Nahosemenné rostliny

 • vznik na přelomu devonu a spodního karbonu
 • převážně dřeviny
 • xylém - pouze cévice
 • floém - sítkovice bez průvodních buněk
 • listy
  • jednoduché
  • jehlicovité až šupinovité
  • uspořádány převážně ve šroubovici (ale i vstřícně nebo v přeslenech)
 • reprodukční orgány
  • samčí
   • jednoduché šištice - mikrosporofyly - samčí výtrusné listy
   • pylová zrna - často se vzdušnými vaky (transport vzduchem)
  • samičí
   • složené šištice - makrosporofyly - samičí výtrusné listy
   • vajíčka nejsou uložena v semeníku - jsou "nahá" - leží volně na samičích plodolistech (= semenné šupiny) --> dozrávají v semena
   • nevytváří květní obaly - pyl se dostává na "nahá" vajíčka - opylení větrem (= anemogamie)
   • podpůrné šupiny
 • opylení a oplození
  • opylení - často přes polinační kapku
  • oplození
   • pylovou láčkou a nepohyblivými spermatidami
   • obvykle oplodňuje pouze 1 spermatida (druhá zaniká)
   • může trvat velmi dlouho
 • 2 vývojové linie
  • cykasy
  • jehličnany

SYSTÉM

 • evoluční tendence
  • listy  ve šroubovici --> listy na brachyblastech
  • přítomnost a charakter pryskyřičných a siličných kanálků
  • srůst semenné a podpůrné šupiny
  • změna počtu a postavení vajíček
  • změna počtu prašných pouzder
 • systém
  • nahosemenné rostliny = "Gymnospermae"
   • cykasy = Cycadophyta
   • jehličnany = Coniferophytina
    • Cordaitophyta
    • jinany = Gynkophyta
    • Pinophyta
     • borovicovité = Pinaceae
     • blahočetovité = Araucariaceae
     • tisovité = Taxaceae
     • cypřišovité = Cupressaceae

Cykasy = Cycadophyta

 • recentní
 • největší rozkvět v druhohorách
 • dřeviny s nevětveným kmenem
 • dvoudomé
 • zpeřené listy na vrcholu kmene
 • oddělená květenství - šištice
 • samičí - plodolisty, samčí - tyčinky
 • plod = semenná peckovice
 • výskyt - tropy, subtropy

Jinany = Gynkophyta

 • jediný zástupce - jinan dvoulaločný (Gingo biloba)
  • dvoudomý strom
  • výška až 30 m
  • mikrosporofyly (samčí tyčinky) vyrůstají z brachybalstů 
  • megasporofyly (samičí plodolisty) nesou dvě vajíčka
   • jedno z nich se po oplození vyvíjí v kulaté semeno podobné peckovici
  • na zimu shazuje listy

Borovicovité = Pinaceae

 • většinou stromy
 • nápadné brachyblasty
 • jehlice
  • srostlé po 2, 3 a 5
  • s jednou žilkou
 • nejstarší fosilie z jury
 • zástupci
  • smrk ztepilý (Picea abies)
   • naše původní dřevina
   • jednodomý
   • monoklutury vs. škůdci
   • mělký kořenový systém
   • šiška převislá
  • smrk pichlavý (Picea pungens)
   • introdukovaný (původně z USA)
   • silná vrstva kutikuly na povrchu buněk
  • smrk srbský (Picea omorika)
   • původně z Balkánu
   • velmi odolný vůči znečištění
  • jedle bělokorá (Abies alba)
   • původní dřevina
   • na spodní straně jehlice voskové pruhy
   • citlivá na kvalitu prostředí
   • šiška vzpřímená, rozpadavá
  • douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
   • introdukovaná
   • absence brachybalstů a vzdušných vaků
  • modřín opadavý (Larix decidua)
   • původní
   • odolná vůči znečištění
   • nápadné brachyblasty
  • borovice lesní (Pinus sylvestris)
   • původní
   • hluboký kůlovitý kořen - polomy
   • jehlice vyrůstají ve svazečcích po dvou
   • snese extrémní životní podmínky
  • borovice kosodřevina (Pinus mugo)
   • ehlice vyrůstají ve svazečcích po dvou
   • ve vyšších nadmořských výškách (nad 1000 m.n.m.)
   • odolná vůči znečištění
  • borovice černá (Pinus nigra)
   • dlouhé jehlice
   • vyžaduje zásadité pH
   • nenáročná
  • borovice vejmutovka (Pinus strobus)
   • jemné jehlice
   • citlivá na kvalitu prostředí
   • delší zakřivené šištice
  • borovice pinie (Pinus pinea)
   • ve Středomoří
   • jedlá semena = piniové oříšky
  • jedlovec kanadský (Tsuga canadiensis)
  • cedr atlaský (Cedrus atlatnica)
   • jižní polokoule
   • vždyzelený

Blahočetovité = Araucariaceae

 • listy ve šroubovici
 • výhradně na jižní polokouli
 • mohutné vždyzelené stromy
 • zástupci
  • blahočet (Araucaria)
   • jižní Amerika - horské svahy
   • jedlá semena podobná piniovým oříškům
  • Wollemia nobilis

Cypřišovité = Cupressaceae

 • jednodomé i dvoudomé rostliny
 • šupinovité nebo jehlicovité listy
 • obsahují toxiny
 • zástupci
  • sekvojovec obrovský (Sequoiadendron giganteus)
   • výška až 100 m
   • stáří až 4000 let
   • štítky šišek mají tvar kosočtvrece
  • tisovec dvouřadý (Taxosium distichum)
   • opadavý
   • vytváří dýchací kořeny
  • metasekvoje čínská (Metasequoia glyptostroboides)
   • žijící fosílie
  • cypřiš obecný (Cupressus semipervens)
   • v ČR nepřežije zimu
   • kulovité šištice
  • zerav západní (Thuja occidantalis)
   • odolný
   • mírně jedovatý
   • listy šupinovité, vstřícně křižmostojné
  • jalovec obecný (Juniperus communis)
   • semenné bobule (nejedovaté)

Tisovité = Taxaceae

 • absence pryskyřičných kanálků
 • zástupci
  • tis červený (Taxus baccata)
   • alkaloid taxin
   • semeno v červeném míšku (rozšiřují ptáci)
   • dužnina není jedovatá
   • nevymrzá
   • rychle roste
   • dvoudomý
Comments