Rozmnožování rostlin

VEGETATIVNÍ 

 • nový jedinec vzniká z tkáně nebo orgánu mateřské rostliny 
 • některé rostliny vytváří zvláštní nepohlavní rozmnožovací orgány (šlahouny, hlízy, cibule, oddenky...) 
 • genetická informace mateřského a dceřiného organismu je stejná (vznikají klony) 

NEPOHLAVNÍ 

 • rostlina vzniká z jedné specializované buňky
 • řasy, mechorosty, kapraďorosty
 • výtrusy (= spory) – haploidní počet chromozómů, vznikají miózou
  • zoospory = výtrusy s bičíky, pohyblivé
  • izospory = stejné výtrusy
  • anizospory = nestejné výtrusy – rozlišené samičí makrospory a samčí mikrospory
 • noví jedinci jsou klony mateřského organismu 

POHLAVNÍ 

 • kombinace genetické informace => variabilita potomstva (podmínka biologické evoluce)
 • samičí gameta (n) + samčí gameta (n) => zygota (2n)
  • izogamie = gamety stejné, liší se fyziologicky
  • anizogamie = gamety nestejně velké (samičí větší než samčí)
   • oogamie = oplodnění nepohyblivého vajíčka (samičí oosféra) pohyblivou samčí spermií
Comments