Krytosemenné rostliny


 • vznikly ve druhohorách, dnes dominantní skupina
 • vývoj nového útvaru > pestík > mnohobuněčná vajíčka (= samičí výtrusnice)
 • cévní svazky složeny z cév (trachejí)
 • vzniká květ a květní obaly

KVĚT

PLOD

ROZMNOŽOVÁNÍ KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN

 • reprodukční orgány jsou uloženy v květu
  • samičí - pestík(y)
  • samčí - tyčinky
  • tyčinka
   • produkuje pylová zrna
   • morfologicky rozlišena na nitku a prašník
    • prašník je tvořen 2 prašnými váčky - každý má 2 prašná pouzdra
     • v prašných pouzdrech se diferencují pylová zrna
      • pylové zrno klíčí v pylovou láčku - dochází k mitóze - vzniká buňka vegetativní (láčková) + buňka generativní (2 spermatické buňky = samčí gamety)
   • soubor tyčinek v květu = andrecerum
  • pestík

   Pestík - schéma

   • vzniká srůstem jednoho nebo více plodolistů
   • soubor plodolistů v jednom květu = gyneceum
   • skládá se ze semeníku čnělky a blizny
   • blizna
    • vrcholová část
    • zachycují se zde a klíčí pylová zrna
   • čnělka
    • protáhlý tvar - střední část
   • semeník
    • spodní část - rozšířená
    • uzavírá vajíčka
    • uložení semeníku - svrchní, spodní, polospodní
 • vajíčko
  • mnohobuněčný útvar
  • pletivné jádro
   • tvoří podstatnou část
   • je vněm uložen zárodečná vak
  • na povrchu kryto vaječnými obaly
   • nesrůstají - vzniká otvor klový (proniká pylová láčka)
  • zárodečný vak
   • samičí gametofyt
   • mladý jednobuněčný zár. vak se postupně mění ve zralý vícebuněčný zár. vak
   • součástí zralého zárodečného vaku jsou:
    • vaječná buňka
    • jádro zárodečného vaku
    • uplatňují se při oplození
  • dochází 3× k mitóze - vzniká 8 buněk (1 b. vaječná, 2 b. pomocné, 3 b. protistojné, 2 b. centrální > splynutí v diploidní centrální jádro)

Přeměna oplozeného vajíčka v semeno

 • oplození
  • dochází k dvojímu oplození
   • první samčí gameta (spermatická buňka) + samičí gameta (vaječná buňka) > diploidní (2n) zygota > embryo
   • druhá samčí gameta (spermatická buňka) + diploidní centrální jádro > triploidní (3n) endosperm (= živné pletivo)
  • oplozené vajíčko se mění v semeno
 • opylení
  • přenos pylu na bliznu
  • samosprašnost (autogamie), cizosprašnost (alogamie)
  • entomogamie (hmyz), anemogamie (vítr)


SROVNÁNÍ VÝVOJOVĚ PŮVODNÍCH A ODVOZENÝCH ZNAKŮ KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN

http://ziva.avcr.cz/2016-2/jak-prenest-pribeh-cevnatych-rostlin-do-stredoskolske-biologie.html


SYSTÉM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN

 • původní rozdělení na jednoděložné a dvouděložné rostliny:
  • Dvouděložné rostliny (Dicotyledoneae)
   • dvě dělohy, dva děložní lístky
   • zpeřená žilnatina
   • cévní svazky uspořádány ve válci
   • 4- nebo 5-četný květ
   • allorhizie - hlavní a vedlejší kořeny
  • Jednoděložné rostliny (Monocotyledoneae)
   • jedna děloha, jeden děložní lístek
   • souběžná žilnatina
   • cévní svazky roztroušené
   • 3-četný květ
   • homorhizie - svazčité kořeny
 • současná podoba systému rozděleného na 3 skupiny:
  • Magnoliopsida - primitivní krytosemenné rostliny
   • z 1/2 se jedná o dřeviny
   • klíčí 2 dělohami
   • dochází u nich k druhotnému tloustnutí
   • síťnatá žilnatina
   • trojčetné květy
  • Liliopsida - "jednoděložné rostliny"
   • převážně byliny
   • klíčí 1 dělohou
   • nedochází k druhotnému tloustnutí
   • souběžná žilnatina
   • cyklické trojčetné květy
  • Rosopsida - pravé "dvouděložné rostliny"
   • byliny i dřeviny
   • klíčí 2 dělohami
   • dochází k druhotnému tloustnutí
   • cyklické čtyř- až pětičetné květy 
    • kalich a koruna
   • žilnatina zpeřená až síťnatá
Poznámka: Přehled čeledí krytosemenných rostlin ponechán v původním rozdělění na jednoděložné a dvouděložné rostliny.


DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY

čeleď: Šácholánovité = Magnoliaceae

 • vývojově nejstarší (převažují původní znaky)
 • stálezelené nebo opadavé dřeviny
 • plod: měchýřky (šách), nažky (souplodí)

  Alkaloidy

     Alkaloidy jsou zásadité organické sloučeniny - deriváty purinu. Vznikají při přeměně aminokyselin. Jedná se o sloučeniny vyskytující se především v rostlinné říši. Známe přes 6 tisíc alkaloidů.
     Jejich funkce v rostlině je především obranná - jsou hořké a v některých případech i toxické. Nezanedbatelná je také funkce metabolická - zbavují rostlinu dusíkatých zplodin.
     Patří mezi ně i nejsilnější rostlinné jedy vyskytující se u čeledí:
  • mákovité - mák, vlaštovičník
  • lilkovité - rulík, blín, durman
  • lilovité - ocún, kýchavice
  • pryskyřníkovité - oměj
 • zástupci:
  • magnólie (šácholán) = Magnolia
  • liliovník tulipánokvětý = Liriodendron tulipifera

čeleď: Leknínovité = Nymphaeceae

 • přizpůsobeny vodnímu prostředí (přichyceny k podkladu) - vodní byliny s podzemními oddenky
 • mají nápadný aerenchym
 • plovoucí štítovité listy
 • obsahují alkaloidy (= rostlinné jedy)
 • zástupci:
  • leknín bílý = Nympaea alba
  • stulík žlutý = Nuphar lutea
  • viktorie královská = Victoria regia

čeleď: Pryskyřníkovité = Ranunculaceae

 • kosmopolitní
 • vytrvalé (oddenky, hlízy) byliny obsahující alkaloidy
 • plod: měchýřky, nažky (souplodí)
 • zástupci:
  • pryskyřník prudký = Ranunculus acris, p. velký = Ranunculus lingua, p. hlíznatý = Ranunculus bulbosus, p. zlatožlutý = Ranunculus auricomus, p. plazivý = Ranunculus repens, p. plamének = Ranunculus flammula, p. lítý = Ranunculus sceleratus
  • sasanka hajní = Anemone nemorosa, s. pryskyřníkovitá = Anemone ranunculoides, s. lesní = Anemone sylvestris, s. narcisokvětá = Anemone narcissiflora
  • blatouch bahenní = Caltha palustris
  • koniklec velkokvětý = Pulsatilla grandis, k. luční, = Pulsatilla pratensis, k. alpínský = Pulsatilla alpina
  • orlíček obecný = Aquilegia vulgaris
  • čemeřice nachová = Helleborus purpurascens
  • orsej jarní = Ficaria verna
  • oměj šalamounek = Aconitum plicatum, o. vlčí mor = Aconitum lycoctonum
  • jaterník podléška = Hepatica nobilis
  • hlaváček jarní = Adonis vernalis, h. letní = Adonis aestivalis
  • upolín evropský = Trollius altissimus
  • lakušník vodní = Batrachium aquatile, l. vzplývavý = Batrachium fluitans
  • žluťucha žlutá = Thalictrum flavum, ž. orlíčkolistá = Thalictrum aquilegiifolium
  • plamének plotní = Clematis vitalba, p. přímý = Clematis recta
  • černucha rolní = Nigella arvensis

čeleď: Mákovité = Papaveraceae

 • jejich alkaloidy jsou užívané ve farmacii (morfin, kodein)
 • v pletivech jsou mléčnice (po nalomení z rostliny vytéká mléko)
 • semena obsahují oleje
 • zástupci:
  • mák setý = Papaver somniferum (tobolka, alkaloidy: papaverin, morfin, narcin, kodein; m. vlčí)
  • vlaštovičník větší = Chelidonium majus
  • srdcovka nádherná = Dicentra spectabilis
  • zemědým lékařský = Fumaria officinalis
  • dymnivka dutá = Corydalis cava, d. plná = Corydalis solida

čeleď: Morušovníkovité = Moraceae

 • především dřeviny
 • obsahují mléčnice - nápadný latex
 • souplodí = tzv. sykonium
 • zástupci:
  • fíkovník (= smokvoň obecná) = Ficus carica
  • morušovník bílý = Morus alba, m. černý = Morus nigra

čeleď: Konopovité = Canabaceae

 • mají žlaznaté chlupy
 • zástupci:
  • chmel ovíjivý = Humulus lupulus
  • konopí seté = Canabis sativa

čeleď: Kopřivovité = Urticaceae

 • kosmopolitní
 • často mají žahavé chlupy
 • zástupci:
  • kopřiva dvoudomá = Urtica dioica, k. žahavka = Urtica urens
  • drnavec lékařský = Parietaria officinalis

čeleď: Vavřínovité = Lauraceae

 • aromatické vždyzelené rostliny
 • silné, celokrajné listy
 • zástupci:
  • vavřín ušlechtilý = Laurus nobilis
  • skořicovník cejlonský = Cynnamomum zeylanicum, s. čínský = Cynnamomum aromaticum
  • avokádo = Persea gratissima

čeleď: Bukovité = Fagaceae

 • opadavé, větrosnubné dřeviny
 • jednopohlavné, jednodomé
 • plod: nažka (v číšce = rozšířené květní lůžko)
 • zástupci:
  • dub letní = Quercus robur, d. zimní = Quercus petraea, d. korkový = Quercus suber, d. bahenní = Quercus palustris, d. červený = Quercus rubra
  • buk lesní = Fagus sylvatica, b. východní = Fagus orientalis
  • kaštanovník jedlý = Castanea sativa

čeleď: Břízovité = Betulaceae

 • větrosnubné
 • jednodomé, jednopohlavné
 • plod: jehněda, nažka, oříšek
 • zástupci:
  • bříza bělokorá = Beutla pendula,  b. pýřitá = Betula pubescens, b. zakrslá = Betula nana
  • líska obecná = Corylus avellana
  • olše lepkavá = Alnus glutinosa, o. šedá = Alnus incana
  • habr obecný = Carpinus betulus

čeleď: Hvozdíkovité = Caryophyllaceae

 • vstřícné celistvé listy
 • oboupohlavné 5-četné květy
 • vrcholičnatá květenství
 • plod: tobolka
 • mírný pás severní polokoule
 • zástupci:
  • hvozdík kartouzek = Dianthus carthusianorum, h. sivý = Dianthus gratianopolitanus, h. kropenatý = Dianthus deltoides, h. svazčitý = Dianthus armeria, „karafiáty“
  • ptačinec žabinec = Stellaria media, p. velkokvětý = Stellaria holostea, p. trávovitý = Stellaria graminea
  • kohoutek luční = Lychnis flos-cuculi
  • silenka nadmutá = Silene vulgaris, s. nicí = Silene nutanus, s. ušnice = Silene otites
  • rožec obecný = Cerastium holosteoides, r. rolní = Cerastium arvense
  • koukol polní = Agrostemma githago
  • smolnička obecná = Lychnis viacaria
  • knotovka bílá = Silene latifolia, k. červená = Silene dioica, k. noční = Silene noctiflora
  • mydlice lékařská = Saponaria officinalis
  • plevel okoličnatý = Holosteum umbellatum

čeleď: Merlíkovité = Chenpodiaceae

 • byliny s jednoduchými listy
 • redukované okvětí, květy obou- i jednopohlavné
 • vrcholičnatá květenství (klubíčka, laty, klasy)
 • plod: nažka
 • osidlují půdy s vyšším obsahem dusičnanů a solí
 • často rumištní plevele
 • zástupci:
  • merlík zvrhlý = Chenopodium hybridum, m. bílý = Chenopodium album, m. sivý = Chenopodium glaucum, m. všedobr = Chenopodium bonus-henricus, m. mnohosemenný = Chenopodium polyspermum
  • lebeda lesklá = Atriplex sagittata, l. rozkladitá = Atriplex patula, l. hrálovitá = Atriplex prostrata
  • špenát setý = Spinacia oleracea
  • řepa obecná = Beta vulgaris

čeleď: Tykvovité = Cucurbitaceae

 • poléhavé nebo popínavé rostliny
 • srostloplátečná žlutá koruna = sympetalie
 • 5-četné jednopohlavné květy
 • plod: bobule
 • zástupci:
  • dýně = Cucurbita pepo
  • meloun = Citrullus lanatus
  • okurka = Cucumis sativus
  • posed bílý = Bryonia alba

čeleď: Brukvovité = Brassicaceae

 • hmyzosnubné rostliny s 4-četnými květy
 • hroznovitá květenství
 • čtyřmocné tyčinky
 • obsah idioblastů > enzym myrosináza > při rozdrcení štěpí okolní buňky > hořčičné silice
 • plod: šešule, šešulka, struk, nažka
 • listy střídavé nebo v přízemní růžici
 • přítomnost trichomů
 • všechny mimotropické oblasti
 • zástupci:
  • brukev zelná = Brassica oleracea (kultivary: kedluben, květák, hlávkové zelí, kapusta, brokolice)
  • ředkev setá = Raphanus sativus
  • česnáček lékařský = Alliaria petiolata
  • hořčice polní = Sinapis arvensis, h. bílá = Sinapis alba
  • řepka olejka = Brassica napus
  • huseníček rolní = Arabidopsis thaliana
  • penízek rolní = Thalspi arvense, p. prorostlý = Thalspi perifoliatum
  • kokoška pastuší tobolka = Capsella bursa-pastoris
  • křen selský = Armoracia rusticana
  • řeřicha rumní = Lepidium ruderale, ř. chlumní = Lepidium campestre
  • barborka obecná = Barbarea vulgaris
  • ohnice obecná = Raphanus raphanistrum
  • hulevník lékařský = Sisymbrium officinale
  • řeřišnice luční = Cardamine pratensis, ř. hořká = Cardamine amara
  • kyčelnice cibulkonosná = Dentaria bulbifera, k. devítilistá = Dentaria enneaphyllos
  • tařice skalní  = Aurinia saxatilis, t. kališní = Alyssum alyssoides, t. horská = Alyssum montanum

čeleď: Vrbovité = Salicaceae

 • dvoudomé, jednodomé, bezobalné rostliny
 • celistvé, střídavé listy
 • květenství: jehnědy, plod: tobolka
 • anemogamie (topol), entogamie (vrba)
 • mírné a subarktické pásmo
 • zástupci:
  • vrba jíva = Salix caprea
  • topol osika = Populus tremula, t. bílý = Populus alba, t. černý = Populus nigra

čeleď: Růžovité = Rosaceae

 • byliny i dřeviny
 • velký areál rozšíření (kromě pólů kosmopolitní)
 • v pletivech vonné silice a glykosidy
 • střídavé listy - velmi často složené
 • dle typu plodu rozeznáváme několik podčeledí:
  • plod: nažka, měchýřek (tavolník)
   • zástupci:
    • tavolník vrbolistý = Spiraea salicifolia
    • udatna lesní = Aruncus vulgaris
    • mochna husí = Potentilla anserina, m. nátržník = Potentilla erecta, m. plazivá = Potentilla reptans, m. písečná = Potentilla arenaria, m. sedmilistá = Potentilla heptaphylla, m. jarní = Potentilla tabernaemontani, m. zlatá = Potentila aurea, m. přímá = Potentilla recta, m. stříbrná = Potentilla argentea, m. bílá = Potentilla alba , m. bahenní = Potentilla palustris
    • kuklík městský = Geum urbanum, k. potoční = Geum rivale, k. horský = Geum montanum
    • řepík lékařský = Agrimonia eupatoria
    • kontryhel obecný = Alchemilla vulgaris
    • jahodník obecný = Fragaria vesca, j. trávnice = Fragaria viridis, j. truskavec = Fragaria moschata
    • tužebník obecný = Filipendula vulgaris, t. jilmový = Filipendula ulmaria
    • ostružiník křovitý = Rubus fruticosus
    • maliník obecný = Rubus idaeus
    • krvavec toten = Sanguisorba officinalis, k. menší = Sanguisorba minor
    • růže šípková = Rosa canina, r. galská = Rosa gallica, r. rolní = Rosa arvensis, r. alpská = Rosa pendulina
    • dryádka osmiplátečná = Dryas octopetala
  • plod: peckovice
   • zástupci:
    • slivoň domácí (= švestka) = Prunus domestica
    • trnka obecná (= slivoň trnitá) = Prunus spinosa
    • střemcha obecná = Prunus padus
    • třešeň ptačí = Prunus avium, t. višeň = Prunus cerasus
    • meruňka obecná = Prunus armeniaca
    • broskev obecná = Prunus persica
    • mandloň nízká = Prunus tenella
  • plod: malvice
   • zástupci:
    • jabloň domácí = Malus domestica
    • hrušeň obecná = Pyrus communis
    • kdouloň obecná = Cydonia oblonga
    • mišpule obecná = Mespilus germanica
    • skalník černoplodý = Cotoneaster melanocarpus
    • hloh obecný = Crataegus laevigata, h. jednosemenný = Crataegus monogyna
    • jeřáb obecný = Sorbus aucuparia

čeleď: Lomikamenovité = Saxifragaceae

 • keře
 • roste ve vyšších polohách
 • plod: bobule
 • zástupci:
  • meruzalka rybíz = Ribes rubrum
  • meruzalka černá = Ribes nigrum
  • srstka obecná = Ribes uva-crispa („angrešt“)
  • mokrýš střídavolistý = Chrysosplenium alternifolium
  • lomikámen zrnatý = Saxifraga granulata, l. vždyživý = Saxifaga aizoides

čeleď: Tlusticovité = Crassulaceae

 • aridní oblasti, CAM rostliny
 • dužnaté listy a lodyhy
 • zástupci:
  • rozchodník bílý = Sedum album, r. ostrý = Sedum acre, r. šestiřadý = Sedum sexangulare, r. velký = Sedum maximum
  • netřesk výběžkatý = Jovibarba globifera

čeleď: Bobovité = Fabaceae

 • střídavé složené listy s palisty
 • květy souměrné (pavéza + křídlo + člunek); květenství hrozen nebo hlávka
 • dvoubratré tyčinky
 • plod: lusk
 • hlízkové bakterie
 • pícniny, luštěniny, léčivky
 • zástupci:
  • jetel luční = Trifolium pratense, j. alpínský = Trifolium alepstre, j. prostřední = Trifolium medium, j. plazivý = Trifolium repens, j. horský = Trifolium montanum, j. zvrhlý = Trifolium hybridum, j. rolní = Trifolium arvense, j. pochybný = Trifolium dubium , j. ladní = Trifolium campestre, j. zlatý = Trifolium aureum, j. kaštanový = Trifolium spadiceum
  • čičorka pestrá = Securigera varia
  • janovec metlatý = Cytisus scoparius
  • kručinka barvířská = Genista tinctoria
  • komonice lékařská = Melilotus officinalis, k. bílá = Melilotus albus
  • trnovník akát = Robinia pseudacacia (kořeny vyměšují látky, které brání v růstu dalším rostlinám)
  • tolice dětelová = Medicago lupulina, t. vojtěška = t. setá = Medicago sativa, t. srpovitá = Medicago falcata
  • lupina vlčí bob = Lupinus spp.,vlčí bob mnoholistý = Lupinus polyphyllus
  • vikev ptačí = Vicia cracca, v. úzkolistá = Vicia angustifolia, v. lesní = Vicia sylvatica, v. chlupatá = Vicia hirsuta, v. huňatá = Vicia villosa, v. čtyřsemenná = Vicia tetrasperma
  • hrachor luční = Lathyrus pratensis, h. hlíznatý = Lathyrus tuberosus, h. lesní = Lathyrus sylvestris, h. černý = Lathyrus niger
  • podzemnice olejná = Arachis hypogaea („buráky“)
  • hrách setý = Pisum sativum
  • fazol obecný = Phaseolus vulgaris

čeleď: Miříkovité = Apiaceae

 • byliny s dutými, článkovanými, rýhovanými lodyhami
 • složené listy s nápadnými pochvami
 • drobné bílé květy (okolík s okolky - obaly, obalíčky z listenů)
 • plod: dvounažka
 • hmyzosnubné
 • v pletivech siličné kanálky
 • mírné pásmo severní polokoule
 • zástupci:
  • bršlice kozí noha = Aegopodium podagraria
  • kerblík lesní = Anthriscus sylvestris
  • bolehlav plamatý = Conium maculatum (fialové skvrny na stonku)
  • bedrník obecný = Pimpinella saxifraga
  • bolševník velkolepý = Heracleum mantegazzianum, b. obecný = Heracleum sphodylium
  • děhel lesní = Angelica sylvestris
  • máčka ladní = Eryngium campestre
  • rozpuk jízlivý = Cicuta virosa
  • kmín kořenný = Carum carvi
  • mrkev obecná = Daucus carota
  • petržel obecná = Petroselinum crispum
  • miřík celer = Apium graveolens
  • krabilice mámivá = Chaerophyllum temulum, k. chlupatá = Chaerophyllum hirsutum
  • koriandr setý = Coriandrum sativum
  • kopr vonný = Anethum graveolens
  • anýz vonný = Pimpinella anisum
  • fenykl obecný = Foeniculum vulgare
  • andělika lékařská = Angelica archangelica
  • libeček lékařský = Levisticum officinale

čeleď: Brutnákovité = Boraginaceae

 • byliny s tuhými trichomy
 • 5-četné květy ve vrcholičnatých květenstvích
 • plod: tvrdka
 • zástupci:
  • plicník lékařský = Pulmonaria officinalis
  • kostival lékařský = Symphytum officinale
  • pomněnka bahenní = Myosotis palustris, p. lesní = Myosotis sylvatica
  • hadinec obecný = Echium vulgare
  • brutnák lékařský = Borago officinalis

čeleď: Lilkovité = Solanaceae

 • střídavé listy
 • bikolaterální CS
 • oboupohlavné 5-četné květy
 • plod: bobule, tobolka
 • obsah alkaloidů - farmaceuticky významné
 • kulturní plodiny
 • zástupci:
  • lilek černý = Solanum nigrum, l. potměchuť = Solanum dulcamara
  • durman obecný = Datura stramoinum
  • rulík zlomocný = Atropa bella-donna
  • blín černý = Hyoscyamus niger
  • tabák virginský = Nicotiana tabacum
  • rajče jedlé = Solanum lycopersicum
  • paprika roční = Capsicum annuum
  • mochyně židovská třešeň = Physalis alkekengi
  • petúnie = Petunia
  • mandragora = Mandragora officinarum

čeleď: Krtičníkovité = Scrophulariaceae

 • autotrofní, hemiparazité, holoparazité, mixotrofní
 • redukce tyčinek na dvě
 • 5-četné květy
 • plod: tobolka
 • kosmopolitní
 • obsahují glykosidy
 • zástupci:
  • černýš hajní = Melampyrum nemorosum, (fialové listeny), č. luční = Melampyrum pratense, č. rolní = Melampyrum arvense, č. lesní = Melampyrum sylvaticum
  • krtičník hlíznatý = Scrophularia nodosa
  • divizna malokvětá = Verbascum thapsus, d. černá = Verbascum nigrum
  • rozrazil rezekvítek = Veronica chamaedris, r. lékařský = Veronica officinalis, r. potoční = Veronica beccabunga, r. drchničkovitý = Veronica anagallis-aquatica, r. trojklaný = Veronica triphyllos, r. ožankovitý = Veronica teucrium, r. rolní = Veronica arvensis, r. břečťanolistý = Veronica hederifolia, r. perský = Veronica persica
  • náprstník velkokvětý = Digitalis grandiflora (digitalin)
  • lnice květel = Linaria vulgaris
  • kokrhel menší = Rhinantus minor, k. větší = Rhinantus serotinus
  • světlík lékařský = Euphrasia rostkoviana, s. tuhý = Euphrasia stricta
  • hledíček menší = Microrrhinum minus

čeleď: Hluchavkovité = Lamiaceae

 • řez stonkem: čtvercový
 • vstřícné křižmostojné listy
 • trichomy
 • pyskaté květy (zygomorfní)
 • dvoumocné tyčinky
 • vonné oleje, silice
 • plod: tvrdka
 • zástupci:
  • hluchavka bílá  = Lamium album, h. nachová = Lamium purpureum, h. pitulník = pitulník žlutý = Galeobdolon luteum, h. skvrnitá = Lamium maculatum, h. objímavá = Lamium amplexicaule
  • dobromysl obecná = Origanum vulgare („oregano“)
  • čistec bahenní = Stachys palustris, č. lesní = Stachys sylvatica, č. přímý = Stachys recta
  • bukvice lékařská = Betonica officinalis
  • máta dlouholistá  = Mentha longifolia, m. vodní = Mentha aquatica, m. rolní = Mentha arvensis
  • konopice polní = Galeopsis tetrahit, k. pýřitá = Galeopsis pubescens, k. sličná = Galeopsis speciosa
  • popenec břečťanolistý = Glechoma hederacea
  • zběhovec plazivý = Ajuga reptans, z. ženevský = Ajuga genevensis
  • mateřídouška časná = Thymus praecox, m. obecná = Thymus vulgaris
  • šalvěj luční = Salvia pratensis, š. přeslenitá = Salvia verticillata, š. hajní = Salvia nemorosa

čeleď: Hvězdnicovité = Asteraceae

 • nejpočetnější, nejrozmanitější, kosmopolitní
 • listy bez palistů, hmyzosnubné
 • květy drobné, jedno- i oboupohlavné
 • květenství: úbor se zákrovem z listenů
 • jazykovité nebo trubicovité květy
 • tyčinky srůstají v trubičku
 • dvouplodolistový pestík
 • plod: nažky (+ chmýr, háčky)
 • zásobní polysacharid inulin
 • zástupci:
  • bodlák obecný = Carduus acanthoides, b. kadeřatý = Carduus crispus, b. lopuchovitý = Carduus personata, b. nicí, = Carduus nutans
  • prha arnika = Arnica montana
  • chrpa polní = Centaurea cyanus, ch. horská = Centaurea montana, ch. latnatá = Centaurea stoebe, ch. luční = Centaurea vulgaris, ch. parukářka = Centaurea pseudophrygia
  • celík zlatobýl = Solidago virgaurea (= zlatobýl obecný)
  • devětsil lékařský = Petasites hybridus, d. bílý = Petasites albus
  • rmen rolní = Anthemis arvensis, r. barvířský = Anthemis tinctoria, r. rakouský = Anthemis austriaca, r. rusínský = Anthemis ruthenica, r. smrdutý = Anthemis cotula
  • heřmánek pravý = Matricaria recutita, h. terčovitý = Matricaria discoidea
  • jestřábník lesní = Hieracium murorum, j. alpský = Hieracium alpinum, j. chlupáček = Hieracium pilosella j. okoličnatý = Hieracium umbellatum
  • pcháč obecný = Cirsium vulgare, p. bahenní = Cirsium palustre, p. bělohlavý = Cirsium eriophorum, p. lepkavý = Cirsium erisithales, p. oset = Cirsium arvense, p. zelinný = Cirsium oleraceum
  • sedmikráska chudobka = Bellis perennis
  • slunečnice = Helianthemum spp.
  • kopretina bílá = Leucanthemum vulgare, k. alpská = Leucanthemum alpina, k. chocholičnatá = Pyrethrum corymbosum, k. okrouhlolistá = Leucanthemum waldsteinii
  • pampeliška srstnatá = Leontodon hispidus
  • smetanka lékařská = Taraxacum officinale
  • vratič obecný = Tanacetum vulgare
  • pelyněk černobýl = Artemisia vulgaris, p. pravý = Artemisia absinthium
  • podběl obecný = Tussilago farfara
  • jiřinka = Dahlia pinnata
  • afrikán = Tagetes erecta
  • protěž lesní = Gnaphalium sylvaticum, p. močálová = Gnaphalium uliginosum
  • pupava obecná = Carlina vulgaris, p. bezlodyžná = Carlina acaulis
  • lopuch plstnatý = Arctium tomentosum, l. menší = Arctium minus, l. větší = Arctium lappa

JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY

čeleď: Liliovité = Liliaceae

 • byliny s oddenky, cibulemi nebo hlízami
 • velké nebo malé 3-četné květy, hmyzosnubné
 • jednotlivé květy (tulipán) nebo květenství (konvalinka)
 • střídavé listy
 • plod: tobolka, bobule
 • alkaloidy, glykosidy
 • zástupci:
  • konvalinka vonná = Convallaria majalis
  • aloe = Aloe
  • ocún jesení = Colchicum autumnale
  • kokořík mnohokvětý = Polygonatum multiflorum
  • křivatec žlutý = Gagea lutea
  • hyacint východní = Hyacinthus orientalis
  • vraní oko čtyřlisté = Paris quadrifolia
  • cibule = Allium cepa
  • česnek medvědí = Allium ursinum, č. kuchyňský = Allium sativum
  • pažitka (= česnek pažitka) = Allium shoenoprasum
  • tulipán = Tulipa spp.
  • lilie zlatohlávek = Lilium matragon
  • hosta („bohyška“) = Hosta spp.
  • kýchavice bílá = Veratrum album
  • ladoňka dvoulistá = Scilla bifolia
  • kandík psí zub = Erythronium dens-canis
  • snědek nicí = Ornithogalum nutans, s. chocholičnatý = Ornithogalum umbellatum
  • juka = Yucca

čeleď: Amarylkovité = Amaryllaceae

 • cibule nebo oddenky
 • obsah alkaloidů a glykosidů
 • 3-četné květy
 • zástupci:
  • sněženka podsněžník = Galanthus nivalis
  • bledule jarní = Leucojum vernum
  • narcis žlutý = Narcissus pseudonarcissus

čeleď: Vsatvačovité = Orchidaceae

 • „orchideje“
 • vytrvalé byliny s oddenky nebo kořenovými hlízami
 • autotrofní, mykotrofní
 • hroznovitá květenství
 • oboupohlavné souměrné květy, A1
 • plod: tobolka
 • nejmenší semena
 • výskyt: vlhké tropy (orchideje), u nás §
 • zástupci:
  • vstavač májový = Dactylorhiza majalis
  • střevíčník pantoflíček = Cypripedium calceolus
  • vemeník dvoulistý = Platanthera bifolia
  • hlístník hnízdák = Neottia nidus-avis
  • vanilka = Vanilla planifolia

čeleď: Šáchorovité = Cyperaceae

 • byliny podobné trávám, silně redukované květy
 • skoro trojhranná lodyha
 • bezobalné květy
 • květenství: klásky; plod: nažka
 • stonek + aerenchym, čárkovité listy
 • zástupci:
  • suchopýr úzkolistý = Eriophorum angustifolium
  • šáchor („papyrus“) = Cyperus
  • ostřice horská (o. hnědá, o. chlupatá, o. tmavá) = Carex spp.

čeleď: Lipnicovité = Poaceae

 • jednoleté až vytrvalé byliny
 • duté kolénkaté stonky = stébla
 • střídavé listy se souběžnou žilnatinou
 • list = čepel + pochva + jazýček + ouška
 • redukované květní obaly, větrosnubné, oboupohlavné
 • klásky se dvěma plevami (laty, klasy, hrozny)
 • květ = plucha + pluška + 2 plenky (bobtnají A3 se dostávají ven)
 • semeník s dvojitou pérovitou bliznou; A mají dlouhé nitky s vrtivými prašníky
 • plod: obilka (škrobnatý endosperm)
 • zástupci:
  • psárka kolénkatá = Alopecurus geniculatus, p. luční = Alopecurus pratensis
  • bojínek luční = Phelum pratense,  b. Boehmerův = Phelum pheloides
  • lipnice obecná = Poa trivialis, l. hajní = Poa nemoralis,  l. luční = Poa pratensis
  • jílek vytrvalý = Lolium perenne, j. mámivý = Lolium temulentum
  • medyněk  = Holcus molis, m. vlnatý = Holcus lanatus
  • ovsík vyvýšený = Arrhenatherum elateus
  • metlice trsnatá = Deschampsia cespitosa
  • tomka vonná = Anthoxanthum odoratum
  • psineček psí = Agrostis canina, p. tenký = Agrostis capillaris, p. skalní = Agrostis rupestris
  • smilka tuhá = Nardus stricta
  • pšeníčko rozkladité = Milium effusum
  • sveřep rolní = Bromus arvensis, s. bezbranný = Bromus inermis, s. stoklasa = Bromus secalinus
  • srha laločnatá (= srha říznačka) = Dactylis glomerata
  • rákos obecný = Phragmites australis
  • pšenice obecná = Triticum aestivum
  • žito rež = Secale cereale
  • oves setý = Avena sativa
  • kukuřice setá = Zea mays
  • rýže setá = Oryza sativa
  • třtina křovištní = Calamagrostis epigejos
  • proso seté = Panicum miliaceum
  • bambus = Bambusa spp.
Comments