***Virulence parazitů

 

Charakteristika virulence

 • virulence
  • z lékařského hlediska - schopnost škodit
  • z hlediska evoluční biologie - rychlost množení
 • vznik schopnosti být virulentní
  • horizontální přenos - již hotové programy (probíhá u virů, bakterií, fágů)
  • vertikální přenos - evoluce vlastností prostřednictvím selekce
 • patologické projevy (to jak parazit škodí) mají vliv na fenotyp hostitele (když je parazitován, tak na to nějak reaguje)
  • mechanické poškození tkání
  • intoxikace metabolity
  • kompetice o výživu (při větším množství jedinců parazita)
  • proč se fenotyp mění
   • nutný vedlejší prodkut koexistence
   • adaptivní projev parazita / adaptivní projev hostitele --> těžké rozlišit
  • míra poškození se liší u jednotlivých parazitů (i u jedinců jednoho druhu)
 • parazit je závislý na životnosti hostitele
  • adaptace parazita na hostitele vede ke snižování virulence a může skončit až vznikem mutualistického vztahu
  • čím evolučně pokročilejší parazit, tím nižší virulence
    
  • patogenita = schopnost škodit
  • patogenze = jak dochází k poškození
  • mortalita = kolik úmrtí (v %)
    
Comments