Systém a evoluce rostlin

 • systematická botanika
  • systematika, taxonomie
  • zabývá se problematikou třídění rostlin
 • taxon = skupina organismů, které spojuje určitý stupeň vzájemné příbuznosti 
 • botanický systém 
  • 1. umělý (1753 - Carl Linné - Species plantarum) 
  • 2. přirozený (analýza většího počtu znaků) 
  • 3. Charles Darwin => moderní fylogenetické systémy 
 • botanické názvosloví 
  • nomenklatura 
  • rodové + druhové jméno rostliny (případně zkratka autora) 
 • princip priority = pouze jedno jediné platné jméno (nejstarší v souladu s pravidly) 
 • hlavní taxonomické kategorie 
  • říše (regnum) 
  • podříše (subregnum) 
  • oddělení (divisio) 
  • třída (classis) 
  • řád (ordo) 
  • čeleď (familia) 
  • rod (genus) - v textu píšeme kurzívou
  • druh (species) - v textu píšeme kurzívou

Zjednodušený systém říše ROSTLINY (Plantae) - Rosypal, 2003

 • podříše: Biliphyta
  • oddělení: Glaucophyta
  • oddělení: Ruduchy (Rhodophyta)
 • podříše: zelené rostliny (Viridiplantae)
  • vývojová linie: zelené řasy (Chlorophytae)
    • oddělení: zelené řasy
     • třídy: zelenivky, kadeřnatkovité, žabovlasovité...
  • vývojová linie: Streptophytae
   • vývojová větev: parožnatky (Charophytae)
    • oddělení: parožnatky (Charophyta)
     • třídy: spájivky, parožnatky...
   • vývojová větev: mechorosty (Bryophytae)
    • oddělení: hlevíky (Anthocerotophyta), játrovky (Marchantiophyta), mechy (Bryophyta)
   • vývojová větev: vyšší rostliny (Cormophytae)
    • psilofytní rostliny
     • oddělení: Protracheophyta, Rhyniophyta, Zosterophyllophyta, Trimerophytophyta
    • pteridofytní rostliny (kapraďorosty)
     • oddělení: plavuňovité (Lycopodiophyta), přesličkovité (Equisetophyta), kapradinovité (Polypodiophyta), prvosemenné (Progymnospermophyta)
    • nahosemenné (gymnospermické) rostliny
     • oddělení: kapraďosemenné (Lyginodendrophyta), cykasy (Cycadophyta), jinany (Ginkgophyta), jehličnany (Pinophyta)
    • krytosemenné (angiospermické) rostliny
     • oddělení: Magnoliophyta
      • třídy: Magnoliopsida, Rosopsida, Liliopsida