Biologie živočichů‎ > ‎Členovci‎ > ‎

Korýši

PODKMEN: KORÝŠI (Crustacea)

 • podkmen obsahuje asi 20 000 druhů
 • kosmopolitní rozšíření
 • tělo: hlava + hruď + zadeček
 • chitinová kutikula, krunýř (karapax) nebo skořápka
 • rozeklané dvouvětevné končetiny
 • primárně vodní, dýchání žábrami (končetinového původu - epipodit) nebo celým povrchem těla
 • 2 páry tykadel (antenuly, anteny), 1 pár kusadel (mandibuly), 2 páry čelistí (maxily)
 • ®: gonochoristé; různé typy larev (× raci); někdy péče o potomstvo; partenogeneze
 • smysly: statocysty na bázi 1. páru tykadel, složené nebo jednoduché oči

 

TŘÍDA: LUPENONOŽKY (Branchiopoda, Phyllopoda)

Řád: Žábronožky (Anostraca)
 • protáhlé, z boku zploštělé tělo
 • velké složené oči
 • plavou hřbetem dolů
 • zástupci:
  • ŽÁBRONOŽKA LETNÍ
  • ŽÁBRONOŽKA SOLNÁ (extrémní tolerance na soli)

 

Řád: Lupenonozi, Listonozi (Notostraca)
 • vyvinutý dorzoventrální krunýř
 • zástupci:
  • LISTONOH JARNÍ
  • LISTONOH LETNÍ

 

Řád: Perloočky, Hrotnatky (Cladocera)
 • bočně zploštělý krunýř (karapax); furka
 • tykadla 1. páru malá, smyslová; tykadla 2. páru velká, pohyb; 5 párů lupenitých nožek - příjem potravy
 • 1 složené oko splynulé ze dvou očí + naupliové oko
 • srdce
 • heterogonie (střídání partenogeneze a pohlavní rozmnožování); plodová komůrka
 • zástupci:
  • HROTNATKA OBECNÁ
  • RAMENATKA
 
 
***Řád: Škeblovky (Conchostraca)
 • všechny končetiny stejné
 • plavou hlavně pomocí 2. páru tykadel
 • bočně zploštělý krunýř (karapax); furka

 

TŘÍDA: KLANONOŽCI (Copepoda)

 • drobní, sladkovodní i slanovodní, výskyt po celý rok (i pod ledem)
 • tělo bez karapaxu
 • chybí žábry a srdce
 • jednoduchá očka
 • samičky nosí vajíčka v ovisaku/ovisacích
 • zástupci:
  • BUCHANKA (2 ovisaky, antenuly delší než anteny, různě dlouhé séty na furce)
  • VZNÁŠIVKA (1 ovisak, antenuly delší než tělo, stejnocenné séty na furce)
  • CHLOPEK (2 velké ovisaky)

 

TŘÍDA: KAPŘIVCI (Branchiura)

 • ektoparaziti ryb a pulců (hemofágové)
 • ploché tělo s 2 přísavkami a bodcem
 • do kořisti vypouštějí jed
 • ploutvička
 • zástupce:
  • KAPŘIVEC PLOCHÝ

 

TŘÍDA: SVIJONOŽCI (Cirripedia)

 • mořští, přisedlí
 • vápenité destičky, štít
 • TS: ve tvaru "U"
 • hermafroditi
 • zástupci:
  • VILEJŠ STVOLNATÝ (má stopku)
  • SVIJONOŽEC (tvoří kolonie, přirůstají na keporkaky nebo na lodě a zvyšují tak jejich ponor)

 

TŘÍDA: RAKOVCI (Malacostraca)

 • pevný krunýř, stálý počet tělních článků (21), stálý počet končetin
 • na zadečkových článcích končetiny

 

Řád: Desetinožci (Decapoda)
 • mohutná klepeta (alespoň na jedné hrudní nožce); 5 párů kráčivých končetin
 • velmi dobrý zrak
 • zástupci:
  • GARNÁTI (plovoucí)
  • KREVETY (plovoucí)
  • LANGUSTY (nemají klepeta, tykadla delší než tělo)
  • RACI (vápencová tělíska ve výběžcích střeva = rakůvky - doplnění minerálů při inkrustaci; telson)
  • KRABI (kruhovité tělo, dvě klepeta)
  • HUMŘI (dvě klepeta: "kleště + nůžky")

 

Řád: Stejnonožci (Isopoda)
 • chybí karapax, slano- i sladkovodní
 • zástupci:
  • BERUŠKA (stojaté vody)
  • STÍNKA (vlhké biotopy, váčkovité vzdušnicovité "plíce" na zadečkových nohách - pseudotracheje)
  • SVINKA (sušší biotopy, svinují se)

 

Řád: Různonožci (Amphipoda)
 • chybí karapax, pouze vodní, zploštělí ze stran
 • různé typy končetin
 • zástupce:
  • BLEŠIVEC POTOČNÍ (náročný na čistotu vody, bioindikátor)

 

***Řád: Malokrunýřovci (Hoplocarida)
 • zástupce:
  • STRAŠEK KUDLANKOVÝ (vynikající zrakové orgány, přední končetiny loupeživé, svalnatý zadeček - pochoutka)

 

***Řád: Bezkrunýřovci (Syncarida)
 • zástupce:
  • BEZKRUNÝŘKA SLEPÁ (žije v podzemních pramenech)

 

***TŘÍDA: VESLONOŽCI (Remipedia)

 • všechny končetiny stejné
 • žijí v jeskyních
 • dravci

 

***TŘÍDA: LASTURNATKY (Ostracoda)

 • bočně zploštělý krunýř
 • z končetin pouze tykadla, přední pár, furka; ostatní chybí
 • samci mají ohromné spermie
 • mikrofágové

 

***TŘÍDA: JAZYČNATKY (Pentastomida, Linguatulida)

 • paraziti hlavně psovitých a kočkovitých šelem
 • anulované tělo (nepravé článkování)
 • 4 kuželovité končetiny v přední části těla - těmi se zabodává do hostitele
 • gonochoristé

 

Comments