***Apoptóza, nekróza

APOPTÓZA
 • organizovaná, programovaná, přísně regulovaná buněčná sebevražda bez patologických důsledků pro okolní tkáň
 • charakteristika:
  • kondenzace buňky, organel a jaderného chromatinu
  • ztráta asymetrie, ale ne integrity buněčné membrány
  • nutné dodání energie
  • zbytky buněk („bodies“) fagocytovány makrofágy
  • týká se jednotlivých buněk, nezasahuje okolní buňky
  • nevyvolává zánět
 • příklady: vznik trachejí a tracheid, opadávání listů na podzim, „děravé“ listy monstery, hypersenzitivní reakce, tvorba vzdušných dutin, mrtvé buňky kořenové čepičky, chlupy na listech rostlin, vývoj hmyzu (přechod pupa/imago, nefunkční neuronová spojení, selekce T-lymfocytů, zánik blan mezi prsty aj.)
 • klíčovými enzymy jsou kaspázy
  • proteázy štěpící jiné proteiny i sebe samotné
  • jejich štěpení signálem pro apoptózu
  • vznikají jako nefunkční prokaspázy, aktivují se po oligomerizaci a následném štěpení
  • velmi specifické – štěpí jen vzácné sekvence vyskytující se v nich samých a v tzv. substrátech smrti (proteiny cytoskeletu, proteiny řídící opravy DNA, antiapoptotické proteiny…)
  • kaskádová reakce:.iniciační kaspázy. aktivují exekutorové kaspázy a ty štěpí buněčné buněčné součásti, vznikají apoptotická tělíska
 • cesty aktivace apoptózy:
  • vnější cesta – odpověď na vnější signál
  • vnitřní cesta – iniciační signál se tvoří uvnitř buňky
  • pro ilustraci viz video (vpravo)
vnější cesta aktivace apoptózy
 • receptory smrti v cytoplazmatické membráně
   • vazba ligandu – trimerizace receptoru – aktivace iniciačních kaspáz (8/10) – štěpení exekutorových kaspáz (3/7) – vznik apoptotických tělísek
    • nejznámější receptor smrti = Fas receptor vázající Fas ligand
     • Fas ligand je na povrchu cytotoxických T-lymfocytů
     • ty rozpoznávají buňky nádorové nebo infikované virem
     • samy mají svůj osud zpečetěn – po určité době taktéž páchají apoptózu
    vnitřní cesta aktivace apoptózy
    • proapoptotické signály: nevratné poškození DNA, oxidativní stres, toxiny
    • klíčová organela = mitochondrie
     • zvýšení propustnosti vnější mitochondriální membrány
     • uvolnění řady proteinů do cytoplasmy
     • cytochrom c + Apaf-1 – vytvoří apoptozóm – aktivace iniciační kaspázy 9 – štěpení exekutorové kaspázy 3 – vznik apoptotických tělísek
    • dále je významná proteinová rodina Bcl-2 s proapoptotickými (Bax) a antiapoptotickými (Bcl-2) členy
    NEKRÓZA
    • nekontrolovaná, neregulovaná smrt buněk a tkání v živém organismu
    • příčiny: fyzikální faktory, hypoxie, ischemie, toxiny, infekce, volné radikály atd.
    • charakteristika:
     • nabobtnání buňky a organel, dezintegrace jádra
     • ztráta asymetrie i integrity buněčné membrány
     • ne nutné dodání energie
     • lýze buňky, vylití cytosolu do mezibuněčného prostoru
     • postihuje skupiny buněk, celé tkáně až orgány
     • v daném místě spouští zánět


    VIDEA K APOPTÓZE

    Animace vnější a vnitřní iniciace apoptózy


    Mikrovideo apoptotických buněk, tvorba apoptotických tělísek


    Comments