Mechorosty


 • součást zelených rostlin = "Viridiplantae"
  • obsah fotosyntetických barviv - chlorofyl a + b, α a β karoteny
  • stavba chloroplastu
  • škrob jako zásobní látka
 • součást "vyšších" rostlin = Embryophyta
  • tvorba embrya
  • mnohobuněčná gamentangia s vícevrstevnými sterilními obaly
  • tvorba kutikuly, tlustostěnných spor
  • proslužování sporofytu
 • charakteristické znaky mechorostů
  • charakteristický životní cyklus (rodozměna)
   • převaha gametofytu
   • krátkověkost sporofytu
    • sporofyt je především výživou závislý na gametofytu
  • absence ligninu
  • chybí dokonalá vodivá pletiva
 • rozmnožování: rodozměna, vegetativní


JÁTROVKY = Marchantiophyta

 • lupenitá stélka
 • rozmnožování: pohlavně, vegetativně („mističky“)
 • sporofyt (= noha, štět, výtrusnice) dozrává uvnitř gametofytu
 • systém - 2 velké třídy
  • Marchantiopsida
  • Jungermanniopsida
 • Marchantiopsida
  • komplexní stavba stélky - rozlišena na fotosyntetickou a zásobní část
  • tendence k redukci sporofytu
  • krátký až zcela redukovaný štět
  • schopné adaptovat se i na sušší prostředí
 • Jungermanniopsida
  • jednoduchá stavba stélky
  • vlhkomilné rostliny
  • někdy jednouchá vodivá pletiva - hydroidy
 • zástupci
  • porostnice mnohotvárná (Marchantia polymorpha) - dvoudomá
  • trhutka
  • pobřežnice
  • kroknice


MECHY = Bryophyta

 • asi 10 tisíc druhů - největší skupina mechorostů

  Životní cyklus mechů

 • nejstarší fosílie z permu
 • charakteristické znaky mechů
  • prvoklíček dobře vyvinut, větvený
  • mnohobuněčné rhizoidy
  • vlastní rostlina je listnatá
   • buňky listů rovnoměrně ztlustlé
  • štět kryt čepičkou, není efemerní
  • spory dozrávají najednou, ale vypadávají postupně
 • systém
  • 4 rozlišných skupin
  • rašeliníky
  • štěrbovky
  • ploníky
  • pravé mechy - nejvíce zástupců, nejdiverzifikovanější
 • zástupci
  • rašeliník: dva typy buněk - hyalocyty (drží vodu) +  chlorocyty (fotosyntéza); chybí rhizoidy (postupné odumírání > vznik rašeliny) a střední žebro
  • zkrutek vláhojevný: štěty reagují na vlhko
  • zpeřenka tamaryšková
  • ploník ztenčený
  • trávník Schreberův
  • dvouhrotec chvostnatý: fyloidy jedním směrem
  • měřík - více druhů, vhodné pro mikroskopické pozorování rostlinných buněk
  • bělomech sivý: tvoří v lesích stříbrné bochníky
  • pramenička obecná: obývá vodní prostředí


HLEVÍKY = Anthocertophyta

 • samostaná evoluční linie - nejasné vztahy k ostatním mechorostů i ostatním "vyšším" rostlinám
 • stélka
  • lupenitá
  • růžicovitá nebo pentlicovitá
  • tvořena tenkostěnnými buňkami, které obvykle obsahují pouze jeden chloroplast
 • růst sporofytu obykle neukončený
 • zástupci
  • hlevík
  • hlevíček
Comments