Fylogeneze dýchací soustavy

 • dýchání = výměna plynů mezi organismem a okolním prostředím
 • úzká souvislost s oběhovou soustavou (kyslík rozváděn tělními tekutinami)

 

Dýchání celým povrchem těla

 • Protista (prvoci), Porifera (houbovci), Cnidaria (žahavci), Tardigrada (želvušky), Ophisthopora (žížaly)
 • závisí na celkové velikosti těla i aktivitě živočicha (málo se pohybující živočichové s nízkým metabolismem)
 • lze přijímat kyslík z vody i ze vzduchu (potřeba zvlhčení)

 

Střevní dýchání

 • sliznice střeva = permeabilní membrána - propustná pro rozpuštěné živiny i pro plyny
 • Holothuroidea (sumýši) - slepé výběžky sloužící výhradně k dýchání = vodní plíce
 • převážně u vodních bezobratlých

 

Ambulakrální soustava

 • Echinodermata (ostnokožci)
 • paprsčitě rozvětvená dýchací soustava

 

Žábry bezobratlých

 • vychlípené okrsky povrchu těla (ektodermální původ) uzpůsobené k difuzi plynů
 • cévami bohatě protkaná zřasená tkáň
 • výměna plynů mezi vnějším prostředím a tělními tekutinami
 • vznikají topograficky z různého materiálu
  • epipodit - jedna z větví končetiny u Crustacea (korýši)
  • ctenidia - u Bivalvia (mlži) - podílejí se na filtraci potravních částic z vody
  • u terestrických pod povrch - plicní vaky - na povrch těla stigma (dýchací otvor)
  • podobné u Pulmonata (plicnatí plži) - vývod pneumostom (původem ze stěny pláště)

 

Vzdušnice

 • Tracheata (vzdušnicovci)
 • přivádějí vzduch přímo k orgánům × oběh pouze k rozvodu živin (na rozdíl od žaber)
 • dýchací pohyby - svalstvo zadečku
 • transport plynů - difuze v tělních tekutinách

 

Nepravé vzdušnice

 • terestričtí korýši
 • dýchání vzdušného kyslíku
 • kyslík přechází do krve, teprve pak převáděn k orgánům
 • jsou to prakticky "žábry" adaptované k příjmu vzdušného kyslíku
 • na povrch ústí pouze malým otvorem - stigma

 

Žábry obratlovců

 • bohatě cévami zásobené tam, kde probíhá výměna plynů
 • voda nasávána do ústního otvoru a žaberních štěrbin  střídavě vzniká podtlak a přetlak
 • žaberní štěrbiny vyztuženy žaberními oblouky
 • spiraculum - redukovaná žaberní štěrbina čelistnatců, nenese žábry
 • pseudobranchie = sekundárně vytvořené žábry u žraloků
 • metamorfóza v jazylku = hydrobranchiální aparát - u neotenických obojživelníků

 

Žaberní (hlatnožaberní) vak

 • Urochordata (pláštěnci), Cephalochordata (kopinatci)
 • otvory - ve stěnách krevní vlásečnice - výměna plynů
 • postupně se snižuje počet otvorů

 

Plynový měchýř

 • dorzální vychlípenina hltanu
 • u živočichů ve vodách s nízkým obsahem kyslíku - umožňuje dýchání vzdušného kyslíku

 

Dýchací cesty

 • vnější nozdry - nasáván vzduch (suchozemští obratlovci)
 • vnitřní nozdry - ve stropu přední částo ústní dutiny - nasává se do ústní dutiny voda/vzduch
 • když není druhotné patro (viz Fylogeneze trávicí soustavy) – dýchací cesty totožné s trávicím traktem
 • když je druhotné patro - nosohltan (křížení dýchacích a trávicích cest) - průdušnice - průdušky - průdušinky (uvnitř plic)
 • plíce (lat. pulmo, řec. pneumo)
  • vakovitý párový orgán
  • vnitřní prostor členěn na komůrky (plicní sklípky, alveoli) - bohatě prokrvené
  • nasávání a vypuzování vzduchu - pohyb žeberního koše, spodiny dutiny ústní + u savců bránice
 • ptáci - malé plíce - zvýšení efektivnosti = plicní vaky (rezervoáry vzduchu)
 

Schéma fylogenetického vývoje plynového měchýře ryb a plic čtvernožců

 
(A) Fylogenetický vývoj plynového měchýře ryb jako dorzální výchlipky trávicí trubice.
(B) Vývoj plic během fylogeneze z ventrální stěny trávicí trubice a z plicních vaků svaloploutvých.
 
1 trávicí trubice
2 plicní vaky
3 plynový měchýř
4 plíce
5 vzušné vaky (ptáci)

Comments