Rozmnožování a ontogeneze


 • somatické (tělní) buňky: 23 párů chromozómů (celkem tedy 46 chromozómů = diploidní, 2n)
  • autozómy (= somatické) – 22 párů
  • gonozómy (= heterochromozómy) – 1 pár (kombinace XX, nebo XY) 
 • chromatidy jednoho chromozómu jsou sesterské chromatidy – mají stejné alely (do crossing over) 
 • pohlavní buňky (= gamety): 22 autozómů + 1 gonozóm (celkem tedy 23 chromozómů = haploidní, n)

SAMIČÍ GAMETA = VAJÍČKO

 • velikost: 0,150 mm
 • nepohyblivé 
 • posunováno rychlostí 0,03 mm/min 
 • zraje 28 dní 
 • od puberty do 50–55 let ženy
 • zralé vajíčko = Graafův folikul (1,5 cm)

SAMČÍ GAMETA = SPERMIE

 • velikost: 0,005 mm
 • pohyblivá, rychlost 3–6 mm/min 
 • hlavička, krček, bičík 
 • zraje 72–75 dní 
 • od puberty do smrti

EMBRYONÁLNÍ VÝVOJ POHLAVNÍ SOUSTAVY

 • od společné urogenitální lišty se odděluje lišta genitální
 • od 4. týdne se buňky lišty zmnožují a organizují v provazce zhuštěného mezenchymu
  • mezi vytvořené provazce gonocyty (kmenové buňky gamet) → putují stěnou entodermu
 • současně s vývojem gonád se začátkem 6. týdne zakládá i chodba Müllerova

POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY

 • vnitřní: vaječníky, vejcovody, děloha, pochva
 • vnější: stydké pysky (malé a velké), klitoris, vestibulární žlázy 

  Vaječník (EN)


VAJEČNÍKY

 • párový orgán
 • velikost jako vlašský ořech 
 • v korové vrstvě vajíčka v různém stupni zrání 
 • zralé vajíčko = Graafův folikul 
 • oocyt obklopen vrstvou vazivových buněk, mezi ním a touto vrstvou tekutina, buňky obalu produkují estrogeny

VEJCOVODY

 • délka asi 13 cm, šířka 0,5 cm
 • uvnitř řasinkový epitel 
 • místo oplození a transportu vajíčka 
 • nálevkovité ústí je přiloženo k vaječníku

DĚLOHA

 • nepárový dutý orgán
 • obsah cca 5 ml, v těhotenství až 5000–7000 ml 
 • 8 × 4 × 2,5 cm 
 • hladká svalovina v několika vrstvách 
 • zachycení a uhnízdění oplozeného vajíčka 
 • vývoj embrya, plodu 
 • děložní sliznice = endometrium

  Pohlavní orgány ženy
POCHVA

 • průměr 3 cm, délka 8 (10–15) cm
 • svalnatá, pružná 
 • Bartholiniho žlázky – poševní sekret 
 • panenská blána – hymen (otvor pro odtok menstruační krve)

MENSTRUAČNÍ CYKLUS

 • trvá asi 28 dní
  • dozrávání vajíčka ve vaječníku
 • příprava děložní sliznice na uchycení oplozeného vajíčka
 • 1. menstruace 12–14 let
 • menopauza (přechod) 50–55 let
 • vaječníky:
  • folikulární fáze: rostou oocyty – Graafův folikul – estrogeny; mezi 12–15. dnem ovulace (zvýšení sekrece FSH a LH)
  • luteální fáze: žluté tělísko (corpus luteum) – progesteron 
 • děloha:
  • menstruační fáze: 3–5 dní, ztráta 50 ml krve, odloučení nefunkční děložní sliznice
  • proliferační fáze: regenerace děložní sliznice, 5.–12. den; řízena estrogeny vylučovanými Graafovým folikulem
  • sekreční fáze: prokrvování a kypření děložní sliznice, 12.–27. den; rozvoj žlázek ve sliznici
  • ischemická fáze: zánik žlutého tělíska, pokles produkce hormonů, odumírání děložní sliznice, 28. den

POHLAVNÍ ORGÁNY MUŽE

 • vnitřní: varle, nadvarle, chámovod, semenné váčky, prostata
 • vnější: šourek (scrotum), pyj (penis) 

  Varle (EN)

VARLE

 • párový orgán
 • původně v břišní dutině, sestupuje do šourku 
 • 2–3 × 4–5 cm 
 • Sertoliho buňky – výživa zrajících spermií 
 • Leydigovy buňky – syntéza hormonů

NADVARLE

 • párový orgán
 • produkce hlenovitého sekretu 
 • zajištění pohyblivosti spermií 
 • spermie ve funkčním stavu až 40 dní

CHÁMOVOD

 • délka 40 cm, průměr 3 mm
 • tříselným kanálem do břišní dutiny 
 • v oblasti prostaty ústí do močové trubice 
 • kontrakce svaloviny stěn – nasávání spermií z nadvarlete

SEMENNÉ VÁČKY, PROSTATA

 • semenné váčky na zadní stěně močového měchýře

  Pohlavní orgány muže • prostata srůstá se spodinou močového měchýře 
 • vylučují látky zvyšující životnost spermií 
 • se sekretem nadvarlete tvoří tzv. ejakulát (semeno)

ŠOUREK

 • kožní váček, rozdělený na 2 asymetrické části
 • uložení varlat a nadvarlat mimo tělní dutinu 
 • nutné ke zrání spermií – teplota o 4 °C nižší než v těle

PENIS

 • délka: 10–12 cm
 • 3 topořivá tělesa – 1 nepárové, 2 párová nad močovou trubicí 
 • žalud – tvořen přední částí nepárového tělesa, krytý předkožkou 
 • v topořivých tělesech dutinky → při vzrušení se plní krví (= erekce – reflex z bederní míchy)

OPLOZENÍ

 • splynutí vajíčka a spermie (probíhá ve vejcovodu)
 • vajíčko oplodní 1 spermie 
 • oplozené vajíčko se začne dělit = rýhovat 
 • rýhující se vajíčko se uloží do děložní stěny 
 • děloha se zvětšuje
 • vzniká placenta (plodový koláč) – houbovitá, prokrvená tkáň, se zárodkem spojená pupeční šňůrou; miskovitý tvar o průměru 15–20 cm, 0,3–0,6 kg; s embryem spojena pupečníkem – v něm 3 cévy; cirkulaci krve zajišťuje srdce zárodku

NITRODĚLOŽNÍ VÝVOJ

 • u člověka trvá 280 dní
 • zárodek (embryo) – nepodobný člověku, do 2. měsíce vývoje, vytvářejí se základy všech budoucích orgánů 
 • plod – podobný člověku

VÝVOJ EMBRYA

 • v průběhu 24 hodin po oplození se dělí
 • pak 2× za den 
 • morula 16–32 buněk → blastula 64 buněk → blastocysta (embryoblastu = vnitřní skupina buněk, trofoblast = vnější skupina buněk) 
 • do konce 3. týdne bezpečné uchycení v děložní sliznici 
 • do 8. týdne 2,5 cm

VÝVOJ PLODU

 • od 8. týdne = plod (fetus)
 • z embryoblastu → embryo, resp. plod 
 • z trofoblastu → plodové obaly

POROD

 • hormon oxytocin
 1. fáze (otevírací): 1–24 hodin, pravidelné stahy dělohy, rozšiřuje se děložní hrdlo, praskne plodová voda, ztráta krve cca 200–400 ml 
 2. fáze (vypuzovací): porod dítěte 0,5–2 hodiny 
 3. fáze (vyloučení placenty) 
 • před 28. týdnem = samovolný potrat 
 • mezi 28.–38. týdnem = předčasný porod

ŠESTINEDĚLÍ

 • období, kdy se vrací děloha do normální velikosti
 • hojí se rána, která vznikla oddělením placenty 
 • hormonální změny

ANTIKONCEPCE

 • žádná není 100% účinná
 • kondom 
 • nitroděložní tělísko 
 • hormonální léky 
 • plodné dny 
 • přerušení soulože 
 • sterilizace

HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA

 • novorozenec
  • 50 cm, 3,5 kg
  • tělesné soustavy nejsou ještě zcela vyvinuté
  • mezi lebečními kostmi měkká místa lupínky (fontanely)
  • nekontrolovatelné, roztřesené pohyby
  • některé kosti chrupavčité
  • oči šedavě modré, postupně se vyvíjí pigment
  • špatné vidění barev; postupně rozlišování tvarů, známých tváří
  • sluch lépe vyvinut
  • potrava mateřské mléko
 • kojenec
  • 1 měsíc – 1 rok
  • rozvoj motoriky – otočí se, zvedá hlavičku, sedí, stojí, chodí
  • první jednoduchá slova 
 • batole
  • do 3 let
  • jisté pohyby – chůze, jízda na tříkolce
  • mléčný chrup
  • rozvoj řeči
  • napodobování, zkoumání, hra 
 • předškolní věk
  • rozvoj CNS
  • pohybové aktivity
  • první trvalé zuby
  • první rysy nadání 
 • mladší školní věk
  • růst a vývoj tělních struktur
  • zvyšování fyzických i psychických funkcí 
 • starší školní věk
  • dříve u dívek
  • dozrávání pohlavních orgánů, produkce pohlavních hormonů
  • nejprve zpomalení, pak zrychlení růstu
  • mohutný rozvoj tělesných i duševních schopností
  • psycho–sexuální dospívání 
 • adolescence
  • 15–18 let
  • dosažena pohlavní zralost
  • ukončení růstu
  • příprava na budoucí povolání 
 • dospělost
  • největší psychická i fyzická aktivita
  • zakládání rodiny 
 • stáří
  • zeslabování výkonnosti orgánových soustav
  • klesá aktivita pohlavních žláz
  • smrt
Ċ
vojtechova.iveta@seznam.cz,
5. 7. 2011 16:37
Comments