Fylogeneze oběhové soustavy

FUNKCE OBĚHOVÉ SOUSTAVY:

 • transport plynů, živin, hormonů, metabolitů
  • váží se na rozpustné sloučeniny, případně volné buňky

 

přenos látek a oběh tělních tekutin po těle zajišťován:

 • difuzí
 • gastrovaskulární soustavou
 • amébocyty
 • speciálními tělními tekutinami (více viz Tělní tekutiny)
 
pohyb tělních tekutin po těle:
 • prolínání tkáněmi - tělní tekutiny protékají mezi buňkami
 • obíhání v cévách
  • otevřený oběh
  • uzavřený oběh
 • zajišťován: smršťováním velkých cév (Annelida), prací srdce, bulbilly (sg. bulbillus) kopinatce
 
krevní barviva:
 • hemoglobin
  • obsahuje železo
  • schopnost vázat kyslík, ale i oxid uhličitý (ten váže raději)
  • pokud navázán kyslík = oxyhemoglobin
  • distribuce kyslíku tkáním
 • hemocyanin
  • obsahuje měď
  • bezbarvý, ale pokud navázán kyslík = modrý
 • chlorokruorin
  • obsahuje železo
  • nazelenalý
 • hemerytrin
  • železo vázáno na bílkovinu
  • do fialova
 
činnost srdce:
 • minimální krevní objem člověka = 5 litrů
  • tepový objem = 80 ml (frekvence 70 tepů/min)
 • typy srdce
  • arteriální – okysličená krev
  • venózní – odkysličená krev
  • arteriovenózní
 • stah srdce (CS člověka)
  • NS ovlivňuje rychlost vzruchů > elektrický impuls (centrum srdeční automacie)

 

Jednobuněční živočichové

 • cévní soustava chybí, výměna živin a plynů zajišťována difuzí - probíhá v cytoplazmě, která slouží jako médium

 

Mnohobuněční živočichové

 • pokud oběhová soustava chybí, její funkci zajišťuje voda (živiny a kyslík získávány z vody, která vyplňuje tělo) - např. Porifera

 

 • gastrovaskulární soustava (Cnidaria, Platyhelminthes)
  • slouží k trávení a resorpci potravy a zároveň i k rozvodu živin - spojuje funkce trávicí a cévní soustavy

 

 • pseudocoelom - volná cirkulace tekutin (nezasahuje do trávicí trubice)
  • pohyb tekutiny zajišťován kontrakcemi svalů tělní stěny
  • tekutina v přímém kontaktu s orgány

 

 • uzavřená soustava
  • koluje krev - uzpůsobena k transportu a odvodu metabolitů
  • Nemertini (pásnice)
   • tenkostěnné prostory = lakuny umístěné na koncích těla (anální a hlavová) jsou spojeny postranními cévami
   • proudění krve vyvoláno peristaltickými pohyby cév
   • krev = bezbarvá tekutina obsahující pigmentová tělíska
  • Annelida (kroužkovci)
   • kontraktilní úseky cév (hlavně hřbetní céva) zajišťují proudění
   • dorzální céva - okysličená krev > proudí dopředu
   • ventrální céva > krev proudí dozadu
   • propojeny okružními cévami
  • Arthropoda (členovci)
   • typ oběhové soustavy závisí na velikosti těla
   • v periferních oblastech se cévní soustava mění na otevřenou (vylévá se do hemocoelu)
   • tekutina má vlastnosti krve i coelomové tekutiny - nazývá se hemolymfa
   • srdce na dorzální straně těla - vypuzuje okysličenou a nasává odkysličenou krev
   • vzdušnicovci - kyslík rozváděn pomocí vzdušnic, ty se větví a zasahují do tkání
    • cévní soustava poměrně jednoduchá - trubicovité srdce (v osrdečníkové blance)
    • od srdce vede do přední části těla céva, která se u hlavy otevírá (hemolymfa se vylévá do těla)
   • u hmyzu - tzv. křídlaté svaly pomáhají pohybům srdce
  • Mollusca (měkkýši)
   • stavba srdce na vysoké úrovni - 2 předsíně, komora > separace okysličené a odkysličené krve
   • do předsíně přiváděna okysličená krev z ktenidií > do komory > odtud pumpována do široké cévy, která se větví a otvírá do hemocoelu
   • u hlavonožců (Cephalopoda) zcela uzavřená CS (sekundárně)
    • separace odkysličené a okysličené krve (žíly a tepny)
    • branchiální srdíčka - kompenzace nízkého tlaku před vstupem do žaber
  • Vertebrata (obratlovci)
   • hlavními složkami jsou srdce, tepny (krev ze srdce), žíly (krev do srdce) a vlásečnice
   • krev tvořena krevní plazmou a krvinkami - červené krvinky, několik druhů bílých krvinek a krevní destičky
    • během evoluce obratlovců tendence ke zmenšování červených krvinek a ke zvyšování jejich počtu (savčí erytrocyty prochází denukleací - ztrácí jádro)
   • vrátnicový oběh - portální (vrátnicová) žíla odvádí sice odkysličenou, ale na živiny bohatou krev od střeva do jater
   • v průběhu evoluce redukce arteriálních oblouků
    • původní počet žaberních oblouků = 9 (bezčelistnatí obratlovci) > se vznikem čelistí redukce 2 žaberních oblouků i jejich arterií > vodní čelistnatci mají maximálně 6 arteiálních oblouků
    • dýchání vzdušného kyslíku (plíce) > další redukce (dospělí obojživelníci - 4 arteriální oblouky)
    • Amniota – pouze 3 arteriální oblouky
     • ductus Botalli (drobná arterie spojující jeden z oblouků s aortou) - vyskytuje se pouze v embryonálním vývoji - po prvním nadechnutí plícemi se uzavírá

 

  • vývoj srdce
   • s přechodem k plicnímu dýchání se mění i stavba srdce
   • vodní obratlovci - Cyclostomata (kruhoústí), Chondrichthyes (paryby), Actinopterygii (papskoploutvé ryby), Sarcopterygii (svaloploutví)
    • srdce pouze zalomená trubice
    • přijímá odkysličenou krev z celého těla (i hlavy)
    • předsíň = tenkostěnná
    • komora = silné svaly > krev pumpována do aorty a žaber
    • u ryb - ve stěnách srdce chlopňovité výběžky - usměrňují tok krve
   • Amphibia (obojživelníci)
    • do srdce se dostává okysličená i odkysličená krev > aby se nemísila, začínají se tvořit přepážky (nejprve v předsíni - vzniká levá a pravá předsíň)
    • krev se ale stále mísí v komoře
   • Reptilia (plazi)
    • pokračuje separace komory na pravou a levou > přepážka není úplná
    • levý oblouk aorty navazuje na pravou komoru
    • u krokodýlů - systém chlopní, který blokuje komunikaci s pravou komorou > krev do levého oblouku přiváděna malým otvůrkem = foramen Panizzae
   • Aves (ptáci), Mammalia (savci)
    • kompletní oddělení levé a pravé komory > oddělen oběh okysličené a odkysličené krve
    • jednostranná redukce jednoho z arteriálních oblouků - u ptáků nalevo x u savců napravo
 

Postupná přeměna žaberních tepen u obratlovců

 
 
 
 
 
 

Krevní oběhy obratlovců

 
červeně ... krev okysličená
modře ... krev odkysličená
modročerveně ... krev smíšená
 
 
Comments