Biologie živočichů‎ > ‎Členovci‎ > ‎

Vzdušnicovci

PODKMEN: VZDUŠNICOVCI (Tracheata)

 • dýchají soustavou vzdušnic, které prostupují a okysličují všechny tkáně, hemolymfa proto slouží pouze k rozvodu živin
 • jeden pár tykadel, nohy vždy nerozvětvené
 • dva stavební typy:
  • hlava + trup (více nohou) - nadtřída mnohonozí, stonožkovci
  • hlava + hruď + zadeček (3 páry nohou z hrudi) - nadtřída šestinozí
 • jako první se přizpůsobili životu na souši
 • složitý systém

 

Nadtřída: MNOHONOZÍ, STONOŽKOVCI (Myriapoda)

TŘÍDA: STONOŽKY (Chilopoda)

 • masožravé, dravé
 • mírně zploštělé tělo
 • jeden pár niťovitých tykadel
 • pohlavní orgány ústí vzadu
 • každý článek nese jeden pár nohou, které vyrůstají z bočních skleritů
 • maxillipedy (čelistní nožky, modifikovaný 1. pár kráčivých  končetin); vlečné nožky na konci těla (mechanoreceptory) 
 • jedová žláza
 • tropické stonožky až 30 cm dlouhé
 • zástupci:
  • STONOŽKA ŠKVOROVÁ
  • STONOHA
  • STRAŠNÍK DALMATSKÝ (velmi dlouhé končetiny, rychle běhá)
  • ZEMIVKA (slepá, málo pigmentovaná, málo sklerotizovaná; žije v půdě)

 

TŘÍDA: MNOHONOŽKY (Diplopoda)

 • protáhlé vakovité tělo, na průřezu kruhové
 • složeno z velkého počtu článků, dvojice sousedních původních článků srůstají (diplosomity) - na nově vzniklém článku jsou tedy dva páry nohou
 • nohy připojeny zespodu
 • slabá krátká tykadla; pár jednoduchých oček; gnathochilarium (kousací mandibuly a destička z maxil na drcení)
 • býložravé, žijí v tlejícím listí
 • pohlavní orgány ústí v přední části těla
 • zástupci:
  • MNOHONOŽKA ZEMNÍ
  • PLOCHULE
  • SVINULE
  • CHOBOTULE
  • CHLUPULE
 

***TŘÍDA: STONOŽENKY (Symphyla)

 • málo pigmentované, málo sklerotizované - typický půdní živočich
 • snovací žlázy na konci těla
 

***TŘÍDA: DROBNUŠKY (Pauropoda)

 • málo pigmentované - typický půdní živočich
 • menší počet končetin
 • třikrát větvená tykadla
 

Nadtřída: ŠESTINOZÍ (Hexapoda; Insecta s. l.)

TŘÍDA: Entognatha

 • ústní ústrojí zanořené do hlavové kapsule
 • tykadla mají svalovinu v každém článku (kromě posledního)
 • svlékají se i dospělci
 • primárně apterní
 • ametabolie
 • spermatofor
 

Řád: Chvostoskoci (Collembola)

 • drobní půdní živočichové, kteří mají osm jednoduchých oček
 • součást edafonu (žijí v půdě, půdotvorní činitelé - humus)
 • na zadečku furka = skákací aparát (odtud české jméno)
 • existují i masožravé druhy (kanibalismus)
 • zástupci:
  • POSKOK ŠKODLIVÝ
  • MÁKOVKA VODNÍ
  • PODREPKA
  • HUŇATKA
  • OLOVĚNKA
  • LARVĚNKA OBROVSKÁ
 

***Řád: Hmyzenky (Protura)

 • hodně zadečkových článků; na prvních 3 zadečkových článcích rudimenty končetin (smyslová funkce)
 • anamorfóza (dorůstání zadečkových článků z 6 na 12)
 • nemají tykadla, jejich funkci nahrazuje 1. pár končetin
 • bodavě savé ústní ústrojí (mandibuly a maxily srostlé ve stylety) - vysávají houby
 

***Řád: Štětinatky (Campodeina)*

 • 2 článkované štětiny na zadečku
 • dlouhá mnohočlánková tykadla
 • půdní živočichové
 • saprofágové
 

***Řád: Škvorovky (Japygina)*

 • 2 klíšťky na zadečku
 • dlouhá mnohočlánková tykadla
 • dravci
 • sušší biotopy (stepi)
 
* Poznámka: Řády hmyzenky a štětinatky se někdy spojují do jedné skupiny VIDLIČNATKY (Diplura).
 
 

TŘÍDA: HMYZ (Ectognatha; Insecta s. str. - viz zde)

 
Podřízené stránky (1): Hmyz
Comments