Mechovky, chapadlovky, ramenonožci

KMEN: MECHOVKY (Bryozoa)*

 • sladkovodní, mikroskopické, přisedlé
 • přiháněcí aparát
 • TS: anální otvor vedle ústního ("U" trubice)
 • DS: celý povrch těla
 • CS, VS: chybí
 • ®: hemafroditi; vývoj přes larvu; pučení
 • tvoří kolonie, jedinci různě specializováni

 

KMEN: CHAPADLOVKY (Phoronida)*

 • mořské, přisedlé (žijí v chitinózních trubičkách)

  Vývoj chapadlovek

  Chapadlovky jsou hermafroditi. Výsledkem pohlavního množení je larva s obrvenými chapadélky, která se nazývá actinotrocha. Při dospívání jí postupně zanikají chapadélka a přisedá. Dospělci vzniknou chapadla nová a zároveň se tvoří trávicí trubice tvaru "U".
 • přiháněcí aparát
 • TS: "U" trubice
 • DS: pomocí chapadélek
 • CS: uzavřená; hemoglobin celulárně vázaný (jako jediní bezobratlí!)
 • VS: metanefridie
 • NS: gangliová provazcovitá
 • ®: hermafroditi; vývoj přes larvu
 • tvoří kolonie, jedinci ale odděleni

 

KMEN: RAMENONOŽCI (Brachiopoda)*

 • mořští, makroskopičtí, přisedlí; výskyt již v prvohorách
 • vylučují schránku - analog mlžů, ale je dvouvrstevná, tvořená chitinem a umístěná dorzoventrálně
 • TS: "U" trubice
 • CS: chybí
 • DS: dýchání pomocí chapadélek
 • VS: metanefridie
 • NS: gangliová provazcovitá
 • ®: gonochoristé
 • tvoří shluky oddělených jedinců

 

* Poznámka: Kmeny mechovky, chapadlovky a ramenonožci se také někdy řadí jako třídy do kmene CHAPADLOVCI (Tentaculata). Společný mají třeba přisedlý způsob života.
 
Comments