***Parazitičtí červi (= helminti)


Slovníček

MH = mezihostitel (parazit se množí nepohlavně nebo se nemnoží)
DH = definitivní hostitel (parazit se v něm množí pohlavně)
prevalence = podíl nakažených hostitelů v populaci


Poznámka

Podrobné informace o životních cyklech parazitů (včetně grafiky) najdete na adrese http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/Para_Health.htm.

 

KMEN: PLATYHELMINTES (PLOŠTĚNCI)

 • bilaterálně symetrické, zploštělé tělo
 • nemějí tělní dutiny, anus, DS, CS
 • orgány uloženy v parenchymu
 • většinou hermafroditi
 • na povrchu tegument (= neodermis => skupina Neodermata)
  • syncitiální povrchová struktura
  • larvy 1. stadia mají na povrchu ciliární epitelové buňky (EP, v obrázku šedivé), které pak odhazují
  • na povrch potom expandují buňky zpod bazální laminy (neoblasty, v obrázku světle zelené) a vytváří povrch nový – viz obrázek
  • funkce: glykokalyx, inhibitory proteáz, příjem živin
 • kmen Platyhelmintes obsahuje tři třídy:
  • Trematoda - motolice
  • Monogenea - jednorodí
  • Cestoda - tasemnice

 

Třída: TREMATODA (motolice)

 • nepřímé životní cykly, 1. mezihostitel vždy měkkýš (nejčastěji plž)
 • přichycení - břišní přísavka (tzv. acetabulum)
 • ústní otvor opatřen ústní přísavkou, následuje větvené, slepě končící střevo
 • dospělci - nejčastěji endoparaziti v trávicí soustavě obratlovců
 • životní cyklus: vajíčko - miracidium (obrvená larva 1. stadia) - sporocysta - redie - cerkárie - (metacerkárie = cerkárie encystovaná v MH; adoleskárie = cerkárie encystovaná mimo MH, např. na rostlinách) - dospělec
 • dvouhostitelské cykly vázané na vodu, cerkárie napadají DH: Schistosomatidae
 • dvouhostitelské cykly vázané na vodu, adoleskárie ve vnějším prostředí: Fasciolidae, Paramphistomatidae, Notocotylidae
 • tříhostitelské cykly vázané na vodu, metacerkárie ve 2. HM: Paragonimidae, Opisthorchidae, Echinostomatidae
 • tří- a čtyřhostitelské cykly vázané na vodu: Strigeidae, Diplostomatidae
 • suchozemské cykly: Dicrocoelidae, Leucochloridiidae
 • FASCIOLA HEPATICA: dospělci ve žlučovodech přežvýkavců
 • FASCIOLOPSIS BUSKI: dospělci ve žlučovodech savců (prasat, psů i člověka), asijský druh
 • FASCIOLOIDES MAGNA: dospělci v játrech a žlučovodech vysoké lesní zvěře, zavlečen ze Severní Ameriky
 • PARAGONIMUS WESTERMANI: dospělci v plicích DH, kde se kolem nich tvoří fibrózní cysta (na RTG vypadá jako TBC)
 • DICROCOELIUM DENDRITICUM: DH savci včetně člověka, parazit manipuluje chováním 2. MH (mravenci)
 • LEUCOCHLORIDIUM PARADOXUM: DH pěvci, jako MH slouží plž jantarka - tam parazit tvoří vakovité útvary v tykadlech (viz VIDEO 4)
 • SCHISTOSOMATIDAE: gonochoristi(!), krevní paraziti - v cévách, ve světě asi 200 miliónů infikovaných (schistosomóza)
  - Sch. haematobium (krevnička močová): močový měchýř, vejce v moči, parazit člověka
  - Sch. mansoni (kr. střevní): tlusté střevo, vajíčka ve stolici, parazit lidí, opic, hlodavců
  - Sch. japonicum (kr. jaterní): tenké střevo, vejce ve stolici, parazit mnoha savců

 

Třída: MONOGENEA (jednorodí)

 • převážně ektoparaziti vodních živočichů (ryb, paryb, obojživelníků, ale i želv a hrochů)
 • vysoká hostitelská a tkáňová specifita
 • celkem asi 5000 druhů, v ČR+SR asi 200 druhů
 • slepě zakončená trávicí soustava
 • hermafroditi s vnitřním oplozením
 • jednohostitelský přímý vývoj s volně pohyblivou larvou (ta vyhledává dalšího hostitele)
 • fixace na těle hostitele přichycovacím diskem na konci těla - tzv. opisthaptor (na něm různé háčky, svorky, přísavky)
 • DACTYLOGYRUS VASTATOR: parazituje na žábrách ryb, patogeny plůdku
 • GYRODACTYLUS SALARIS: parazituje na kůži ryb, živorodý, ekonomicky významný, zamořil některé řeky ve Skandinávii
 • POLYSTOMA INTEGERRIMUM: dospělci v močovém měchýři žab, larvy na pulcích
 • DIPLOZOON PARADOXUM: žaberní parazit kaprovitých ryb, larva se uchytí na hostiteli a čeká na jinou larvu, se kterou sroste

 

Třída: CESTODA (tasemnice)

 • protáhlí endoparaziti, v dospělosti hlavně v trávicí soustavě obratlovců
 • většinou segmentované tělo, na předním konci těla příchytné orgány
 • článek: autonomní jednotka s rozmnožovací soustavou
 • vpředu hlavička (scolex): rostelum, rostelární háčky, přísavka
 • nemají trávicí trubici, živiny přijímají celým povrchem těla
 • většinou hermafroditi, složité vývojové cykly založené na potravních vztazích mezi MH a DH
 • popsáno cca 5000 druhů
 • zjednodušený systém tasemnic
  a) Gyrocotilidae (střevo chimér)

  Boubele tasemnic

   
  1 cysticerkus
  2 cysticerkoid
  3 cenurus
  4 echinokokus

  b) Amphilinidea (tělní dutina jeseterů a želv)
  c) Eucestoda
  1. Caryophyllidea (tělo tvořeno jedním článkem, MH nítěnky)
  2. Pseudophyllidea (tělo tvoří více článků, přísavné rýhy = bothrie)
  3. Cyclophyllidea (4 přísavky, rostelum, háčky)
 • životní cykly tasemnic
  a) Pseudophyllidea: vajíčko s onkosférou/koracidiem - procerkoid (1. MH) - plerocerkoid (2. MH) - dospělec (DH)
  b) Cyclophyllidea: vajíčko s onkosférou - larvocysty („boubele“) v MH - dospělec (DH)
 • DIPHYLLOBOTHRIUM LATUM: DH rybožravý savec (ve střevě mu vychytává kobalt => anémie), 1. MH klanonožec, 2. MH ryba
 • LIGULA INTESTINALIS: DH rybožravý pták, 1. MH buchanka, 2. MH ryba (obrovský plerocerkoid zvětšuje nároky ryby na kyslík)
 • DIPYLIDIUM CANINUM: DH pes, MH blecha (v ní se vyvíjí cysticerkoid) - pes blechu vykousne a sežere
 • HYMENOLEPIS NANA: DH hlodavci, ale i člověk, MH členovci × alternativní jednohostitelský cyklus
 • TAENIA SOLIUM: háčky, MH prase, člověk může být DH i MH (neurocysticekóza!)
 • TAENIA SAGINATA: bez háčků, MH skot, člověk jen DH - desítky případů ročně
 • TAENIA MULTICEPS: larvocysty v mozku ovce
 • ECHINOCOCCUS GRANULOSUS: přenášen mezi hostiteli na pastvinách, DH psovité šelmy, MH býložravci, člověk (tvoří se unilokulární hydatida)
 • ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS: DH lišky (u nás prevalence desítky procent), MH hlodavci (larvální stadium alveokok)
 

KMEN: NEMATODA (HLÍSTICE)

 • kmen zahrnuje volně žijící formy i cizopasníky
 • endoparaziti obratlovců, bezobratlých (využití pro biologický boj), rostlin (fytopatogenní zástupci)
 • protáhlé, nesegmentované tělo a odolnou kutikulou (tegument)
 • pohlaví oddělená, často pohlavní dimorfismus, pohlavní orgány trubicovité
 • tělní dutina typu pseudocoel, pouze podélné svaly
 • průchozí trávicí soustava, začíná ústním otvorem (můžou být pysky, zuby)
 • schéma životních cyklů
  • 4 stadia larev (L1–L4, L3 většinou infekční) + 5. stadium dospělec
  • geohelminti – přímé životní cykly (L1–L3 většinou ve vnějším prostředí)
  • biohelminti – nepřímé životní cykly (L1–L3 většinou v MH)
  • mezihostitel (a) klasický, (b) přenašeč = vektor, (c) paratenický hostitel (v něm se parazit nemnoží ani nevyvíjí, jen se kumulují infekční stadia)

 

Třída: SECERNENTEA (syn. Phasmida)

 • infekčním stadiem je L3
 • odvozeni patrně od volně žijících hlístic s L3 „dauer larvou“ – trvalé, spící stadium přečkávající nepříznivé období a schopné se přichytit na hmyz a šířit se tak do okolí
 • STEINERNEMATIDAE: paraziti hmyzu využívaní v biologickém boji
 • MERMITHIDAE: paraziti hmyzu – biologický boj proti škůdcům a přenašečům
 • TYLENCHIDA: paraziti rostlin, dokáží měnit fenotyp hostitele
 • STRONGYLOIDES STERCORALIS: paraziti psů a člověka (jen samičky)
 • ASCARIS LUMBRICOIDES: kosmopolitní škrkavky tenkého střeva lidí a lidoopů
 • TOXOCARA CANIS (T. CATI): paraziti psů (koček), somatická migrace larev
 • ANISAKIS SIMPLEX: DH mořské ryby – občas se objevuje ve filé v podobě spirálek
 • ENTEROBIUS VERMICULARIS: kosmopolitní roup z tlustého a slepého střeva lidí
 • ANCYLOSTOMA DUODENALE: výskyt v teplejších oblastech (> 21 °C) × dříve i u nás v hlubinných dolech („hornická blednička“)
 • TRICHOSTRONGYLIDAE: geohelminti schopní hypobiózy (= klidové stadium, přežití nepříznivých podmínek)
 • METASTRONGYLIDAE: plicnivky – plíce savců/prasat, MH např. žížaly
 • DRACUNCULUS MEDINENSIS: parazit člověka, lokalizace v podkožním vazivu, MH buchanky
 • WUCHERERIA BANCROFTI: microfilaria nocturna v krvi, elefantiáza, vektorem komáři
 • LOA LOA: podkožní svalovina, vzácně i oční filarióza, vektorem ovádi
 • ONCHOCERCA VOLVULUS:  noduly v podkožním vazivu, migrace mikrofilárií do očí (říční slepota), vektorem muchničky
 • DIROFILARIA IMMITIS: „srdeční červi“ dlouzí až 30 cm, nově zaznamenáni i v České republice

 

Třída: ADENOPHOREA (syn. Aphasmida)

 • infekčním stadiem je L1
 • TRICHURIS TRICHIURA: tlusté střevo člověka, působí těžké průjmy
 • TRICHINELLA: DH se stává MH – larva uniká ze střeva a tvoří cystu ve svalu, kde zotročuje okolní buňky, které ji vyživují

KMEN: NEMATOMORPHA (STRUNOVCI)

 • příbuzní kmene Nematoda, dohromday tvoří taxon Nematoidea
 • známo asi 300 sladkovodních a 5 mořských druhů
 • v dospělosti volně ve vodě, larvy parazitické
 • na povrchu kutikula (produkt epidermis) – její ornamentace determinačním znakem
 • pseudocoelní tělní dutina vyplněna rozmnožovací soustavou
 • TS u dospělých redukována, u larev příjem živin celým povrchem těla
 • rozmnožování: gonochoristi, vývoj ve vodním prostředí – samci a samice tvoří kopulační shluky („gordické uzly“)
 • k přenosu do terestrického hmyzu využívají asi paratenických hostitelů
 • larvy se vyvíjí v různých členovcích, dospějí v nich, přežijí tam zimu a opouští je následující léto

KMEN: ACANTHOCEPHALA (VRTEJŠI)

 • endoparaziti střeva obratlovců, trávicí trubice jim ale chybí
 • tělo válcovité, nesegmentované s vysunovatelným chobotkem (proboscis) ozbrojeným háčky
 • pohlaví oddělené, nepřímé vývojové cykly (biohelminti)
 • spolu s vířníky tvoří skupinu Syndermata (přítomnost intraepidermální laminy)
 • ontogeneze: vajíčko s akantorem do MH – akantela – cystakant (infekční pro DH) – dospělec v DH
 • více najdete v tomto textu: ***Vrtejši (Acanthocephala)

KMEN: ANNELIDA (KROUŽKOVCI)

Třída: HIRUDINEA (pijavice)

 • 75 % druhů jsou paraziti (sají krev), ostatní dravci
 • pseudosegmentace těla, kutikula, hermafroditi
 • HIRUDO MEDICINALIS
 • PISCICOLA GEOMETRA
Comments