Pohyby rostlin

A) PASIVNÍ POHYBY (s rostlinou je hýbáno: vítr, voda, …)

B) AKTIVNÍ POHYBY (rostlina se hýbe sama)
1. FYZIKÁLNÍ (živé i odumřelé části rostlin)
1.1 mrštivé (netýkavka)
1.2 kohezní (výtrusnice kapradin)
1.3 hygroskopické (bobtnání, šišky)

2. VITÁLNÍ (pouze živé části, projevy dráždivosti)
2.1 LOKOMOCE (= TAXE; pohyb z místa na místo; okřehek; celá rostlina)
2.1.1 chemotaxe (chemické látky)
2.1.2 fototaxe (světlo)
2.1.3 geotaxe (gravitace)
2.1.4 termotaxe (teplo)

2.2 OHYBY (pouze části rostliny)
2.2.1 SAMOVOLNÉ (vnitřní podnět)
2.2.1.1 nutační (nevratné; ovíjení, „kývání“ při klíčení)
2.2.1.2 variační (vratné; mimóza klopí listy)

2.2.2 ODVETNÉ (vnější podnět)
2.2.2.1 ORIENTOVANÉ (= TROPISMY; záleží na směru podnětu)
2.2.2.1.1 fototropismy (slunečnice)
2.2.2.1.2 geotropismy (+ hl. kořen; – stonky)
2.2.2.1.3 chemotropismy (kořeny rostlin)
2.2.2.1.4 tigmotropismy (styk s podložkou, opora)
2.2.2.2 NEORIENTOVANÉ (= NASTIE; mění se intenzita podnětu)
2.2.2.2.1 fotonastie (rozevírání květů)
2.2.2.2.2 termonastie (rozevírání tulipánů)
2.2.2.2.3 tigmonastie (mimóza)
2.2.2.2.4 seismonastie (mimóza)
2.2.2.2.5 nyktinastie (= spánkové pohyby, šťavele - viz obrázek)
Comments