Kruhoústí (Cyclostomata)

TŘÍDA: KRUHOÚSTÍ (Cyclostomata)

 • dnes jediní žijící bezčelistnatci, v prvohorách žili ještě štítnatci (Ostracodermi) s kožními kostmi a konodonti (Conodonta)
 • vodní živočichové s protáhlým holým tělem
 • nepárová ocasní ploutev, 1 nebo 2 hřbetní ploutve vyztužené rohovitými paprsky; chybí párové končetiny
 • opora těla: chorda + primitivní chrupavčitá kostra (ale páteř chybí)
 • složité ústní ústrojí bez čelistí, rohovité zoubky, pysky se svalnatým jazykem tvoří kruhovitou přísavku
 • mají pouze jedinou nozdru a 7 párových žeberních štěrbin
 • základem obličejové části lebky jsou žaberní oblouky
 • kůže vylučuje sliz, pod kůží se nalézá boční segmentovaný sval, který se upíná na myosepta (= vazivové přepážky)
 • mozek ze 3 oddílů (koncový mozek - hlavně čichové laloky, nejdůležitější je střední mozek); 10 párů hlavových nervů
 • smyslové orgány: rovnovážný a sluchový orgán ve vnitřním uchu - 1 (sliznatky) nebo 2 (mihule) polokružné chodby, zrak (u sliznatek zakrnělý), proudový orgán ("postranní čára")
 • DS: žábry (7 párů štěrbin) z entodermu
 • CS: srdce (venózní typ - proudí jím pouze odkysličená krev) = 1 komora + 1 předsíň
  • schéma oběhu: srdeční komora → tepenný násadec → žábry (+O2) → tělo (-O2) → žilný splav → srdeční předsíň → srdeční komora → ...
  • tento typ CS mají nejenom kruhoústí, ale i paryby a ryby
 • VS: opistonefros (larvy pronefros nebo holonefros)
 • ®: pohlavní orgány nepárové bez vlastních vývodů; gonochoristé; vnější oplození; nepřímý vývin (larva minoha - oči překryté kůží, ústa podkovovitá, bezzubá, bez jazyka, žije několik let); mořské druhy se po metamorfóze vracejí zpět do moře
 • dospělci jsou dravci nebo parazitují (endo- i ektroparazité)
 • některé sladkovodní druhy v dospělosti nemají TS (zakrňuje u nich), po vytření hynou
 
Do současnosti se zachovaly pouze dva řády: Mihule (Petromyzontida) a Sliznatky (Myxinoidea)
 • zástupci:
  • MIHULE MOŘSKÁ (1,2 m, 3 kg, 6-8 let - dospělec 3 roky, žravá, parazituje na rybách)
  • MIHULE ŘÍČNÍ (tření v řekách, 0,5 m, loví se pro maso)
  • MIHULE POTOČNÍ (sladké vody, není parazit, minoha žije 3 roky, po metamorfóze nepřijímá potravu)
  • SLIZNATKY* (mořské, přímý vývoj, zakrnělé oči, 4 páry chapadélek na hlavě, napadají hlavně poraněné ryby a živí se jejich orgány, vylučují sliz, kladou vejce)
 
*Poznámka: SLIZNATKY (Myxinoidea) bývají někdy řazeny vedle OBRATLOVCŮ (Vertebrata) jako jejich sesterská skupina a nepatří tak mezi kruhoústé.
 
Comments