Tělní tekutiny


 • dospělý - až 66 % hmotnosti těla
 • novorozenec - až 80 % hmotnosti těla 
 • člověk (70 kg): 42 l tělních tekutin, z toho 28 l nitrobuněčná tekutina (40 % hmotnosti), 14 l mimobuněčná tekutina (20 % hmotnosti)

Iontové složení tělních tekutin


EXTRACELULÁRNÍ TEKUTINA

 • hlavně sodné a chloridové ionty, méně vápenaté, hydrogenuhličitanové, živiny, plyny
 • tekutina mezibuněčná (10,5 l) a cévní (3,5 l) 
 • tkáňový mok, krev a lymfa se vzájemně doplňují, stav dynamické rovnováhy

INTRACELULÁRNÍ TEKUTINA

 • draselné ionty, méně hořečnatých a fosforečnanových

VODNÍ BILANCE ORGANISMU

 • denní potřeba vody dospělého člověka: 2,5–3 l
 • příjem vody: 1,2 l pitím, 0,9 l s potravou, 0,3 l oxidací živin, 2,4 l = celkový příjem vody za den 
 • výdej vody: 1,4 l močí, 0,9 l plícemi a kůží, 0,1 l stolicí, 2,4 l = celkový výdej vody za den

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ ORGANISMU

 • stálost vnitřního prostředí = homeostáza
  • pH homeostáza = acidobazická rovnováha tělních tekutin
   • důležitá pro správnou konformaci proteinů
  • osmotická homeostáza
   • udržována pomocí regulace objemu buňky (propustnost membrány)
 • udržována různými mechanismy 
 • výchylky homeostázy – poruchy v činnosti organismu 
 • udržován stav dynamické rovnováhy

DRUHY TĚLNÍCH TEKUTIN

 • cévní
  • krev
  • lymfa
 • mimocévní
  • relativně stálý objem: tkáňový mok, endolymfa, perilymfa, mozkomíšní mok, komorová voda
  • nestálý objem: moč, pot, trávicí šťávy…

FUKNCE TĚLNÍCH TEKUTIN

 • transportní: přenos živin, plynů, hormonů, odvádění metabolitů
 • obranná: zajištění imunity, krevní srážlivosti 
 • termoregulační: rozvádění tepla z metabolicky aktivních orgánů do periferie těla

KREV

 • celkový objem: 4,5-5,5 l
 • krevní plazma (55 %) 
 • krevní částice (45 %): erytrocyty (červené krvinky), leukocyty (bílé krvinky), trombocyty (krevní destičky) 
 • pH krve: 7,4 (7,35-7,45) 
 • ztráta krve 500-800 ml → bez následků, obnova během několika hodin, z tkáňového moku a sleziny 
 • ztráta >1,5 l krve → ohrožení života 
 • denně se obnovuje asi 50 ml krve, 18 l za rok

KREVNÍ PLAZMA

 • nažloutlá, 91 % voda, 8 % organické látky, 1 % anorganické látky
 • organické látky: bílkoviny (albuminy, globuliny, fibrinogen, hormony), cukry (glukóza), tuky (cholesterol) 
 • anorganické látky: ionty Na, Ca, K, HCO, Cl, P

ERYTROCYTY

Komentovaný krevní roztěr (EN)

 • přenos kyslíku (váže se na hemoglobin)
 • 5 000 000/mm3 (3 800 000 žena, 5 300 000 muž)
 • průměr 7 μm
 • bezjaderné, 95 % sušiny je hemoglobin 
 • žijí cca 4 měsíce 
 • povrch všech erytrocytů je 2000× větší než povrch těla 
 • v 1 erytrocytu je 265 miliónů molekul hemoglobinu 
 • denně vznikne asi 200 miliard erytrocytů 
 • za svůj život urazí asi 1000 km 
 • rozpadají se ve slezině a v játrech - pohlcovány buňkami retikuloendotelové soustavy 
 • z hemové skupiny se tvoří bilirubin (žlučové barvivo) a biliverdin
 • erytropoéza = tvorba červených krvinek
  • v červené kostní dřeni 
  • Fe nutné pro tvorbu 
   • Fe z rozpadlých erytrocytů, doplnění potravou 
   • nevyužité Fe se váže na bílkovinu feritin, ukládá se do zásoby ve tkáních
  • vitamin B (kobalamin) 
  • vitamin kyselina listová 
  • hormon erytropoetin (vylučuje se v ledvinách) 
  • denní potřeba železa: muži 12 mg, ženy 14-18 mg
 • hematokrit = poměr mezi objemem erytrocytů a plazmy
  • ženy 41 : 59 % 
  • muži 46 : 54 % 
 • sedimentace = rychlost klesání krevních částic
  • závisí na bílkovinách krevní plazmy (rozmnožení globulinů a fibrinogen zrychluje sedimentaci) 
  • dále závisí na obsahu tuků v plazmě, na pH 
  • ženy 4-7 mm/hod., muži 1-3 mm/hod.
 • hemolýza = rozpad červených krvinek
  • rozrušování povrchu erytrocytů, vystupování Hb
  • způsobeno:
   • hypotonickým prostředím
   • fyzikálními vlivy (teplota, silné třesení)
   • chemickými látkami (tuková rozpouštědla)
   • jedy (bakterií, hadů, pavouků)

LEUKOCYTY

 • průsvitné buňky s jádrem
 • 4 000-10 000/mm3, při nemoci počet stoupá 
 • nejvíce odpoledne, nejméně ráno 
 • délka života - hodiny, dny, týdny, roky 
 • granulocyty: barvitelná zrníčka v cytoplazmě, členité jádro, většinou schopné fagocytózy, obsahují enzymy 
 • agranulocyty: bez zrníček, nečleněné jádro 
 • granulocyty (dělení dle barvení zrn v cytoplazmě) 
  • neutrofilní (fialová): 64 %
   • schopnost měnit svůj tvar, prostupovat cévní stěnou (diapedéza), chemotaxe
   • zmnožené při zánětech 
  • eosinofilní (červená): 1-3 %
   • zmnožené při parazitárních onemocněních 
  • bazofilní (modrá): 0-1 %
   • aktivace imunokompetentních buněk
   • produkují protisrážlivé a vasodilatační látky
 • agranulocyty – lymfocyty (24–40 %) 
  • B-lymfocyty:
   • tvorba protilátek (humorální imunita)
   • rozpoznání antigenu na základě struktury makromolekul
   • proliferace (namnožení buněk)
   • paměťové buňky
  • T-lymfocyty
   • buněčná imunita
   • diferenciace (několik typů)
   • regulace imunitní odpovědi B-lymfocytů
   • typy T-lymfocytů: TC – cytotoxické, TH – pomocné, TS – supresorové 
 • agranulocyty – monocyty (3–8 %) 
  • makrofágy - největší fagocyty  
  • v některých tkáních (slezina, játra, lymf. uzliny, vazivo, místa hrozící infekce) 
  • poškození tvorby - jedy

TROMBOCYTY

 • útržky buněk kostní dřeně
 • 250 000-400 000/mm3
 • průměr 2-4 μm
 • zástava krvácení: shlukování a rozpad trombocytů v místě poranění + serotonin (zúžení cévy) 
 • shlukování a rozpad – zátka 
 • obsahují hemokoagulační látky 
 • proces hemokoagulace = srážení krve
  • chrání před ztrátami krve
  • trombokináza + Ca2+ ion se uvolňují z trombocytů a poraněných tkání a působí na protrombin → ten se mění v trombin → působí na fibrinogen (rozpustná bílkovina) → ten se mění na fibrin (nerozpustná bílkovina) → vytváří se krevní koláč, na okrajích sérum (= plazma bez fibrinogenu) 
  • ztráta krve: náhlá do 1,5 litru, pomalá do 2,5 litru 
  • protrombin se tvoří v játrech – nutný vitamin K 
  • srážení krve se zpomaluje chladem

KREVNÍ SKUPINY

 • objevitel: Jan Jánský
 • aglutinogeny v membránách erytrocytů (A, B, AB, 0)  
 • aglutininy gamaglobuliny v plazmě (anti A, anti B) 
 • Rh systém v membráně erytrocytů antigen (+, -) 
 • aglutinogeny se objevují v krvinkách již v 6. týdnu života embrya, aglutininy 10. den po porodu 
 • krevní transfuze nahrazuje tekutinu i krvinky a důležité látky 
 • krevní konzerva – krev se mísí s konzervačním roztokem, obsahuje protisrážlivé činidlo a glukózu, skladuje se při 2-4 °C na 21 dnů 
 • autotransfuze 
 • systém krevních skupin „AB0“:
            ˟ aglutinace (shlukování), žádná aglutinace
            
            ˟ aglutinace (shlukování), žádná aglutinace
 • Rh faktor: nebezpečí pro plod v případě, že matka je Rh– a plod Rh+ → matčino tělo vytváří protilátky proti Rh+ plodu

IMUNITNÍ REAKCE

 • imunita: nespecifická, specifická
  Více informací v kapitole
 • imunita nespecifická 
  • neporušenost kůže a sliznic 
  • fagocytující buňka  
  • schopnost buněk napadených viry uvolňovat interferony 
  • bílkoviny krevního séra produkované některými fagocyty makrofágy, největší fagocyty 
 • imunita specifická I (B-lymfocyty) 
  • rozpoznání antigenů podle struktury makromolekul 
  • antigeny reagují s receptory na membránách lymfocytů (vazebná místa = imunoglobuliny)
  • proliferace:
   • aktivní stadium (plazmatické buňky) - tvorba protilátek
   • paměťové buňky z B i T lymfocytů (na počátku imunitní reakce) 
 • imunita specifická II (T-lymfocyty) 
  • netvoří protilátky 
  • antigeny se váží na receptory plazmatické membrány 
  • přímý kontakt buněk → zničení cizí buňky (omezování nádorového bujení, odvrhování transplantovaných tkání – imunosupresiva)  
  • cytotoxické ničí bakterie, buňky napadené virem, nádorové 
  • pomahačské stimulují po setkání s antigenem B-lymfocyty k tvorbě protilátek, TC k činnosti 
  • supresorové tlumí aktivitu TH i B 
  • nature killers (přirození zabíječi) asi 5 % leukocytů, aktivace interferony, regulují imunitní odpověď B-lymfocytů 
  • primární lymfoidní tkáň: B-lymfocyty dozrávají v kostní dřeni, T-lymfocyty v brzlíku 
  • sekundární lymfoidní tkáň: slezina, mízní uzliny 
  • aktivace kontaktem s antigeny → pomnožení → většina lymfocytů do krevního oběhu 
  • každý lymfocyt produkuje pouze jeden druh imunoglobulinu – miliony antigenů 
  • geneticky není zakódováno v zárodečných buňkách – rekombinace během vývoje lymfocytů 
  • intracelulární signální látky: lymfokiny, monokiny (cytokiny), interleukin 
 • poruchy imunity 
  • AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome – syndrom získaného selhání imunity (vyvoláno retrovirem HIV) 
  • autoimunitní choroby vytváření protilátek proti vlastní tkáni 
  • alergie uplatňují se postupně imunoglobuliny IgE, bazofilní granulocyty a z nich uvolněné mediátory (histamin, serotonin, tromboxany, prostaglandiny) – působí otoky, křeče hladkých svalů (astma), rýmu, oběhové a dýchací potíže (cévy – otoky, hlenové žlázky – rýma, nervová zakončení – svědění) 
   • anafylaktické typy (sekundy až minuty) – pyly 
   • oddálené typy (dny) - plísně, bakterie

 

Comments