Termoregulace

 • vznik tepla v tělě - při chemických reakcích
  • většina tepla z činnosti srdce, jater, ledvin, mozku = asi 70 %
 • tvorbu tepla zvyšují některé hormony: adrenalin, tyroxin
 • tvorba tepla - v chladu
  • volní svalová činnost - úmyslná pohybová aktivita
  • mimovolní reakce - zvýšení svalového napětí, svalový třes
  • "husí kůže" - napřímení chlupů v důsledku stahu vzpřimovače chlupu
 • výdej tepla
  • fyzikální proces - sálání, pocení (ochlazuje, odpařování)
  • aktivní činnost organismu
   • vazokonstrikce krevních vlásečnic - stažení kapilár, meší výdej tepla
   • vazodilatace krevních vlásečnic - roztažení kapilár, snazší sálání
 • udržování stálé tělesné teploty
  • funguje na principu termostatu
  • nejprve měření tělní teploty
   • receptory (především v pokožce)
  • provonání s nastavenou hodnotou
   • hypotalamus
  • úprava tělní teploty na nastavenou hodnotu
   • chlazení - vazodilatace, pocení, zpomalení pohybu
   • topení - vazokonstrikce, třes, zrychlení pohybu
 • horečka, velmi vysoká horečka (> 41°C) - hrozí poškození nervových buněk
 • podchlazení = hypotermie (pod 28°C)

Comments