***Proteiny

Obsáhlý a o trochu náročnější materiál o proteinech, jejich struktuře a funkci v buňce a potažmo i v živém oraganismu. Podle přednášek z předmětu Biologie buňky, vyučovaného na Přírodovědecké fakultě UK, zpracoval Ladislav Merta, kterému za to patří naše poděkování. Obrázky použité v dokumentu jsou převzaty z učebnice Základy buněčné biologie (Alberts a kol., 1998), která je v originální verzi dostupná volně on-line na stránkách National Center for Biotechnology Information.

Dokument ve formátu PDF najdete zde.
Comments