Fylogeneze orgánových soustav

Vývoj orgánových soustav v kontextu vývoje jednotlivých taxonů.

Homologní orgány = stejný původ, ale různé funkce (plakoidní šupiny, zuby člověka)

Analogické orgány = různý původ, ale stejná funkce (křídla hmyzu, křídla ptáků)

Rudimenty = zbytkové orgány, které se vyskytují u všech jedinců daného druhu, ale neplní žádnou funkci (apendix u člověka)

Atavismy = podobné jako rudimenty, ale nevyskytují se u všech jedinců druhu - naopak se vyskytují u všech přílušníků druhů jiných (např. u člověka vyjímečně ocas)