Fylogeneze člověka

Toto téma je velice obsáhlé a neustále podléhá změnám v závislosti na nových poznatcích. Proto zde pouze odkazujeme na některé zajímavé materiály, které najdete volně na webu. Jen poznamenejme, že téměř jistě neplatí dlouho propagovaná (a na SŠ stále mnohdy vyučovaná!) koncepce postupného vývoje Homo habilis - H. erectus - H. sapiens - H. sapiens sapiens s tím, že se jeden druh postupně přeměňoval ve druhý.
Comments