Měkkýši

KMEN: MĚKKÝŠI (Mollusca)

 • polyfyletický původ
 • pravá tělní dutina (coelom) = dutina osrdečníku a prostoru pohlavních orgánů
 • tělní části: hlava, noha, útrobní vak, plášť
 • pod pláštěm plášťová dutina, okraj pláště vylučuje vápenitou schránku
 • vápenitá schránka
  • 3 vrstvy: periostracum (pigmenty), ostracum (uhličitan vápenatý), hypostracum (perleť)
  • schránka může být
   • jednoduchá - ulita (plži)
   • dvojitá - lastura (mlži)
   • žádná - úplná redukce (slimáci, plzáci) / destička (hlavonožci - "sépiová kost") / komůrkovitá (loděnka)
 • stavba těla:
  • hlava - oči (pohárkové nebo komorové), hmatové orgány, chemoreceptory
  • noha - pohybový orgán (kožněsvalový vak); slizové buňky; baktericidní; vodní měkkýši mají statocysty
  • útrobní vak - obsahuje vnitřní orgány, jeho hřbetní strana vybíhá v kožní záhyby (= plášť)
  • plášť - pod ním plášťová dutina, tady jsou dýchací orgány, u vodních také osfradia (chemoreceptory - kontrolují kvalitu vody)
 • SS: nejmohutnější v noze, v útrobním vaku svěrače a zatahovače
 • NS: gangliová - mozková zauzlina, prstenec kolem trávicí trubice, 4 pruhy do těla, u některých další párové zauzliny (noha, útrobní vak)
 • DS: primárně vodní - žábry v plášťové dutině, hustá síť kapilár; suchozemští - vnitřní sliznice pláště (plicní vak)
 • CS: otevřená, srdce v osrdečníku (blána - osrdečníková dutina), krevní rozlitiny v mezenchymu, 15-60 tepů/min; hemolymfa (hemoglobin [Fe], hemocyanin [Cu] - volně v plazmě, chybí krevní buňky); srdcem pouze okysličená krev arteriální srdce
 • TS: dutina ústní (slinné nebo jedové žlázy), plži - hltan s chitinovou destičkou (radula), jícen, žaludek (vývody slinivkojaterní žlázy - hepatopankreasu, u býložravých enzymy ke štěpení celulózy, zásobní látkou tuk a glykogen); vývod střeva u vchodu do plášťové dutiny
 • VS: metanefridie (obrvená nálevka otevřená do osrdečníku, ústí do plášťové dutiny)
 • ®: většinou gonochoristé (mořští), někdy hermafroditi (suchozemští); nedochází k samooplození; oplození vnitřní; vývoj přímý nebo larva (veliger nebo glochidium)

 

PODKMEN: PAPLŽI (Aculifera)

 • výhradně mořští, dvoustranně souměrní, hlava bez očí a tykadel
 • NS: mozková zauzlina + dva páry pruhů
 • nesouvislé schránky

 

TŘÍDA: ČERVOVCI (Aplacophora)

 • "tlustí červi", plášť vylučuje kutikulu s jehličkami z uhličitanu vápenatého

 

TŘÍDA: CHROUSTNATKY (Polyplacophora)

 • ploché tělo, dýchají žábrami
 • plášť vylučuje osm taškovitých destiček

 

PODKMEN: SCHRÁNKOVCI, SKOŘÁPKOVCI (Conchifera)

 • plášť vylučuje vápenitou schránku

 

TŘÍDA: PŘÍLIPKOVCI (Monoplacophora)

 • drobní, mořští, hlubinní, dvoustranně souměrní
 • nejprimitivnější skupina
 • plochá kuželovitá skořápka
 • ®: gonochoristé

 

TŘÍDA: PLŽI (Gastropoda)

 • mořští, sladkovodní, suchozemští

  Nervová soustava plžů

  nervová ganglia:
  cerebrální ganglion (hlava)
  pedální ganglion (noha)
  pleurální ganglion (plášťová dutina, smysly kontrolující kvalitu vody)
  visceroparietální ganglion (vnitřní orgány, žábry)
 • útrobní vak nesymetrický (schránka pravotočivá, výjimečně levotočivá)
 • DS: původně žábry, druhotně plicní vak
 • hlava s 1-2 páry tykadel (jamkové oči, hmatová tykadla)
 • kolik mají předsíní, tolik mají metanefridií
 • noha suchozemských: plochá, v pokožce slizové žlázy
 • noha mořských: výrůstky (umožňují plavání)
 • ulita kryje útrobní vak, dochází k jejímu druhotnému stáčení

 

Podtřída: Předožábří (Prosobranchiata)
 • žábry umístěné před srdcem
 • překřížené nervové pruhy
 • trvalé vápnité víčko
 • gonochoristé
 • zástupci:
  • OSTRANKA JADERSKÁ (dravá)
  • HOMOLICE STŘEDOMOŘSKÁ (dravá, radula přeměněna na bodec, jedové žlázy)
  • ZAVINUTEC
  • UŠEŇ MOŘSKÁ
  • TRITONKA
  • BAHENKA ŽIVORODÁ
  • PŘÍLIPKA

  

Podtřída: Zadožábří (Opisthobranchiata)
 • žábry umístěné za srdcem
 • nervové pruhy druhotně přímé
 • ulita redukovaná nebo chybí
 • zástupce:
  • ZEJ OBROVSKÝ ("mořský zajíc")

 

Podtřída: Plicnatí (Pulmonata)
 • sladkovodní nebo suchozemští
 • dýchání plicním vakem (i vodní)
 • mořští v přílivové zóně
 • hermafroditi
 • vodní: 1 pár tykadel, oči pod nimi = řád Spodnoocí - zástupci:

  Plovatka bahenní

  • PLOVATKA BAHENNÍ
  • BAHNATKA MALÁ
  • OKRUŽÁK PLOSKÝ
 • suchozemští: 2 páry tykadel (na jednom oči, druhé hmatové) = řád Stopkoocí - zástupci:
  • HLEMÝŽĎ ZAHRADNÍ
  • PÁSKOVKA
  • PLZÁK (dýchací otvor vpředu)
  • SLIMÁK (dýchací otvor vzadu)
  • SLIMÁČEK
  • JANTARKA
  • SUCHOMILKA

  

TŘÍDA: KELNATKY (Scaphopoda)

 • mořští, v bahně nebo v písku
 • trubicovitá schránka s otvory na obou stranách
 • nad nohou vychlípitelný ústní chobot (chapadélka)
 • hlava chybí; čelistní zub; jazýček s radulou

 

TŘÍDA: MLŽI (Bivalvia)

 • mořští i sladkovodní; dvoustranná souměrnost
 • hlava redukovaná (nemají radulu), plášť vylučuje lasturu (zámek, spojeno svěrači [zavírání], vaz na hřbetní straně [otevírání])
 • kýlovitá noha, v plášťové dutině žábry
 • osphradium (chemoreceptrory, kontroluje kvalitu vody)
 • gonochoristé, vývoj přes larvu (glochidie/veliger)
 • k přichycení k podkladu slouží byssové vlákno, které produkují žlázy nohy
 • zástupci:
  • PERLOTVORKA MOŘSKÁ (silná vrstva perleti)
  • PERLORODKA ŘÍČNÍ (chráněná, říční perly)
  • SLÁVKA JEDLÁ (přisedle, přichycena byssovými vlákny)
  • SLÁVIČKA
  • HŘEBENATKA
  • SRDCOVKA JEDLÁ
  • ZÉVA OBROVSKÁ
  • ŠKEBLE RYBNIČNÁ
  • VELEBRUB MALÍŘSKÝ
  • ÚSTŘICE JEDLÁ

  

TŘÍDA: HLAVONOŽCI (Cephalopoda)

 • známí od prvohor (amoniti, belemniti)
 • recentní loděnka (relikt)
 • nejdokonalejší měkkýši, výhradně mořští
 • rychlý pohyb, dravý způsob života
 • progresivní znaky: chybí schránka, velká hlava, velký mozek (v chrupavčité schránce), noha přeměněna v chapadla + nálevku, dokonalé smysly (komorové oči, statocysty, čich), sépiová žláza (do střeva, tmavá tekutina = inkoust)
 • na chapadlech svalnaté přísavky, často se zoubky
 • v kůži chromatofory (pigmentová zrna) barvoměna; iridiocyty světélkování
 • tělo: ramena, ústní otvor, čelisti
 • TS: zobákovité čelisti, radula, slinné žlázy (jed), vole, vakovitý žaludek, játra, slinivka; polykají celou potravu a rozloží ji slinami
 • CS: téměř uzavřená (malé množství lakun)
 • VS: párovité vakovité ledviny (metanefridie), otevřené do perikardu, exkrety do plášťové dutiny
 • NS: mohutné hlavové ganglion (mozek), gigantické nervy (do těla, chapadel)
 • ®: gonochoristé, pohlavní dimorfismus, hektokotylové rameno (oddělí se a oplodní samici), samice chrání vajíčka do vylíhnutí, přímý vývoj
 • schopní asociace

 

Podtřída: Čtyřžábří (Tetrabranchiata)
 • staré, primitivní formy
 • spirálně vinutá ulita s větším počtem komůrek (naplněny dusíkem, sám živočich v poslední komůrce)
 • zástupce:
  • LODĚNKA HLUBINNÁ

 

Podtřída: Dvoužábří (Dibranchiata)
 • zástupci:
  • SÉPIE (10 ramen, ploutvička po obvodu, sépiová kost)
  • OLIHEŇ (ploutvička)
  • KRAKATICE OBROVSKÁ (10 ramen, specializovaná ploutev, 6 metrů tělo + 18 metrů chapadla, 14 cm oko, 15 cm přísavky)
  • CHOBOTNICE POBŘEŽNÍ (8 ramen, ploutvička chybí, schopná se učit - podmíněné reflexy)

 

Comments