Obojživelníci (Amphibia)

TŘÍDA: OBOJŽIVELNÍCI (Lissamphibia, Amphibia)*

 
*Poznámka: LISSAMPHIBIA je korunový taxon moderních obojživelníků, zahrnuje společného předka žijících skupina a všechny jeho potomky. Názvem AMPHIBIA označujeme kmenový taxon, který obsahuje také bazální vymřelé linie. Český název OBOJŽIVELNÍCI se používá pro obě pojmenování.
 
 • vývojově nejnižší suchozemští čtvernožci
 • přechodné postavení mezi vodními ploutvovci a suchozemskými čtvernožci
 • objevují se na konci prvohor
 • způsobem rozmnožování vázáni na vodu
 • životní prostředí: vlhké podzemní nebo zemní biotopy
 • larvy dýchají žábrami, dospělci plícemi
 • oddělený tělní a plicní oběh
 
tři tělní typy:
 • ještěrkovitý
 • červovitý
 • zkrácený
 
kůže:
 • nahá (žádné šupiny), na povrchu rohovatí a odlupuje se
 • četné slizové a jedové žlázy
 • ve spodní vrstvě pigmentové buňky (barvoměna)
 • kůží přijímají i vodu, nepijí
 • kůže se podílí také na dýchání (kožní dýchání)
 • starou kůži svlékají (obvykle vcelku) a požírají
 
svalstvo:
 • přechod na souš způsobuje větší diferenciaci tělního svalstva
 • u žab mohutně vyvinuty svaly zadních noh
 
kostra:
 • zkostnatělá, málo chrupavek, obratle silně zatlačují chordu
 • redukce počtu kostí lebky
 • 1 krční obratel, lebka připojena 2 kloubními hrboly (bikondylní lebka)
 • spodina mozkovny = primární patro
 • vytvořena buď žebra (pouze u ocasatých), nebo hrudní kost (pouze u žab), nikdy uzavřený hrudní koš
 • lopatkové pásmo spojeno s hrudní kostí
 • pánevní pásmo spojeno s páteří
 • končetiny pětiprsté (zadní), čtyřprsté (přední), u červorů celé končetiny chybí
 • urostyl (u žab) = srůst obratlů v bederní části páteře v jedinou tyčinkovitou kost
 
nervová soustava:
 • hlavně střední mozek
 • rozvoj hemisfér koncového mozku, mozeček malý
 • 10 párů mozkových nervů
 
smysly:
 • chemoreceptory a hmat dobře vyvinuty
 • čich - v nosní dutině, poprvé vyvinut Jacobsonův orgán
 • chuť - chuťové receptory v ústech, hltanu, na jazyku
 • proudový orgán - u larev (žijí ve vodě)
 • sluch - bubínek na povrchu hlavy, střední (1 sluchová kůstka columella) + vnitřní ucho, Eustachova trubice
 • zrak - tyčinky i čípky; oko chráněno 3 víčky (horní, dolník, mžurka); parietální oko (temenní oko, vychlípenina mozku, světlo × tma); akomodace přitahováním čočky k rohovce; registrují pohyb; slzný kanálek
 
trávicí soustava:
 • dutina ústní spojena s choanami (vnitřní nozdry)
 • v ústní dutině se nachází vchody do Eustachovy trubice, hrtanová štěrbina, slinné žlázy, jazyk (pohyblivý, lepkavý, vymrštitelný)
 • ozubené čelisti, zuby někdy i na kostech patra; zuby rozděleny na bazální násadec a korunku
 • hlenotvorné žlázy
 • polykání napomáhá pohyb zatahování očních bulev
 • hltan, jícen, žaludek, střevo
 • játra, slinivka, žlučník
 • trávicí trubice ústí do kloaky
 • dospělci vždy masožraví
 
dýchací soustava:
 • larvy žábry, dospělci plíce
 • žábry zprvu vnější, později vnitřní
 • plíce vakovité, vychlípeniny břišní části trávicí trubice; u některých zástupců dochází k řasení (zvětšní povrchu)
 • velký podíl kožního dýchání, při přezimování zajišťuje veškerou potřebu kyslíku
 • v dýchacích cestách žab je hlasový orgán (hlasivkové vazy v hrtanové štěrbině)
 • u samců vychlípitelné rezonanční měchýřky
 • dýchací pohyby změnami objemu dutiny ústní (pohyb spodiny úst nahoru a dolů)
 
cévní soustava:
 • třídílné srdce (2 předsíně + 1 komora mísí se +O a -O krev), žilný splav, srdeční násadec
 • tělní a plicní krevní oběh
 • stále vyvinut vrátnicový oběh ledvinný
 • larvální stadium má podobný oběh jako ryby
 • velmi vyvinut lymfatický systém
 
vylučovací soustava:
 • u larev a červorů holonefros; u ocasatých a žab v larválním stadium pronefros, v dospělosti opistonefros
 • (prvo)ledviny vylučují hypotonickou moč s močovinou (larvy amoniak)
 • vývod velkého močového měchýře do kloaky
 
rozmnožování:
 • pouze gonochoristé
 • v oblasti ledvin a pohlavních žlaz jsou tuková tělíska (zásoba energie na dobu rozmnožování)
 • oplození vnější nebo vnitřní (mloci - spermatofor)
 • amplexus (u žab) = pevné uchopení samice samcem při rozmnožování
 • vajíčka v rosolovitém obalu kladena do vody
 • beznohé larvy = pulci
 • metamorfóza ovlivněna hormonem štítné žlázy
 • neotenie (též pedomorfóza): pohlavní dospívání ve stadium larvy, vyskytuje se u některých ocasatých obojživelníků (axolotli)
 
ekologie:
 • limitující faktory - teplo, vlhko
 • nejvíce druhů v tropech, nevyskytují se v polárních oblastech; nikdy neosídlili moře
 • dospělci masožraví, larvy (většinou) býložravé
 • zvukové signály při rozmnožování, rezonanční měchýřky
 • vývoj vajíček dny až týdny, larev měsíce
 • častá péče o potomstvo
 • nízký metabolismus (proto pomalý pohyb), odolnost vůči nedostatku potravy
 • výrazný roční životní cyklus
 • nepříznivé období přečkávají ve stavu strnulosti
 

 

SYSTÉM OBOJŽIVELNÍKŮ

 

PODTŘÍDA: BEZNOZÍ (Apoda)

 • podobní velkým kroužkovcům
 • výrazně protáhlý tvar těla; tělo končí hned za kloakou, nebo jen velmi krátký ocas
 • kůže zvrásněna do kruhových záhybů
 • u některých druhů v kůži skryté kostěné šupinky (starobylý znak po krytolebcích) - napojené na svaly, pomáhají při pohybu v půdě
 • končetiny chybějí; redukovaný zrak (ale vyvinutý čich); chybí střední ucho s bubínkem a Eustachova trubice
 • vyvinutá pouze pravá plíce
 • oplození vnitřní, samci mají pářící orgán vychlípitelný z kloaky
 • prostředí: půda, voda
 • velikost: 20 cm až 1 m

 

jediný řád: Červoři (Gymnophiona)

  • ČERVOR VODNÍ
  • CECÍLIE KROUŽKOVANÁ
  • ČERVOROVEC SPLÝVAVÝ

 

PODTŘÍDA: OCASATÍ (Caudata)

 • protáhlé tělo, dlouhý ze stran zploštělý ocas, 4 stejně vyvinuté končetiny
 • mají žebra
 • redukovaný sluch (chybí bubínek a střední ucho)
 • u některých v době páření sexuální dimorfismus (čolci); vnitřní oplození (spermatofory)
 • poměrně velká schopnost regenerace
 • larvy podobné dospělcům
 • častá neotenie (pedomorfóza)

 

jediný řád: Mloci (Urodela)

  • MLOK SKVRNITÝ (černé tělo se žlutými skvrnami)
  • ČOLEK VELKÝ (rozmnožování ve vodě, samci mají hřebeny, jsou barevnější, v létě žijí na souši)
  • AXOLOTL (využíván pro laboratorní účely, neotenie)
  • MACARÁT JESKYNNÍ (podzemní vody, žábra trvale, slepý, bez pigmentu)
  • VELEMLOK OBROVSKÝ/JAPONSKÝ (japonské horské potoky, až 150 cm - největší obojživelník)
  • SURÝN ÚHOŘOVITÝ (trvale vodní, hadovité tělo, pouze krátké přední nohy, vnější žábry i v dospělosti)
  • ÚHOŘÍK DVOUPRSTÝ (neotenie, ale dospělci dýchají plícemi, protáhlé tělo, velmi krátké nohy)

 

PODTŘÍDA: BEZOCASÍ (Ecaudata)

 • nejvyspělejší; tělo zkrácené a zploštělé; bez krku a ocasu
 • skákavý pohyb - zadní končetiny mohutné a prodloužené
 • urostyl (= srůst obratlů v bederní části páteře); žebra zakrnělá
 • velké, vypouklé oči; výrazná ústa
 • zuby jen na horní čelisti
 • kost předloketní = radioulna (srůst kosti loketní a vřetenní v přední končetině)
 • kost bércová = tibiofibula (srůst kosti holenní a lýtkové v zadní končetině)
 • žábry pouze u larev
 • vnější oplození, amplexus (= pevné uchopení samice samcem)
 • pod kůží velké lymfatické prostory
 • neotenie se u žab nevyskytuje
 • všechny žáby v ČR jsou chráněné!

 

jediný řád: Žáby (Anura)

Kuňka

  • OCASATKA AMERICKÁ (nejprimitivnější, 2 zachovaná žebra, zachován malý ocas; čeleď ocasatkovití - jediný žijící druh)
  • SKOKAN ŠTÍHLÝ, S. ZELENÝ, S. SKŘEHOTAVÝ (silné, dlouhé zadní nohy; čeleď skokanovití)
  • SKOKAN VOLSKÝ (20 cm, "žabí stehýnka"; čeleď skokanovití)
  • ROPUCHA OBECNÁ, R. KRÁTKONOHÁ (neskáče, ale chodí; čeleď ropuchovití)
  • ROPUCHA OBROVSKÁ (AGA) (25 cm, 2,5 kg, živí se drobnými obratlovci; čeleď ropuchovití)
  • KUŇKA ŽLUTOBŘICHÁ, K. OHNIVÁ (žlutě/oranžově zbarvené břicho; čeleď kuňkovití)
  • ROPUŠKA STAROSTLIVÁ (péče o potomstvo; čeleď kuňkovití)
  • BLATNICE SKVRNITÁ (svislé zornice, aktivní v noci; čeleď blatnicovití)
  • ROSNIČKA ZELENÁ (přísavky, na stromech, barvoměna; čeleď rosničkovití)
  • LISTOVNICE (v dospělosti žijí trvale na stromech, jedovaté; čeleď rosničkovití)
  • PAROSNIČKA (v nebezpečí se nafoukne)
  • BEZBLANKA PROMĚNLIVÁ (chybí blány mezi prsty, samice klade vajíčka do tlejícího listí; čeleď hvízdalkovití)
  • PRALESNIČKY (silně jedovaté, nápadně zbarvené; čeleď pralesničkovití)
  • LÉTAVKA ŠÍRONOHÁ (podobná pralesničkám, přilnavé terčíky na prstech, klouzavý let; čeleď létavkovití)
  • "BEZJAZYČNÉ ŽÁBY" (chybí jazyk, celý život ve vodě, postranní čára i v dospělosti): PIPA AMERICKÁ, DRÁPATKA VODNÍ
 
Comments