Ostnokožci

KMEN: OSTNOKOŽCI (Echinodermata)

 • řadí se již mezi DEUTEROSTOMIA (DRUHOÚSTÍ)
 • objevují se od počátku prvohor, největší rozvoj ve druhohorách
 • mořští živočichové
 • druhotně paprsčitá souměrnost (larvy dvoustranně souměrné)
 • pohyb pomocí panožek (součást ambulakrální soustavy)
 • v podkožním vazivu vápnité útvary (vnitřní kostra = endoskelet)
 • znak: prstenec (kanál) kolem trávicí trubice, z něj vybíhají paprsčitě boční větve
 • ambulakrální soustava: systém vodních cév, spojena s vnějším prostředím madreporovou destičkou ("sítko" pokryté semipermeabilní membránou), kamenná chodba vstupuje do okružního kanálu (silně inkrustována CaCO3); panožky - pohyb, dýchání, vylučování
 • pseudohemální soustava: tekutina podobná tekutině coelomové dutiny, vyživuje NS
 • CS: systém dutin uložených v pojivu, obsahuje živiny vstřebávané střevní stěnou, spojena s ambulakrální soustavou
 • DS, VS: chybí
 • NS: druhotně difúzní (kvůli paprsčité souměrnosti); okružní nervový prstenec (žádný ganglion)
 • smysly: hmat, chemoreceptory, oči
 • ®: gonochoristé i hermafrodité, vývoj přes larvu, vnější oplození
 • vysoká schopnost regenerace, autotomie

 

TŘÍDA: LILIJICE (Crinoidea)

 • nejprimitivnější ostnokožci, žijí přisedle
 • mikrofágové
 • TS: trávicí trubice ústí vedle ústního otvoru; potravu si přihánějí chapadélky
 • postrádají smysly

 

TŘÍDA: HVĚZDICE (Asteroidea)

 • anatomie: Poliho váčky, okružní kanálek, madreporová destička
 • ústa dole, řiť nahoře, vychlípitelný žaludek (mimotělní trávení) a z něj do ramen slepé váčky
 • dravci (např. TRNOVÁ KORUNA)

 

TŘÍDA: HADICE (Ophiuroidea)

 • druhově nejbohatší ostnokožci
 • zřetelná hranice mezi terčem a rameny
 • slepá TS, vakovitý žaludek
 • pohyb pomocí ramen, panožky pouze k příjmu potravy
 • největší schopnost autotomie

 

TŘÍDA: JEŽOVKY (Echinoidea)

 • nemají ramena, vápnité útvary tvoří souvislou kostru
 • dlouhé a pohyblivé ostny, mezi nimi pohyblivé klíšťovité pedicelárie (čistí povrch, podílejí se na chytání kořisti a obraně, jedové žlázy)
 • složitý kousací a žvýkací aparát se zuby a lištami - Aristotelova lucerna

 

TŘÍDA: SUMÝŠI (Holothuroidea)

 • redukovaná podkožní kostra
 • vakovité, dvoustranně souměrné tělo ("mořské okurky")
 • pohyb pomocí panožek
 • dlouhá příústní chapadla
 • vodní plíce (vychlípenina střeva)
 • v nebezpečí vyvrhují části střev

 

Comments