Kapraďorosty


RYNIOFYTY

 • fosilní (prvohory - silur)
 • asi základ vyšších rostlin
  • výrazně diferencovaná a velmi nesourodá skupina
 • výskyt na rozhraní vody a souše
 • dřevostředný cévní svazek
 • rhizomoid + telomy (sterilní - asimilace, fertilní - sporangia) - nemají praé kořeny a listy
 • pokožka s průduchy
 • izomorfická metageneze (= stejnotvará rodozměna)

PLAVUNĚ = Lycopodiophyta

 • samostatná vývojová větev
  • hlavní rozvoj v karbonu (prvohory)
 • stonek
  • plný, nečlánkovaný
  • cévy (tracheje) + cévice (tracheidy)
 • mikrofylní větev (malé nečleněné čárkovité listy)
 • převaha sporofytu nad gametofytem
 • pokožka s průduchy, bez kutikuly
 • drobné přilehlé lístky s jednou žilkou = trofofyly
 • klas výtrusných lístků = sporofyly
 • jednodomý prokel (= prothalium; pelatky i zárodečníky) - podzemní, saprofyt
 • v ČR jsou všechny plavuně chráněny zákonem
 • systém - 2 skupiny
  • plavuňovité (Lycopodiopsida)
  • vranečkovité (Selaginellopsida)
 • zástupci
  • plavuň vidlačka
  • plavuň pučivá
  • vraneček

PŘESLIČKY = Equisetophyta

 • největší rozvoj v karbonu a permu
 • plazivý oddenek, dutý článkovaný stonek - podélně rýhovaný
 • šupinaté listy (sfenofyly) přisedají ke stonku - většinou srostlé do pochev, ztrácí asimilační funkci
 • vytrvalé
 • inkrustace oxidem křemičitým > křehkost, lámavost
 • pohlavně rozlišené spory se 4 hapterami
 • dvoudomý lupenitý prokel - gametofyt
  • samostatný
  • zelený
  • krátkověký
 • výtrusnicový klas (= strobilus) ze štítkovitých sporofylů
 • mnohobičíkaté spermatozoidy
 • otevřená, vlhká stanoviště
 • sezónní dimorfismus - 2 typy výhonů - jarní a letní lodyha
 • zástupci
  • recentní pouze 1 rod > přeslička (Equisetum) - 30 druhů
  • přeslička rolní: jarní (rozmnožování) + letní lodyha (asimilace)
  • přeslička lesní: letní lodyha vyrůstá přímo na jarní
  • přeslička největší
  • přeslička bahenní
  • přeslička poříční
  • přeslička zimní
  • přeslička různobarvá
 • fosilní přesličky - Calamitaceae
  • poléhavé oddenky
  • až 20 m vysoké stonky
  • významná součást černého uhlí

KAPRADINY = Polypodiophyta

 • megafylní větev (velké dělené listy)

  Životní cyklus kapradin

 • nečlánkované stonky, často ve formě oddenku
 • listy zpeřené, v mládí spirálovitě stočené
 • většinou trofosporofyly (asimilace + výtrusy)
 • na spodku listu výtrusnice kryté ostěrou
 • výtrusnice mívají prstence (pásy ztloustlých buněk)
  • výtrus > oboupohlavný srdčitý prokel
 • druhově bohatá  a diverzifikovaná skupina
 • stinná stanoviště
 • zástupci
  • kapraď samec
  • hasivka orličí
  • papratka samičí
  • žebrovice různolistá: trofofyly + sporofyly (rozlišené)
  • osladič obecný
  • sleziník routička
 • zajímavosti
  • vodní kapradiny
   • nepukalka - nesmáčivý povrch listů
   • míčovka
   • marsilka
  • stromové kapradiny
   • tropy a subtropy
   • výška až 28 m

Comments