenková, Tomáš Macháček, Iveta Vojtěchová (všichni z oktávy). Předmaturitní biologická posezení se konají vždy ve středu od 14 hodin v učebně biologie (není-li uvedeno jinak), délka v závislosti na náročnosti a obsáhlosti tématu.

16.–23. 9. 2008 Exkurze: ITALSKÉ DOLOMITY 2008 (zájezd s CK Ciao!).
Program: Italské Dolomity, Jaderské moře, italské pláže – osmidenní biologicko-geografická exkurze. Po návratu opět komentovaná prezentace fotografií (přelom září a října, bude upřesněno)

↑ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 23. 5. 2008 Exkurze: KONOPIŠŤSKÝ PARK (Červenková, Macháček, Vojtěchová) + účast žáků ZŠ Poříčí.
Program: Pěší procházka po stezkách konopišťského zámeckého parku spojená s plněním nejrůznějších úkolů a zároveň vyplňováním pracovních listů. Zaměření: botanika (dendrologie, bryologie, lichenologie), zoologie (evertebratologie). Akce pořádaná současně pro zájemce z Gymnázia Benešov a ZŠ Poříčí. Sraz ve 13.00 hodin na benešovském autobusovém nádraží, poté přesun k bráně do zámeckého parku. Každý se exkurze účastní na vlastní nebezpečí, nejedná se o akci školy.

21. 5. 2008 Exkurze: PR PODLESÍ, BÝKOVICKÉ RYBNÍKY (Libra, Macháček).
Program: Celodenní exkurze do Přírodní rezervace Podlesí v CHKO Blaník, určená pro studenty dvouletého semináře z biologie. Zaměření exkurze: botanika (masožravé rosnatky!), zoologie, ekologie. Skupinu bude doprovázet Dr. Klaudys ze Správy CHKO.

14. 5. 2008 Přednáška: CESTA DO PRAVĚKU 2: VÝVOJ ŽIVOTA NA PLANETĚ ZEMI (Macháček).
Program: Úplně vždy za ně nemůžeme, a přece se nám mohou přihodit. Co? Vrozená onemocnění, poruchy ve vývoji či choroby zapříčiněné „špatnou“ genetickou výbavou. Přijďte se seznámit s nejběžnějšími z nich.

7. 5. 2008 ZŠ Poříčí nad Sázavou: PRAKTIKA Z BIOLOGIE ROSTLIN (Červenková, Macháček, Vojtěchová).
Program: Čtvrté setkání organizované pro žáky poříčské základní školy, tentokrát praktické.

30. 4. 2008 Přednáška: VÝVOJOVÉ VADY A ONEMOCNĚNÍ (Ticháčková, Žáčková).
Program: Úplně vždy za ně nemůžeme, a přece se nám mohou přihodit. Co? Vrozená onemocnění, poruchy ve vývoji či choroby zapříčiněné „špatnou“ genetickou výbavou. Přijďte se seznámit s nejběžnějšími z nich.

16. 4. 2008 ZŠ Poříčí nad Sázavou: PITVA MYŠI (Červenková, Macháček, Vojtěchová).
Program: V pořadí již třetí setkání organizované pro žáky poříčské základní školy, tentokrát „exkluzivní“ pitva myši spojená s výkladem základní anatomie savců!

9. 4. 2008 Přednáška: HOMOSEXUALITA: VZNIK, STRATEGIE PŘEŽITÍ, POHLED PSYCHOLOGIE (Doubková, Macháček).
Program: I když se může zdát homosexualita z evolučního pohledu maximálně nevýhodná (neboť homosexuální organismus je v podstatě mrtvý organismus – nepředá dál pražádné potomstvo), jak je tedy možné, že se tento fenomén v populacích stále objevuje?! Má to snad přece jen nějakou výhodu? Jak se homosexualita „získává“? Je-li dědičná, jak je potom zajištěn její přenos (když homosexuální tvor potomstvo neplodí)? Nebo existují jiné mechanismy, o nichž ani zatím nevíme? Jak se na tuto problematiku dívá sociobiologie? Jakým způsobem tento jev komentuje současná psychologie, příp. sociologie? Otázek více než dost, že… ?

26. 3. 2008 Přednáška: TEORIE ZMRZLÉ ZEMĚ, LEDOVCE, TZV. GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ (Dřízhalová, Macháček).
Program: Byla kdysi planeta Země celá pokryta ledem? Tuto možnost nabízí právě teorie zmrzlé Země. Jak je to ve skutečnosti s ledovci, jejich táním a globálním oteplováním – realita, nebo dokonalá demagogie?

19. 3. 2008 Přednáška na ZŠ Poříčí nad Sázavou: PARAZITI, PARAZITOLOGIE (Červenková, Macháček, Vojtěchová).
Program: V pořadí již druhé setkání organizované pro žáky poříčské základní školy.

12. 3. 2008 Přednáška: PARAZITOLOGIE (Prof. Dr. Petr Horák, PřF UK, Katedra parazitologie).
Program: Stejně jako loni i letos bude uznávaný parazitolog, spoluautor nově vydané knihy „Paraziti a jejich biologie“, hovořit o nejrůznějších cizopasnících, se kterými se může člověk setkat.

5. 3. 2008 Další setkání BK: ANTIBIOTIKA: OBJEV, MECHANISMY, REZISTENCE (Macháček).
Program: Antibiotika dříve a nyní. Vývoj a postupné objevování antibiotik. Penicilin ≠ Fleming – zásluhy nutno přiřknout i jiným! Mechanismy účinku antibiotik. Trocha (opravdu velmi máloJ) „antibiotické chemie“ – přehlídka vzorců nejčastějších antibiotik. Rezistence na antibiotika (příčiny, mechanismy).
Diskuze: Výhled do budoucna… jak dlouho nám antibiotika ještě vydrží? Knižní novinka: Antibiotický paradox (S. B. Levy).

20. 1. 2008 Přednáška: GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (Mgr. Kučerová, PřF JU).
Slova se tentokrát ujme odborník na slovo vzatý z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Doba přednášky: 14.15–15.45 (90 minut). Účast doporučená také frekventantům biologických seminářů.

30. 1. 2008 Další setkání BK: SEMIAUTONOMNÍ ORGANELY, TEORIE ENDOSYMBIÓZY, PROMISKUITNÍ DNA (Macháček).
Program: Jak vznikly plastidy a mitochondrie? Stalo se to v historii pouze jednou, nebo vícekrát? Čím jsou tyto organely tak zvláštní? Můžeme evoluci sledovat v laboratoři na vlastní oči a v reálném čase? K čemu slouží apikoplast? Jak může být DNA promiskuitní? Dokáže tato DNA uškodit člověku a má (pro nás) vůbec nějaký význam? Přijďte si pro odpovědi!
Diskuze: Evoluce – máme pro ni skutečné důkazy založené na moderních biologických a biochemických vědeckých metodách, nebo se jedná pouze o snůšku náhodných objevů a nic neříkajících fosílií.

16. 1. 2008 Další setkání BK: MODELOVÉ OTÁZKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Z BIOLOGIE (Macháček).
Zdroj: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 2007. Čeká vás při přijímacím řízení na vysněnou vysokou školu i test z biologie? Teď máte možnost si jeden takový vyzkoušet! Zadání více jak 120 modelových otázek, jejich řešení a společný komentář výsledků.

7. 1. 2008 Nový dokument: ZPRÁVA ZA ROK 2007 (ZÁŘÍ–PROSINEC) ke stažení zde. Obsahuje souhrn a anotace loňských setkání + předběžný kalendář akcí na první pololetí roku 2008.

19. 12. 2007 Interaktivní odpoledne: VÁNOCE POHLEDEM BIOLOGIE (Macháček).
Program: Vánoční stromečky – poznávání jehličnanů, jejich větví, šišek a jehlic s využitím binokulárních lup. Jmelí a další (polo)parazitické rostliny. Kapři a jejich příbuzní. Vánoční přejídání a jeho následky. … a další věci související s Vánocemi, ovšem pohledem biologie.

28. 11. 2007 Další setkání BK: VZNIK ŽIVOTA NA ZEMI (Červenková, Vojtěchová).
Program: Vznik života a živé hmoty na planetě Zemi. Různá pojetí tohoto problému, nejrůznější aspekty této události. Důkazy, experimenty, osobnosti. Evoluce biologická + chemická (etapy). Vznik nukleových kyselin.
Diskuze: Možnost vzniku živé hmoty/života na jiných planetách a dalších místech ve vesmíru.

31. 10. 2007 Další setkání BK: EVOLUČNÍ TEORIE: KTERÁ Z NICH JE VLASTNĚ SPRÁVNÁ? (Macháček).
Program: Představení několika evolučních teorií (Lamarck, Darwin, Dawkins, Flegr).
Diskuze: Evoluce – ano, či ne (evoluce × kreacionismus)? Správnost evolučních teorií. (Ne)možnost verifikace evolučních teorií. Hybná síla evoluce. Účel evoluce (uspořádání systému × chaos). Vlivy prostředí a organismů na proces evoluce (viry – horizontální přenos genetické informace, parazité – vznik pohlavního rozmnožování). Evoluční biologie. Speciace. ...

3. 10. 2007 První setkání BK: KOUZLO HOR A JEZER: ŠVÝCARSKO – ALPY (Macháček).
Program: Komentovaná prezentace fotografií z biologicko-geografické exkurze do Švýcarska (září 2007). Video z exkurze.

Září 2007: ZAKLÁDACÍ LISTINA BIOLOGICKÉHO KROUŽKU

↑ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 
Comments