Dýchací systém


 • udržuje stálou výměnu plynů mezi tělem a vnějším prostředím (příjem kyslíku, vylučování oxidu uhličitého)
 • dýchací soustavu člověka můžeme rozčlenit na dvě části: 
  • část vodivá
   • horní cesty dýchací: dutina nosní, nosohltan → obranný nepodmíněný reflex: kýchání
   • dolní cesty dýchací: hrtan, průdušnice, průdušky → obranný nepodmíněný reflex: kašlání
  • část respirační (plíce) 
 • rozlišujeme dva typy dýchání: 
  • vnější dýchání (plicní) = výměna dýchacích plynů mezi plicními sklípky a krví 
  • vnitřní dýchání (tkáňové) = výměna dýchacích plynů mezi krví a tkáněmi

EMBRYONÁLNÍ VÝVOJ DS

 • kaudálně od štítné žlázy se trávicí trubice zplošťuje a vybíhá v laryngotracheální výchlipku
 • z výchlipky vzniká hrtan a postupným dichotomickým větvením průdušky, průdušnice, průdušinky a i plicní sklípky
 • vznik plic je postupný a dlouhý
  • sklípky se vytváří až v 10 měsíci a jejich tvorba pokračuje až 8 let

DÝCHACÍ CESTY

 • dutina nosní = cavum nasi

  Dýchací cesty

  • nosní dírky – nosohltan – nozdry (= choany
  • podklad nosu tvoří nosní kůstky 
  • svislá přepážka ji dělí na dvě nesouměrné poloviny 
  • sliznice:
   • čichová část (nažloutlá) – senzorická část
   • dýchací část (růžová) – tlustá, prokrvená, obsahuje hlenové žlázky 
  • funkce: předehřátí, zvlhčování vzduchu, zbavení prachu 
 • vedlejší dutiny nosní (paranazální sinusy) 
  • v kostech čelní, klínové, čelistní 
  • vystlány tenkou sliznicí 
  • možnost zanícení (→ nepříjemný zánět dutin) 
  • význam: odlehčení lebky 
 • nosohltan = nasopharynx
  • horní část hltanu (spojení s trávicí soustavou)
  • spojen Eustachovou trubicí se středním uchem 
  • nosohltanové mandle („adenoidní vegetace“, lymfatické uzliny) → možnost zbytnění 
 • hrtan = larynx
  • chrupavčitá část (6 cm) 
  • chrupavky: štítná, prsténcová, hlasivkové, příklopková → spojení klouby a vazy 
  • orgán fonace (tvorba hlasu): od hlasivkových chrupavek jsou ke štítné chrupavce napnuty hlasivkové vazy 
  • křížení dýchacích cest s trávicími – otevírání/zavírání příklopky hrtanové (epiglottis) – odděluje hrtan a hltan 
  • nejužší místo dýchacích cest (alergie → zbytnění sliznic → hrozí i udušení!) 
 • průdušnice = trachea
  • cca 12 cm trubice nacházející se před jícnem 

   Tvorba hlasu

   • probíhá pomocí hlasivky, jež je podložena hlasivkovými vazy
    • vazy se díky pohybům chrupavek a svalů pohybují - napínají se, přibližují a oddalují
   • napjaté hlasové vazy se při výdechu rozechvívají a vzniká tón
    • tón je rezonancí v dutinách nad hrtanem formován do barvy lidského hlasu
  • podkovovité chrupavky (15–20) spojené vazivem – pohyby hlavy 
  • zadní strana blanitá (vazivo) – změny průsvitu (např. při hlubokém nádechu) 
  • ve sliznici množství hlenových žlázek 
  • ochranné zařízení dýchacích cest – řasinkový epitel
 • průdušky = bronchi
  • 2 chrupavčité trubice, ve které se ve výši čtvrtého hrudního obratle (Th 4) dělí průdušnice 
  • vstupují do plic a dále se dělí na průdušinky (bronchioly) n-tého řádu (dle počtu dělení)

PLÍCE = pulmo

 • hlavní párový respirační orgán umístěný v hrudní dutině; levá plíce 2 laloky, pravá plíce 3 laloky
 • kryty blánou poplicnicí (srůstá s plicním vazivem), která přechází v pohrudnici (vystýlá hrudní dutinu) → mezi nimi pohrudniční štěrbina/dutina s tekutinou (klouzání obou blan při dýchacích pohybech) 
 • v pohrudniční dutině podtlak, drží plíce rozepjaté – při průniku vzduchu (např. úraz hrudníku) → pneumotorax (dochází ke smrštění plic) 
 • obě plíce odděleny mezihrudím (mediastinum) 
 • plicní báze (základna) leží na brániční klenbě 
 • plicní branka (hilus) – vstup/výstup cév 
 • plicní váčky s plicními sklípky (alveoly; jedna vrstva buněk, průměr 0,3 mm, až 400 miliónů sklípků, plocha 80–100 m2) – dochází k přestupu plynů po tlakovém spádu (parciální tlak, fyzikální principy)

PLICNÍ VENTILACE, DÝCHACÍ POHYBY, MECHANISMUS DÝCHÁNÍ - pojmy

 • dýchací svaly: bránice, mezižeberní svaly, při výdechu i břišní
 • dýchání: žeberní (více u dospělých) × brániční (více u dětí)
 • vdech = aktivní proces, vzduch nasáván, plíce se rozepínají, bránice se pohybuje směrem dolů 
 • výdech = pasivní proces, vzduch vypuzován, plíce se smršťují, dýchací svaly ochabují, bránice směrem nahoru 
 • vitální kapacita plic = maximální množství vzduchu, které můžeme vydechnout po největším možném nádechu (cca 4 litry) – spirometr 
 • dechový objem = objem vzduchu, který se vymění při každém vdechu (cca 0,5 litru v klidu) 
 • dechová frekvence = počet vdechů za minutu (cca 16 v klidu) 
 • minutový dechový objem = objem vzduchu vyměněný za minutu (cca 8 litrů = 0,5 litru × 16 dechů) 
 • inspirační rezervní objem = objem vzduchu, který můžeme ještě usilovně vdechnout po klidném nádechu (až 3 litry) 
 • exspirační rezervní objem = objem vzduchu, který můžeme ještě usilovně vydechnout po klidném výdechu (do 1,5 litru) 
 • reziduální plicní objem = objem vzduchu, který není možné z plic vydechnout (0,5–1 litr)
 • při dýchání se nevyužívá všechen vzduch, část ho zůstává nevyužita v dýchacích cestách → mrtvý prostor 
 • kyslíkový dluh = prací zatížené svaly mohou část energie získávat štěpením glykogenu na kyselinu mléčnou (anaerobní glykolýza – bez kyslíku!), po práci dočasné zvýšené dýchání zajišťuje splácení takto vytvořeného kyslíkového dluhu (doplnění kyslíku v Hb, oxidace laktátu) 
 • hypoxie = snížené zásobování buněk kyslíkem  (průvodní jevy - modrání kůže a rtů)
 • anoxie = úplná absence kyslíku 
 • apnoe = bezdeší (inspirační a. – zadržení dechu po nádechu, expirační a. – zadržení dechu po výdechu)

ŘÍZENÍ DÝCHÁNÍ, DÝCHACÍCH POHYBŮ

 • neurony dýchacího centra – schopnost cyklické tvorby vzruchů (→ automacie, rytmicita)
 • centrum: prodloužená mícha, hypothalamus 
 • samostatnost není úplná – chemoreceptory v cévách (aktivace např. při snížené hladině kyslíku) 
 • aktivita vycházející z mozkové kůry – volní dýchání

PŘENOS DÝCHACÍCH PLYNŮ

 • závisí na tlakovém spádu – parciální tlak kyslíku/oxidu uhličitého

  Saturační křivka hemoglobinu

  • vyjadřuje závislost nasycení hemoglobinu kyslíkem na parciálním tlaku kyslíku
  • ke stoprocentnímu nasycená hemoglobinu kyslíkem dochází při tlaku 120 torrů
  • tvar křivky závisí na:
   • velikosti těla
   • množství kyslíku v prostředí
   • vlivu teploty
   • vlivu pH, parciálního tlaku CO2

 • zprostředkováván hemoglobinem
  • bílkovina globin + nebílkovinný pigment hem (s železem FeII)
  • 1 molekula hemoglobinu má 4 hemové skupiny → váže 4 O2
 • přenos kyslíku: 98 % vázáno na Fe v hemoglobinu (Hb) → oxyhemoglobin (vazba je slabá, ve tkáních se snadno uvolňuje) 
 • přenos oxidu uhličitého: plazma - 8 %, hydrogenuhličitanový anion - 67 %, hemoglobin - 25 % (vzn. karboxyhemoglobin)
 • CO se váže 300× rychleji než kyslík, 0,1 % ve vzduchu CO už je nebezpečné (→ karbonylhemoglobin → riziko vnitřního udušení!) 
 • dusičnany nebo dusitany v pitné vodě – oxidace FeII na FeIII, vzniká methemoglobin (neschopný přenášet kyslík)

VÝMĚNA PLYNŮ

 • vnitřní dýchání - výměna mezi tkáněmi a krví
  • CO2 produkovaný tkáněmi difunduje do do krve, kde se mění na hydrogenuhličitanový anion a proton
   • díky produkci H+ dochází k okyselení, které snižuje afinitu hemohlobinu ke kyslíku
  • kyslík je tedy uvolněn pro tkáně
 • zevní dýchání - výměna plynů mezi plicními sklípky a krví
  • CO2 přinášený krví proniká do alveol a je vydechován
  • vdechovaný kyslík difunduje do krve a je rozváděn ke tkáním

CHOROBY, NEMOCI A PORUCHY DÝCHACÍ SOUSTAVY

 • rýma: alergická nebo infekční, zvýšená tvorba hlenu
 • chřipka: virus, kapénková infekce 
 • katary dýchacích cest: virové i bakteriální 
 • angína: zánět mandlí (hnisavá, spálová) 
 • zápal: plic, průdušnice, průdušek 
 • astma: křeče hladkého svalstva, zúžení průdušek a zvýšená produkce hlenu 
 • tuberkulóza: vede k rozpadu infekční tkáně, agens Mycobacterium tuberculosis 
 • rakovina plic: nádorové onemocnění často spjaté s kouřením
Comments