Fylogeneze vylučovací soustavy

FUNKCE VYLUČOVACÍ SOUSTAVY:

 • osmoregulace
 • vylučování odpadních látek (odpadní produkty metabolismu = voda, oxid uhličitý, dusíkaté látky)

 

 • vylučovací orgány - specializovány k exkreci, regulace obsahu vody a solí v těle
 • odpadní látky - především dusíkaté (různé formy)
  • amoniak/amonné soli (pro tělo jedovatý - vylučován přímo/převáděn na kyselinu močovou, močovinu)
  • močovina
  • kyselina močová
  • močovina i amoniak
 • osmoregulace odlišná u vodních a suchozemských živočichů
  • mořští bezobratlí - tělní tekutiny mají podobné složení jako mořská voda - Porifera (houbovci), Cnidaria (žahavci), Echinodermata (ostnokožci)
  • sladkovodní bezobratlí - tělní tekutiny obsahují větší koncetrace solí než jsou ve vodě (= hypertonické prostředí)
  • suchozemští živočichové - důležité zamezit ztrátě vody a solí (zpětná resorpce)

 

Jednobuněčné organismy

  • kontraktilní vakuoly - hromadění přebytečné tekutiny, poté jednorázově odváděna mimo buňku

 

Mnohobuněční živočichové

 • vylučovací orgány = nefridie - ústí na povrch těla
 • protonefridie (původní) = terminální buňky + vývodný kanálek ústící na povrch těla
  • 2 základní typy:
   • plaménkové buňky (v dutině kanálku chomáček brv)
   • solenocyty (v dutině kanálku 1 až 2 bičíky)
  • pomocí bičíků se vytváří podtlak - nasávání zplodin metabolismu z okolních tkání
  • poprvé u Platyhelmintes (ploštěnci)
 • metanefridie (vyvinuty z protonefridií)
  • kanálek se otevírá obrveným nálevkovitým ústím do coelomu
  • schopnost shromažďovat a zahušťovat - mohou se klikatit - zpětné vstřebávání
  • např. Annelida (kroužkovci)
  • modifikace: antenální, maxilární žlázy
 • Malpigiho trubice/malpigicé žlázy (vznikly nezávisle na předchozích vylučovacích orgánech)
  • jedním koncem zasahují do hemocoelu (= tělní dutina naplněná krvomízou), odkud odvádí živiny a soli a druhým koncem ústí do střeva
 • Nematoda (hlístice) - vakovitá buňka protažená ve vylučovací trubici – ústí na povrch těla = renetové žlázy
 • Acrania (bezlebeční) - segmentálně uspořádané vylučovací orgány (podobnost se solenocyty)

 

Vertebrates (obratlovci)

 • základní funkční jednotka = nefron  (více naleznete v kapitole Exkrece a vylučovací systém)
  • tvořen Malpighiho tělísky a ledvinovými kanálky
  • M. tělísko: glomerulus + Bowmanův váček
  • kanálky: proximální stočený kanálek, Henleova klička, distální stočený kanálek
  • vývodní kanálky – Wolfův vývod (primární močovod - gonády), vytváří se sekundární močovod
 • holonefros - Cyclostomata (kruhoústí), Gymnophiona (červoři)
  • zachovává se úplný počet nefronů
  • tubuly splývají ve Wolfův vývod
 • pronefros
  • zadní nefrony degenerují
  • u larválních stadií ryb a u obojživelníků se udržuje jako tzv. hlavová ledvina
 • opisthonefros - Gnathostomata (čelistnatci)
  • soubor nefronů, které tvořily zadní část primitivní ledviny
  • nefrony nejsou uspořádany segmentálně
  • přední část opisthonefros se přeměnila ve varlata, a z Wolfova vývodu se stal chámovod
 • mezonefros - Reptilia (plazi), Aves (ptáci), Mammalia (savci) - u embryí
  • segmentální uspořádání
 • metanefros - Mammalia (savci)
  • už není segmentace – kompaktní orgán
  • odvod moči - inovace = sekundární močovod (výchlipka Wolfova kanálu) × primární pouze u samců = chámovod
  • uvnitř ledviny se močovod rozšiřuje na ledvinovou pánvičku, která je členěna na ledvinové kalichy - shromažďuje se zde moč
  • rozlišujeme dvě vrstvy: dřeň a kůra
  • močovod se před ústím rozšiřuje v močový měchýř
Comments