Vodní režim rostlin

 • rostlina obsahuje cca 70 % vody
 • vodu obsahují nejvíce plody a zásobní orgány (90 %), nejméně semena (5 %)
 • voda je třeba k růstu, fotosyntéze, udržení turgoru a tvaru
 • vodní deficit = nedostatek vody
 • přijímání vody
  • difúze = průnik látek z míst s vyšší koncentrací do míst s nižší koncentrací přes membránu
  • osmóza = probíhá přes polopropustnou membránu, projde jen voda; působí zde osmotický tlak
 • prostředí
  • izotonické: koncentrace vně = koncentrace uvnitř
  • hypotonické: koncentrace vně < koncentrace uvnitř
   • osmotické přijímání vody
   • extrém: popraskání buněčných stěn (např. třešně po dešti)
  • hypertonické: koncentrace vně > koncentrace uvnitř
   • buněčný obsah se smrskává > plazmolýza
 • vodní režim
  • příjem vody 
  • vedení vody
  • výdej vody
            příjem vody
  • kořen + orgány bez kutikuly (listy vodních rostlin)
  • apoplastická cesta = pasivní; voda jde mezibuněčnými prostory; 95 %; díky vzniklému podtlaku (při transpiraci)
  • symplastická cesta = aktivní; voda jde vnitřky buněk; je třeba energie; 5 %; užívá se, když rostlina netranspiruje
            vedení vody
  • transpirační proud (xylém)
  • voda jde proti zemské přitažlivosti
   • kořenový vztlak – 60% vlhkost, bobtnání kořenových vlásků, vzniká vztlak
   • adheze – přilnavost molekul vody ke stěnám cév
   • koheze – soudržnost molekul vody, vzniká souvislý vodní sloupec
   • kapilarita – vzlínavost
   • transpirace – vznik podtlaku
            výdej vody 
  • transpirace 
  • průduchová (99,98 %), kutikulární (0,02 %) 
  • na tvorbu organických látek, stavbu těla atd. spotřebuje rostlina 1 % přijaté vody 
  • na změnu turgoru působí osmoticky aktivní látky (sacharidy, ionty draslíku)
Comments