Členovci

KMEN: ČLENOVCI (Arthropoda)

 • nejpočetnější živočišný kmen (80 % všech živočišných druhů)

  Kutikula

  Kutikula je pevná nebuněčná vnější kostra (exoskelet) zejména z chitinu. Je tvořena sklerity (destičkami), které jsou spojeny pružnými vazivovými blánami a nepravými klouby. Členění a pružné spojení umožňuje pohyb. Kutikula se skládá z několika vrstev: svrchní epikutikuly důležité proti vysychání (někdy může mít až 7 podvrstev), střední exokutikuly dodávající pevnost (je však křehká) a spodní endokutikuly pro zpružnění. Prokutikula je společný název pro exokutikulu a endokutikulu (celkem až 20 vrstev). Od epidermis (pokožky) je kutikula oddělena bazální membránou.
   
   

  EKDYZE

  Protože kutikula je pevný obal, neumožňuje růst těla. Musí se proto opakovaně vyměňovat. Svlékání navozuje svlékací hormon ekdyzon, který vyvolává periodickou sekreční činnost zvláštních epidermálních buněk. Ty tvoří exuviální tekutinu, jež vyplňuje prostor mezi nově se tvořící a starou kutikulou, kterou postupně vytlačuje. Kutikula nová (větší) se tvoří pod ní. Svlékání navíc umožňuje obnovu například sét nebo vzdušnic, které jsou kutikulou také pokryty, resp. vystlány.
   
 • ovládli všechna prostředí, všechny biotopy
 • splývání tělních článků ve větší funkční celky, heteronomní segmentace
 • stavební typy členovců:
  1. hlava (cephalon) + hruď (thorax) + zadeček (abdomen)
  2. hlavohruď (cephalothorax) + zadeček - modifikováno u roztočů, sekáčů srůst v jeden celek
  3. hlava + trup
 • vývoj křídel (osidlování různých míst)
 • obrovská rozmnožovací schopnost (spousta nepřátel), partenogeneze
 • rozvoj smyslových orgánů, pohybových orgánů (příčně pruhované svaly, ale unavitelné)
 • chitinová vnější kostra (exoskelet), sklerity (destičky)
 • svlékání = ekdyze - hormony: ekdyzon (urychluje svlékání), juvenilní hormon = neotenin (proti svlékání)
 • vývoj článkovaných končetin

 

charakteristika:

 • každý článek nese jeden pár přívěsků (dochází k jejich přeměnám)
 • článkované končetiny (jednovětevné - hmyz, dvouvětevné - korýši)
 • pokožka vylučuje chitinovou kutikulu = exoskelet; destičky (sklerity) spojeny membránami nebo klouby
 • svlékání (= ekdyze)
 
anatomie:
 • NS: žebříčkovitá, splývání ganglií; třídílné nadjícnové ganglium, podjícnové ganglium
 • smysly: složené oči (z oček = omatidií, mozaikové vidění), jednoduché oči (ocelli); smyslové brvy (senzily); statocysty; instinktivní chování
 • DS: žábry (primárně vodní), plicní vaky (pavoukovci), vzdušnice (= tracheje; stigma - průduch; intima - chitinová výztuž)
 • TS: přední a zadní část (ektoderm) - přizpůsobení; střední část (entoderm) - trávicí funkce; někdy slepé výběžky nebo ústí trávicí žlázy
 • CS: otevřená, trubicovité nebo vakovité srdce v osrdečníku (s ostiemi) na hřbetní straně, hemolymfa proudí směrem k hlavě
 • VS: nefridie - nálevky uzavřeny váčky coelomového původu (tykadlové žlázy korýšů, kyčelní žlázy pavoukovců); někdy přeměna ve snovací nebo slinné žlázy; malpighické (= Malpighiho) trubice - ústí do střeva; nefrocyty (leží při stěnách cév)
 • ®: většinou gonochoristé, pohlavní dimorfismus, vnitřní oplození, typické pohlavní chování, páření, péče o potomky, ektohormony (feromony)
 
 

SYSTÉM ČLENOVCŮ

 • členovce systematicky rozdělujeme do čtyř podkmenů, které představují jednotlivé vývojové větve
 • hlavním kritériem je podle Kaestnera diferenciace předních končetin:
 
A) první pár končetin se výrazně odlišuje od ostatních končetin a není obvykle specializován pro příjem potravy

    1. oddělení: AMANDIBULATA

        a) první pár končetin je přeměněn v tykadla
            1. podkmen: TROJLALOČNATCI (Trilobitomorpha)
                třídy: TRILOBITOIDEA, TRILOBITI
        b) první pár končetin je přeměněn v klepítka (chelicery) specializovaná pro příjem potravy
            2. podkmen: KLEPÍTKATCI (Chelicerata)
                třídy: HROTNATCI, PAVOUKOVCI, NOHATKY
 
B) nejméně první pár končetin je přeměněn v tykadla, za ústním otvorem jsou nejméně dva páry končetin přeměněny v ústní ústrojí

    2. oddělení: MANDIBULATA

        a) první dva páry končetin jsou přeměněny v tykadla, dýchací ústrojí žábry
            3. podkmen: ŽABERNATÍ (Branchiata)
                třídy: KORÝŠI
        b) pouze první pár je přeměněn v tykadla, druhý pár tykadel vymizel, dýchací ústrojí vzdušnice
            4. podkmen: VZDUŠNICOVCI (Tracheata)
                třídy: STONOŽENKY, DROBNUŠKY, MNOHONOŽKY, STONOŽKY, ENTOGNATHA, HMYZ
 
 
Podřízené stránky (4): Klepítkatci Korýši Trojlaločnatci Vzdušnicovci
Comments