Fylogeneze svalové soustavy

FUNKCE SVALOVÉ SOUSTAVY:

 • pohyb (z místa na místo + jednotlivých částí těla)

  Formy pohybu

  • dočasné upevnění některé části těla k podkladu (přísavky)
  • plazení
  • pomocí článkovaných končetin
  • plavání – zvláštní tělní výrůstky/ploutve/reaktivní pohyb
  • létání – kožní výrůstky/přizpůsobení předních končetin
 • peristaltika
 • termoregulace

 • úzce souvisí s mnoha dalšími soustavami, především se soustavou opěrnou, dále trávicí, oběhovou a dýchací
 • mesodermální původ (× několik výjimek, viz dále)
 • hladké (pomalá reakce na podráždění) × příčně pruhované svaly


 


Jednobuněčné organismy

 • myonemy = kontraktilní vlákna (funkce jako myofibrily mnohobuněčných živočichů) × odlišné od myonem žahavců


Porifera (živočišné houby)

 • myocyty (= svalové buňky) – fungují jako svěrače


Cnidaria (žahavci)

 • poprvé se diferencuje pravá svalová tkáň
 • tkáň myoepitel a z ní výběžky buněk – myonemy 
 • epitel – ektodermální a entodermální původ 
 • zatahovač ramen, svěrače ústní dutiny

 

Brachiopoda (ramenonožci)

 • složitá soustava svalů otevírajících misky (pohyby do stran, otvírání, zavírání)


Platyhelminthes (ploštěnci)

 • stahy kožněsvalového vaku + řasinky na povrchu těla


Nemathelminthes (hlísti)

 • na kožněsvalový vak se upíná hladké svalstvo – celé napínáno tlakem tekutiny (pseudocoel)

Nematoda (hlístice):

 • svalové buňky uspořádány podélně pod epidermis, spojeny výběžky s nervovými buňkami


Mollusca (měkkýši)

 • svalnatá noha – pohyb a hrabání
 • schopnost zatahovat tělo a nohu do schránky

Bivalvia (mlži):

 • zavírání schránek – svěrače (uvnitř schránky tzv. svalový vtisk) × otevírání schránek – vaz


Annelida (kroužkovci)

 • buňky hladkého svalstva uspořádány do souvislých vrstev tvoří svalový vak = periodické kontrakce umožňují pohyb


Arthropoda (členovci)

 • svaly se upínají na povrch kutikuly
 • příčně pruhované svalstvo – létací svaly hmyzu (záleží na ukotvení) velmi výkonné

 

Echinodermata (ostnokožci)

 • ambulakrální soustava spolu se svaly – pohyb panožek


Vertebrata (obratlovci)

 • svalová soustava tvoří asi třetinu až polovinu váhy živočicha
 • 3 typy svalstva
  • hladké svalstvo – vzniká z embryonálního mezenchymu (mezodermální původ)
  • srdeční svalstvo (= myocardium) 
  • příčně pruhované svalstvo – největší část svalové soustavy, při kontrakcích zachovává svůj celkový objem
 • 2 skupiny svalstva
  • somatické – příčně pruhované 
  • viscerální – hladké
 • u vodních obratlovců svalstvo uspořádáno do segmentů = myomery, které jsou odděleny tzv. myosepty

Pisces (ryby)

 • žaberní oblouky - příčně pruhované svalstvo
 • pod kůží velký boční sval - rozdělen vazivovými přepážkami (= myosepta) na části tzv. myomery - tvar „W“ 
 • postupné stahy myomer vlnění těla (pohyb)

Amphibia (obojživelníci)

 • obzvláště vyvinuto svalstvo zadních končetin – skákání

Reptilia (plazi)

 • zakládají se náznaky bránice (plně vyvinuta až u savců) – dýchací funkce

Aves (ptáci)

 • dominantní svaly = létací
 • prsní sval – při letu přitahuje křídlo dolů 
 • podklíčkový sval – zvedá křídlo nahoru 
 • svaly zadních končetin (musculus ambiens a m. flexor perforans) – možnost sezení na větvi, „automatické“ sevření prstů

Mammalia (savci)

 • dýchací svaly – plně vyvinutá bránice + mezižeberní svaly
 • mimické svaly obličeje
Comments