Úvod do biologie rostlin

HLAVNÍ OBORY BOTANIKY

 • systematická botanika (popis, pojmenování, třídění rostlin)
 • morfologie (vnější stavba)
 • anatomie (vnitřní stavba; cytologie - nauka o buňce, histologie - nauka o pletivech)
 • fyziologie (životní pochody, funkce orgánů)
 • ekologie (vztahy mezi rostlinami a rostlinami a prostředím)
 • fytogeografie (rozšíření rostlin)
 • fytopaleontologie (vyhynulé rostliny)
 • fytocenologie (rostlinná společenstva)
 • fytopatologie (nemoci a choroby)
 • agrobiologie (zemědělské plodiny)
 • algologie (řasy)
 • dendrologie (dřeviny)
 • bryologie (mechorosty)
 • graminologie (trávy)
 • pomologie (ovocnářství)
 • a další...

POSTAVENÍ ROSTLIN V SYSTÉMU ORGANISMŮ

 • v systému Cavalier-Smith (2004) tvoří říši PLANTAE
 • v systému Simpson and Roger (2004) se fotosyntetická eukaryota vyskytují především ve skupinách PLANTAE, CHROMALVEOLATA a minoritně ve skupinách RHIZARIA, EXCAVATA

VÝZNAM ROSTLIN V BIOSFÉŘE

 • produkce kyslíku jako vedlejšího produktu fotosyntézy
 • přeměna anorganických látek na organické => základ potravní pyramidy
Comments