***Mimikry (videa)

VIDEO 1
 
Drsnokřídlec březový Biston betularius svým zbarvením napodobuje kůru stromů.
 
 
 
VIDEO 2
 
Můry rodu Catocala a Noctua ukazují v nebezpečí pestrá zadní křídla.
 
 
 
VIDEO 3
 
Želva kajmanka Macroclemys temmincki vábí svou kořist (drobné rybky) rovnou do tlamy na svíjející se červovité výrůstky jazyka.
 

 
 
VIDEO 4
 
Sporocysty motolice Leucochloridium macrostomum (parazitují v ptácích) žijí v plži jantarce a ve dne se vysunují do jejích tykadel. Napodobují housenky a lákají tak hmyzožravé ptáky, kteří je sezobnou.
 
 
 
VIDEO 5
 
Sladkovodní mlž Lampsilis ovata nese na okraji pláště atrapu rybky, pomocí níž láká ryby dravé, kterým do úst při útoku vstříkne své parazitické larvy glochidie (ty parazitují na žábrách dravých ryb).
 
 
 
VIDEO 6
 
Chobotnice mění barvu pokožky podle prostředí.
 
 
 
VIDEO 7
 
„Kobercový“ žralok wobegong skvrnitý Orectolobus maculatus leží bez hnutí na mořském dně a připomíná kámen.
 
 
 
VIDEO 8
 
Kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum má na zadní straně hlavy falešné oči (aby si predátoři mysleli, že o jejich přítomnosti ví).
 
 
 
Comments