Metabolismus a výživa rostlin


METABOLISMUS ROSTLIN

 • drtivá většina vyšších zelených rostlin patří mezi fotoautotrofní organismy
  • zdrojem energie světlo
  • zdrojem uhlíku oxid uhličitý
 • některé rostliny ale mají jiné strategie:
  • saprofytismus = oxid uhličitý si berou z organických látek z (odumřelých) těl jiných organismů
  • parazitismus = cizopasí na jiných organismech
   • hemiparazitismus: poloparaziti, haustoria (k parazitickému způsobu života modifikované kořeny) zasahují do xylému, odkud odvádí vodu a minerální látky; rostliny zelené, fotosyntetizující; příklady: jmelí, ochmet, černýš, všivec
   • holoparazitismus: praví paraziti, haustoria zasahují do floému, odkud odvádí organické látky; rostliny nezelené, nefotosyntetizující, příklady: podbílek, záraza, kokotice
  • mixotrofie = kombinace fototrofní a heterotrofní výživy (někdy též označovaná jako fakultativní heterotrofie); typické pro masožravé rostliny, které fotosyntetizují a některé látky (např. dusík) si berou z rozložených těl polapených živočichů


Nepřehlédněte!

Pěkně udělané prezentace z přednášek o minerální výživě rostlin z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

MINERÁLNÍ VÝŽIVA ROSTLIN

 • pro správný vývoj potřebují rostliny i dostatečné zásobení některými prvky
  v rostlinném těle obsaženo asi 60 prvků
 • v následujícím přehledu jsou informace uvedeny ve formátu: prvek: zdroj; forma; význam; (projev nedostatku)

makrobiogenní prvky

 • uhlík: vzduch; oxid uhličitý; základní stavební prvek organických látek
 • kyslík: vzduch; molekula kyslíku; základní stavební prvek organických látek, konečný akceptor elektronů v mitochondriích
 • vodík: voda; základní stavební prvek organických sloučenin
 • dusík: půda; dusičnany, amonné soli; stavební prvek aminokyselin, proteinů, nukleových kyselin; (brzdí růst vegetativních částí, rychlost fotosyntézy, světlé listy)
 • fosfor: půda; fosfáty; energetický metabolismus, oxidativní fosforylace, složka nukleových kyselin, fosfolipidů, ATP; (opad listů, nekrózy prýtu, zastavení dělení buněk, omezení tvorby plodů)
 • síra: půda; sírany; energetický metabolismus, stavební prvek proteinů
 • draslík: půda; draselný kation; aktivátor enzymů, transport sacharidů, regulátor svěracích buněk průduchů; (spála, tmavnutí listů, nízká klíčivost semen)
 • hořčík: půda; hořečnatý kation; účast při enzymových reakcích přenosu makroergních fosfátů, biosyntéza nukleových kyselin, centrální atom molekuly chlorofylu; (chloróza, žloutnutí listů)
 • vápník: půda; vápenatý kation; stabilizace buněčné stěny a membrán, osmoregulace a iontová rovnováha, buněčná signalizace; (zpomalení růstu, destrukce membrán, inaktivace hormonu auxinu)
 • železo: půda; železnatý kation; oxiduredukční funkce (systém elektronových přenosů, transport elektronů u enzymů); (chloróza, snížení intenzity fotosyntézy)

mikrobiogenní prvky

 • bór: půda; boritanový anion; translokace cukrů, klíčení pylu, metabolismus auxinů; (narušení metabolismu cukrů, utlumení dělení meristémů, odumírání vzrostných vrcholů, srdéčková hniloba (řepa))
 • měď: půda; měďnatý kation; respirační metabolismus, složka oxidáz; (chloróza, zpomalení růstu, kvetení, nekróza, snížení vitality pylu)
 • molybden: půda; molybdenanový anion; součást enzymů, spojení s metabolismem dusíku (kofaktor nitrogenázy při fixaci dusíku); (například květák nevytváří růžice)
 • mangan: půda; manganatý kation; metabolismus sacharidů, fotolýza vody (činnost fotosystému II), struktura tylakoidů; (například šedá pruhovitost ječmene a ovsa)
 • zinek: půda; zinečnatý kation; aktivace enzymů, tvorba auxinu; (brání využití fosforu, špatný rozvoj semen)
 • kobalt: půda; kationty; růstový faktor (B12 - kobalamin), vznik kořenových hlízek bobovitých rostlin
 • chlór: půda; chloridový anion; fotochemické reakce, činnost průduchů, stavba chlorofylu

hnojiva

 • některé živiny lze v případě potřeby doplňovat hnojivy
  • statková (organická) hnojiva: hnůj, močůvka, kompost, kejda
   • napomáhají tvorbě humusu → humus bakterie rozkládají → mineralizace
   • výhoda: nelze jimi přehnojit
  • průmyslová hnojiva: NPK, ledky, vápno, močovina
   • lze jimi přehnojit (hypertonické prostředí → rostlina usychá)

hydroponie

 • pěstování rostlin bez půdy pouze v živném minerálním roztoku
Comments