Biologie živočichů‎ > ‎Členovci‎ > ‎

Klepítkatci

PODKMEN: KLEPÍTKATCI (Chelicerata)

 • 1. pár končetin = klepítka (chelicery) - příjem potravy
 • 2. pár končetin = makadla (pedipalpy) - hmatová funkce
 • hlava s hrudí srůstá v hlavohruď (přední část = prosoma)
 • 4 páry kráčivých končetin vždy z hlavohrudi
 • zadeček (zadní část = opistosoma) většinou nečlánkovaný
 • jednoduché oči
 

TŘÍDA: HROTNATCI (Merostomata)

 • dělí se na dva řády:
  • vyhynulí - řád: Kyjonožci (Eurypterida)
   • vodní klepítkatci; připomínali štíry; v trnu měli jed
   • chybí hřbetní štít, značné rozměry (až 1,8 metru)
  • současní - řád: Ostrorepi (Xiphosura)
   • složené oči, vnější žábry, trn sloužící k vyhrabávání kořisti při pobřeží, velmi dobrý imunitní systém
   • pouze 5 recentních druhů - zástupci:
    • OSTROREP AMERICKÝ (délka 60 cm, pobřeží Mexického zálivu)
    • OSTROREP MOLUCKÝ (pobřežní moře JV Asie)

 

TŘÍDA: PAVOUKOVCI (Arachnida)

Řád: Štíři (Scorpionida)
 • fylogeneticky velmi stará skupina (od svrchního siluru)
 • tělo kryto silným chitinovým krunýřem
 • hlavohruď; zadeček (= abdomen, opistoma) zakončený jedovou žlázou
 • zadeček rozdělen na 2 části: širší preabdomen (= mesosoma) a užší postabdomen (= metasoma)
 • makadla přeměněná v klepeta
 • DS: plicní vaky
 • draví, suchomilní, vydrží dlouho hladovět
 • samice nosí mláďata na hřbetě
 • předávání spermatoforu, předchází "zásnubní hry", vyvinut sexuální dimorfismus
 • někteří velmi jedovatí (neurotoxin nebo hemolytický jed) - obecně lze říci, že čím menší klepeta, tím jedovatější
 • zástupci:
  • ŠTÍR STŘEDOMOŘSKÝ (západní Středomoří, žlutý až hnědý, 7 cm, po bodnutí bolesti, ale ne smrt)
  • VELEŠTÍR OBROVSKÝ (největší štír, 18 cm, tmavý až černý, chodby v zemi, západní Afrika)
  • ŠTÍR KÝLNATÝ (běžný evropský druh, 3-4 cm, mj. i na Slapech - ale nepůvodní lokalita)

 

Řád: Štírci (Pseudoscorpionida)
 • podobní štírům, ale nemají protaženou zadní část
 • několik milimetrů, zploštělí, zadeček je zřetelně článkovaný
 • dýchají vzdušnicemi (2 páry), snovací žlázy na chelicerách
 • makadla (s jedovou žlázou) klepítkovitá
 • pod kůrou, pod kameny, v domě (knihy)
 • pohybují se vpřed i vzad (adaptace k pobytu ve škvírách)
 • hubí škodlivé roztoče, pisivky a jiný hmyz
 • zástupci:
  • ŠTÍREK OBECNÝ (4 mm, napadá i štěnice)
  • ŠTÍREK KNIHOVÝ (1-1,5 mm, ptačí hnízda, stodoly, knihy)

 

Řád: Štírenky (Palpigradida)
 • bičíkovitý výběžek na zadečku
 • slepé, nepigmentované; žijí podkameny
 
 
Řád: Bičovci (Uropygida)
 • "bičík" = článkovaný přívěsek na zadečku vyrůstající z telsonu (zadní tykadlo, mechanoreceptor)
 • drobné chelicery; nápadné pedipalpy (makadla)
 • tropy a subtropy

 

Řád: Pavouci (Araneida)
 • nejbohatší řád klepítkatců, cca 20 000 druhů

  ***Typy chelicer

   
  ORTOGNÁTNÍ CHELICERY
  Typické pro Orthognatha - sklípkany.
  Skládají je pod tělo, jsou rovnoběžné a mohou pracovat nezávisle na sobě.
   
   
  LABIDOGNÁTNÍ CHELICERY
  Tento typ mají Labidognatha - tedy ostatní čeledi (křižákovití, pokoutníci, slíďákovití, skákavky, běžníkovití a další).
  Jdou proti sobě a spolupracují, což umožňuje menší velikost samotných chelicer a v důsledku toho i celého těla (jsou evolučně vyspělejší).
   
   
 • převážně suchozemští, dravci
 • hlavohruď (prosoma) + stopka + zadeček (opistosoma, většinou nečlánkováno)
 • končetiny: 2 páry u ústního otvoru (chelicery, pedipalpy), 4 páry kráčivých končetin (s drápky - slouží ke snování pavučin)
 • chelicery ze 2 článků - bazální část a drápek (nepohyblivý prst vymizel); různě silný jed
 • pedipalpy u samců zduřelé, uvnitř komůrka - nasaje spermie a vsune makadlo do kloaky samice (kopulace, ne spermatofor)
 • zakrnělé končetiny 10. a 11. segmentu přeměněny ve snovací bradavky (sekret na vzduchu tuhne v jemná vlákna - "pavučiny")
 • stavba sítě řízena instinktivně (řetězce nepodmíněných reflexů)
 • TS: trubicovitá, rozvětvené střevo (se slepými výběžky), před řitním otvorem dutina (kloaka - ústní VS); mimotělní trávení
 • DS: jeden (dva - vývojově starší) pár(y) plicních vaků na 8. (a 9.) článku (některé druhy mají i tracheje)
 • jednoduché oči (široký zorný úhel), mechanoreceptory (brvy a vlásky různě po těle), chemoreceptory
 • ®: gonochoristé, vnitřní oplození, péče o mláďata, samec přenáší spermie na makadlech, přímý vývin, nosí si kokon (lovčíci), kanibalismus
 • podle typu pavučiny můžeme určit pavouka
 • na pavučinách signální vlákna
 • zástupci:

  Křižák

  • SKLÍPKANI (tělo pokryté chlupy, loví ze zálohy, doupata v zemi, pletou "punčošky"; např. S. HUŇATÝ)
  • CEDIVEČKA PLOTOVÁ (sítě v suché vegetaci, v pletivech plotů)
  • LOVČÍK VODNÍ (břehy stojatých vod, běhají po hladině, potápí se; L. HAJNÍ - výslunné okraje lesa, kopřivové porosty)
  • POKOUTNÍK DOMÁCÍ (vodorovné sítě v rozích, kde přechází ve svislou rourku)
  • SKÁKAVKA PRUHOVANÁ (černohnědě žíhané tělo, neloví do sítí, ale skáče)
  • SLÍĎÁK HAJNÍ (výslunné okraje listnatých lesů, světlé zbarvení)
  • STEPNÍK RUDÝ (teplé oblasti, samec rudý se čtyřmi tečkami na zadečku)
  • SNOVAČKA JEDOVATÁ (jeden z nejjedovatějších pavouků, "černá vdova", smrtelně jedovatá, Středomoří, Střední Asie)
  • TŘESAVKA SEKÁČOVITÁ (v hromadách kamení, řídké sítě, kokon s vajíčky nosí samice v chelicerách)
  • VODOUCH STŘÍBŘITÝ (vodní, bublina vzduchu se udržuje díky adhezi mezi chloupky)
  • ZÁPŘEDNÍK MOKŘADNÍ (světle hnědé až žlutavé zbarvení, zámotky na listech rostlin)
  • KŘIŽÁK OBECNÝ (složitá pavučina se signálními vlákny, proměnlivé zbarvení dle prostředí, kříž na zadečku)
  • BĚŽNÍK KVĚTOMILNÝ (na květech číhá na hmyz, nedospělí jedinci mají podíl na tzv. "babím létě", barvoměna - podle barvy květu)

 

Řád: Solifugy (Soliphugida)
 
 • rozdělená hlavohruď: hlava + přední články (= proterosoma), 2 volné hrudní články, článkovaný zadeček
 • mohutně vyvinuté chelicery (tvar klepítek), jedové žlázy chybí
 • pedipalpy se podobají kráčivým nohám
 • obývají stepi a pustiny teplých krajin, v Indii lesy
 • noční dravci (živí se členovci, ale i žábami a ještěrkami)
 • zástupci:
  • SOLIFUGA EGEJSKÁ (3-4 cm, hustě chlupatá, jižní Evropa)

 

Řád: Sekáči (Opilionida)
 • hlavohruď široce nasedá na zadeček (článkovaný), chybí snovací bradavky
 • tříčlánkové chelicery (bazální část, nepohyblivý a pohyblivý prstík)
 • kořist usmrcují stiskem klepítek, dlouhá makadla (podobají se nohám)
 • autotomie (= "odhození končetiny", která postupně dorůstá - vždy při svlékání)
 • samice mají kladélko, samci penis (důležitý taxonomický znak) kopulují, ne spermatofor
 • zástupci:
  • SEKÁČ DOMÁCÍ (celá Evropa, mírný pás Severní Ameriky a Asie, v blízkosti lidských sídel)
  • SEKÁČ ROHATÝ (vyhledává suché biotopy, samec má na chelicerách rohovitý výrůstek)
  • KLEPÍTNÍK KARPATSKÝ (velké chelicery, malé nohy, Slovensko)
  • PLOŠÍK MALÝ (ploché tělo, krátké nohy, nemají autotomii, noční živočich)

 

Řád: Roztoči (Acarida)
 • podřády: klíšťata, čmelíkovci, sametkovci, pancířníci, zákožkovci (skladokazové, zákožky)
 • malí až drobnohlední živočichové, celkem 10 000 druhů
 • tělní segmentace zachována pouze u několika druhů, jinak tělo splývá v jeden celek
 • dravci, paraziti nebo saprofyti; často vyvolávají alergie
 • půdní roztoči tvorba humusu
 • nepřímý vývoj, gonochoristé
 • zástupci:
  • ČMELÍK KUŘÍ (napadá ptáky a drůbež, může přejít i na člověka)
  • KLÍŠTĚ OBECNÉ ("hlava" = gnatosoma, hruď + zadeček = idiosoma; ústní aparát modifikován na hypostom; Hallerův orgán pro vnímání tepla a CO2; protisrážecí idiotoxin; šestinohé larvy; encefalitida, borelióza)
  • KLÍŠŤÁK (parazit holoubat; nepřenáší choroby)
  • ROZTOČÍK VČELÍ ("roztočové onemocnění včel" - napodává jejich vzdušnice)
  • SVILUŠKA CHMELOVÁ (parazituje na chmelu)
  • TRUDNÍK LIDSKÝ (vyskytuje se v mazových žlázách člověka)
  • SAMETKA RUDÁ (výrazně rudé zabarvení, často na zdech)
  • SAMETKA ZARDĚNKOVÁ (larvy způsobují člověku vyrážky)
  • VODULE (pobřežní zóna sladkých vod, dravci, na končetinách husté brvy k plavání)
  • ZÁKOŽKA SVRABOVÁ (způsobuje svrab, vytváří pod kůží "chodbičky")
  • SLADOKAZ MOUČNÝ (sýpky, sklady mouky, spíže - ničí zásoby potravin)
  • VLNOVNÍK RÉVOVÝ (parazituje na vinné révě)
  • KLEŠTÍK VČELÍ (původce varroázy - nebezpečí pro včelstva)
  • PANCÍŘNÍK (žije v půdě)

 

***Řád: Krabovci (Amblypygida)
 • velké pedipalpy
 • tendence mít stopku
 • dravci
 

TŘÍDA: NOHATKY (Pantopoda)

 • malá skupina mořských klepítkaců (cca 500 druhů)
 • tenké, tyčinkovité tělo je dlouhé asi 0,2-1,5 cm
 • většinu těla tvoří prosoma, opistosoma je zakrnělé
 • dvě skupiny končetin:
  • 3 páry: chelicery + pedipalpy + nosič vajíček (= oviger, pouze u samců)
  • 4-6 párů kráčivých noh
 • TS: výrazný hltan, výběžky střeva (až do nohou)
 • vylučovací i dýchadí orgány chybějí
 • CS: srdce prochází celým tělem kromě zadečku
 • NS: nad- a podhltanová zauzlina, řetězce párových zauzlin (podle počtu končetin); zrakové orgány, smyslové štětinky
 • gonochoristé, vajíčka přilepena na samci (drží se ho poté i larvy)
 • žijí v mořích (až do 4000 metrů) n koloniích láčkovců a hub, některé žijí planktonicky
 • zástupci:
  • NOHATKA POBŘEŽNÍ (18 mm dlouhá, 4 páry kráčivých noh, žije na sasankách)

 

Comments