Fylogeneze opěrné soustavy

FUNKCE OPĚRNÉ SOUSTAVY:

 • opora těla
 • ochrana orgánů (hrudní koš – srdce, plíce, lebka – mozek, smyslové orgány)
 • pohybJednobuněčné organismy

 • vnější vrstva cytoplasmy ektoplasma (tužší, homogenní, hyalinní)
 • prvoci: pelikula = hraniční blanka (možnost inkrustace)


Porifera (živočišné houby)

 • vnitřní kostra tvořena tzv. sklerity tj. vápenaté nebo křemičité jehlice, které vznikají z buněk tzv. skleroblastů
 • sklerity se o sebe opírají vyztužení


Cnidaria (žahavci)

Anthozoa (korálnatci) + Hydrozoa (polypovci)

 • vnitřní kostra stejně jako u Porifer tvořena jehlicemi, které jsou produkovány skleroblasty
 • vnější kostra = tzv. perisark či periderm - vápenitý, rohovitý, případně i chitinový


Platyhelminthes (ploštěnci) + Nemathelminthes (hlísti)

 • převážně parazitické organismy - nevytvořila se vnitřní výztuha těla × u některých ploštěnců tělo vyztuženo vápenitými destičkami či jehlicemi


Mollusca (měkkýši)

Bivalvia (mlži)

 • schránka tvořena 2 částmi = lastura
 • lastura tvořena modifikacemi uhličitanu vápenatého - aragonitem a kalcitem
 • na jejím povrchu se vylučuje konchiolin (látka blízká chitinu)
 • vnitřní perleťová vrstva tvořena aragonitem

Gastropoda (plži)

 • schránka pouze z jedné části tzv. ulita
 • střední vrstva ulity tvořena vápenatými hranoly uspořádanými do palisádovité struktury
 • na povrchu se vylučuje látka podobná konchiolinu mlžů (někdy i kutikula)
 • vnitřní vrstva tvořena krystalky aragonitu


Arthropoda (členovci)

 • epidermis členovců vylučuje na svůj povrch chitinózní kutikulu
 • sklerotinizace kutikuly – chitinová vrstva se tvrdnutím organické substance zpevňuje
 • mineralizace kutikuly – je postupně inkrustována uhličitanem vápenatým


Echinodermata (ostnokožci)

Echinoidea (ježovky)

 • mezodermální původ
 • tvořena polygonálními vápnitými destičkami, které jsou spolu pohyblivě nebo pevně spojeny
 • každá destička vzniká z jednoho jehlicovitého krystalu kalcitu


Hemichordata (polostrunatci)

 • tzv. hydroskelet = soustava svalů a dutin (coelom)


Chordata (strunatci), resp. Vertebrata (obratlovci)

 • derivát všech tří zárodečných listů
  • rohovité vrstvy epidermis z ektodermu
  • žaberní oblouky z neurální lišty ektodermu
  • dermální (= krycí; vždy plochá a umístěna těsně pod povrchem těla, vzniká osifikací přímo ze škáry) a chondrální (= náhradní, protože nahrazuje chrupavčité primordium, které vzniká chondrifikací z vaziva) kosti z mesodermu
 • primární opěrná soustava = chorda dorsalis odolná a pružná výztuha celého těla
  • z entodermu
  • vzniká podélným odškrcením z dorzální stěny prvostřeva
 • primárním důvodem vzniku kostní tkáně je přebytek fosfokalcitových metabolitů v těle tvorba osifikovaných tkání v okolí chordy zakládají se centra obratlů chorda v určitých místech zaškrcena (chorda ztrácí funkci výztuhy)
 • endoskelet vs. exoskelet (= endesmálně vzniklé ploché povrchové kosti)
 • lebka + osová kostra (= páteř, hrudní koš) + kostra končetin (= pletenec, volná končetina)
 • lebka = neurocranium + viscerocranium

  ***Zakládání párových končetin

  • neurocranium dělíme na neurální exocranium (vnější část schránky lebeční je tvořena dermálními kostmi) a neurální endocranium (vnitřní část schránky lebeční, tvořená kostmi enchondrálního původu)
  • viscerocranium lze rozlišit na viscerální exocranium (soubor dermálních kostí kryjících žaberní oblouky nebo jejich deriváty) a viscerální endocranium (elementy žaberních oblouků, vznikajících jako deriváty neurální lišty enchondrální osifikací
 • osová kostra
  • páteř tvořená z obratlů postupně zatlačujících chordu
  • hrudní koš se skládá ze dvou částí: hrudní kosti (sternum) a na ni připojených žeber (tzv. pravá žebra)
  • z druhé strany jsou žebra připojena k páteři
 • kostra končetin
  • pletenec lopatkový: k páteři připojen pouze prostřednictvím svalů
  • pletenec pánevní: u rybovitých obratlovců pouze drobná trojúhelníkovitá párová či jednolitá kost, uložena ve svalovině × u suchozemských rozčleněna ve tři kosti navzájem spojených švy = k. sedací, k. stydká, k. kyčelní
  • volná přední končetina: k. pažní (humerus) a na ni navazující k. loketní (ulna) a k. vřetenní (radius)
  • volná zadní končetina: k. stehenní (femur), k. holenní (tibia) a k. lýtková (fibula)
  • distálně navazuje karpální a tarsální část končetiny (zápěstí a zánártí), které vznikly až u suchozemských obratlovců a umožňují ohyb

Chondrichthyes (paryby)

 • chrupavčitá kostra
 • zachovaná chorda
 • lebka bez švů

Pisces (ryby)

 • chorda zatlačena těly obratlů
 • různý stupeň osifikace kostry
 • kostěné paprsky – rozvětvené + nerozvětvené

Amphibia (obojživelníci)

 • žebra pouze u ocasatých obojživelníků - v trupové části těla
 • dobře vytvořená hrudní kost
 • urostyl = srůst obratlů v bederní části páteře

Reptilia (plazi)

 • kostra dobře osifikovaná
 • žebra se napojují na většinu obratlů (skoro po celé délce těla) - volná a pohyblivá
 • spánkové jámy - rozvoj žvýkacích svalů
 • tvorba sekundárního patra - oddělení dutiny ústní a nosní
 • redukce končetin

Aves (ptáci)

 • kostra pevná a lehká (pneumatizace kostí)
 • bezzubý zobák krytý rohovinou
 • stydké kosti nejsou spojené průchod vajec
 • sternum s hřebenem
 • sáňky = srůst klíčních kostí
 • synsacrum = srůst bederních, křížových a některých ocasních obratlů
 • pygostyl = opora ocasních per
 • uzpůsobení prstů dolní končetiny: kráčivá, spár, šplhavá, veslovací, plovací, lemovaná, závěsná, syndaktylií (= některé prsty jsou částečně srostlé)

Mammalia (savci)

 • lebka připojena k páteři 2 klouby
 • lebeční kosti spojeny švy
 • páteř má 5 částí: krční, hrudní, bederní, křížová (srůst v kost křížovou), ocasní
Comments