Růst a vývoj rostlin

RŮST ROSTLIN

 • kvantitativní změna
 • nevratný proces
 • lze rozlišit tři fáze růstu:
  • 1. zárodečná fáze (= embryonální)
   • malé tenkostěnné buňky, které se stále dělí, hodně cytoplazmy, velké jádro
   • hlavně v meristémech (vzrostné vrcholy)
  • 2. prodlužovací fáze (= elongační)
   • buňky se nedělí, pouze se zvětšují, vakuoly se spojují a plní se buněčnou šťávou
   • velké požadavky na příjem vody
   • kratší než zárodečná fáze
  • 3. rozlišovací fáze (= diferenciační)
   • dochází k diferenciaci pletiv
   • probíhá současně se zárodečnou a prodlužovací fází 

vnější faktory růstu

 • světlo: etiolizace (= žloutnutí rostlin) 
 • teplo: minimum × optimum × maximum 
 • kyslík: dýchání 
 • voda: elongační fáze 
 • živiny: optimální množství 
 • znečištění prostředí a UV paprsky růst zpomalují

vnitřní faktory růstu = fytohormony

 • syntetizovány rostlinou; vedení cévními svazky
 • stimulátory (povzbuzení činnosti)
  • auxiny
   • v dělivých pletivech
   • růst postraních a adventivních kořenů
   • dávají se do stimulátor
  • cytokininy - asi 20 druhů
   • kořeny + xylém
   • urychlení dělení buněk 
   • regenerace; tvarování plodů; zpomaluje stárnutí 
   • zvyšování výnosů z obilí, produkce biomasy 
   • zvládání stresových situací (okus, extrémní teploty, ...) 
  • gibereliny - asi 100 druhů 
   • všechny rostlinné orgány 
   • zvyšují dělení buněk 
   • stimulují prodlužování prýtu; větší velikost plodů (réva) 
   • vedení floémem 
   • klíčení semen; zpomaluje stárnutí 
 • inhibitory (utlumení činnosti) 
  • kyselina abscisová 
   • tvoří se ve spících pupenech, semenech, hlízách 
   • navozuje období klidu (= dormance) 
   • opad listů; tvorba zásobních bílkovin v semenech 
   • tlumí prodlužovací růst, urychluje stárnutí, brzdí metabolismus 
   • stresové situace 
  • ethylen
   • plynný hormon, který vzniká rozkladem chem. látek 
   • ven se dostává průduchy (může tak ovlivnit jiné rostliny) 
   • omezuje růst kořenů, prodlužování 
   • urychluje dozrávání plodů (vpouští se do skladů s nedozrálým ovocem) 

periodicita růstu 

 • pravidelné opakování 
 • denní: den (pomalejší růst) × noc (vyšší produkce auxinů > rychlejší růst) 
 • roční: změny vnějšího prostředí (teplota, ...) – období klidu × období vegetace 

růstová korelace 

 • korelace = vzájemná souvislost/závislost 
 • závislost růstu a vývoje jednotlivých částí 
 • snaha o udržení celistvosti (např. řízek pouští kořeny) 
 • nutné současné zastřihávání podzemních a nadzemních částí 
 • apikální dominance 
  • „vrcholová nadvláda“ 
  • nadvláda vrcholového pupenu, který brání růstu postraních (spících) pupenů 
  • musí se vzít v úvahu např. při prořezávání stromů 
 • regenerace
  • „obnova“ 
  • fyziologická = přirozená obnova (obnova listů, sítkovic, ...) 
  • patologická = uplatňuje se při poškození rostliny (vznik závalu při uříznutí větve, ...) 
  • kalus - zacelené uříznuté části nediferencovanými buňkami 

VÝVOJ ROSTLIN 

 • kvalitativní změna
 • vývoj od zygoty (♂ + ♀ gamety) až do smrti (= ontogeneze) 
 • kvalitativní změny (geneticky, životní podmínky) 
 • čtyři fáze vývoje rostliny
  • 1. embryonální fáze (od zygoty k dozrání semene) 
  • 2. vegetativní fáze (od klíčení semene; vznik vegetativních orgánů; pouze vegetativní rozmnožování) 
  • 3. dospělost (vznik reprodukčních orgánů; vegetativní i pohlavní rozmnožování) 
  • 4. stárnutí (převaha katabolických procesů); rostlina se nemnoží; končí odumřením rostliny) 
 • vegetativní klid (= dormance) 
  • snížení fyziologických funkcí 
  • fungování fytohormonů 
  • dva typy:
   • a) vynucená: změna vnějších podmínek; lze ji přerušit (př. „barborka“ vykvete i v zimě) 
   • b) z vnitřních příčin: hormonální snížení fyziologických fcí; nelze přerušit (př. některé kaktusy občas v létě) 
 • klíčení semen
  • přechod z období klidu do období růstu) 
  • nasávání vody (bobtnání) 
  • faktory: vlhko, teplo, kyslík 
 • životní cyklus 
  • efeméry: vývoj trvá několik týdnů (ČR - osívka jarní; pouštní rostliny) 
  • ozimy: naseje se na podzim, vyklíčí, přezimuje, kvete, sklizeň (obilí) 
  • jednoleté: ontogeneze trvá jeden rok, přezimuje semeno (kopr, netýkavka) 
  • dvouleté: 1. rok > listy, 2. rok > dospělost (mrkev, celer, česnek) 
  • vytrvalé: monokarpické (kvetou jednou za život) × polykarpické (vykvétají a plodí vícekrát) 
 • vernalizace (= jarovizace) 
  • snížení teploty za účelem kvetení (kaktusy) 
  • fotoperioda (= doba osvětlení) 
 • fotoperiodismus = nároky rostlin na osvětlení 
  • dlouhodenní: delší fotoperioda (konec jara, léto) 
  • krátkodenní: kratší fotoperioda (podzim) 
  • neutrální: nezáleží
Comments