Plazi (Reptilia)

TŘÍDA: PLAZI (Reptilia)

 • původně suchozemští, do vody pronikli zpětně
 • jako první obratlovci si osvojili létání
 • účinné mechanismy zabraňující vysychání (např. zrohovatění pokožky)
 • poikilotermní, ektotermní (= studenokrevní)
 • vznik plodových zárodečných obalů (amnion, chorion = seróza, allantois)
 • vznik vaječných obalů (skořápka, bílek, papírové blány, kožovité blány) - rozmnožování úplně nezávislé na vodě
 • poprvé se objevuje druhotná kůra koncového mozku (neopallium)
 • poprvé vývoj zevního zvukovodu (vnější ucho)
 • nejtišší živočichové
 
tři tělní typy:
 • ještěrkovitý (ještěrky, hatérie, chameleóni, krokodýlové)
 • hadovitý (hadi, beznohé ještěrky)
 • želvovitý (želvy)
 
fylogeneze:
 • od karbonu (z krytolebců)
 • druhohory - "věk plazů" (rychlá adaptace na různá prostředí, vznik mnoha větví specializovaných plazů)
 • kotylosauři: nejstarší plazi, prvohory
 • theriodonti: vývojová linie k savcům
 • plesiosauři: vodní plazi
 • ichtyosauři: ryboještěři
 • thekodonti: předci ptakoještěrů, veleještěrů, krokodýlů, ptáků
 • dinosauři: obojživelní nebo suchozemští, největší
 • lepidosauři: předci dnešních šupinatých plazů
 
kůže:
 • silně rohovatí, epidermální šupiny (ektodermální původ), štítky, krunýře (chrání před vysycháním)
 • ve škáře chromatofory, barvoměna (chameleón)
 • kožní žlázky chybí (výskyt vzácně - např. stehenní póry samců ještěrek)
 • svlékání pokožky (ještěři po částech, hadi najednou)
 • na prstech drápy
 
kostra:
 • vždy dobře osifikovaná
 • páteř členěna na krční, hrudní, bederní, křížovou, ocasní
 • žebra kromě hrudní oblasti redukována (× hadi); u hadů hrudní kost redukována
 • lebka připojena jedním kloubem k atlasu (monokondylní lebka × obojživelníci: 2 kloubní hrboly)
 • dolní čelist spojena se čtvercovou kostí (pohyblivost)
 • druhotné tvrdé patro - umožňuje jíst a dýchat zároveň
 • spánkové jámy, jařmové oblouky
 • pětiprsté končetiny (často redukce)
 
svalstvo:
 • oproti obojživelníkům velký rozvoj a diferenciace
 • nově se vyvíjí mezižeberní svalstvo (výkonné dýchání hrudním košem)
 
nervová soustava:
 • hlavní ústředí = koncový mozek
 • objevuje se druhotná kůra koncového mozku = neopallium
 • dobře vyvinutý mozeček
 • 12 párů hlavových nervů
 • někteří dinosauři s malou mozkovnou měli doplňkové nervové ústředí v křížové oblasti
 
smysly:
 • dominantní je zrak nebo čich
 • šupinatí - Jacobsonův orgán (= dutina s chemoreceptorickým epitelem) - umožňuje vnímat pachy ústní dutinou tak, že rozeklaný jazyk zasouvá do dvojice jamek
 • někteří hadi - termoreceptory v jamkách na hlavě (čeledi hroznýšovití, zmijovití; chřestýši rozpoznají rozdíl 0,03 °C)
 • sluch - střední ucho s collumelou, u hadů ale chybí, někteří mají základ zevního zvukovodu a bubínek
 • zrak - dokonalý, hlavně u ještěrek a želv; 3 pohyblivá víčka (kromě hadů - srostlá, průhledná); u některých barevné vidění; parietální (temenní) oko (světlo × tma) - u hatérií a některých ještěrů; akomodace řasnatým svalem (mění zakřivení čočky); otáčení očních bulev svaly
 
dýchací soustava:
 • výhradně plíce, kožnímu dýchání zamezuje zrohovatělá pokožka
 • dýchací cesty členěny na: hrtan, průdušnici a 2 průdušky
 • přídatné dýchací orgány u některých vodních hadů a želv: sliznice kloaky či dutiny ústní (kyslík rozpuštěný ve vodě)
 • vnější nozdry ústí do nosní dutiny, ta je rozdělená skořepinou na horní čichovou a dolní dýchací část
 • u hadů bývá v důsledku protažení těla redukována levá plíce
 • chybí hlasotvorné ústrojí, zvukové projevy vzácné; gekoni, želvy, krokodýli - vazy a blány v hrtanu
 
trávicí soustava:
 • jazyk často dlouhýk vysunovatelný, někdy rozeklaný, slabě vyvinutý u želv a krokodýlů
 • zuby u krokodýlů a hadů rozlišené, želvám chybí
 • slinné žlázy, jedové žlázy (vznikly z retních žláz)
 • hltan, jícen, žaludek, střevo kloaka
 • žaludek u některých hadů roztažitelný
 • velká játra se žlučníkem, slinivka
 
cévní soustava:
 • pokračuje rozdělování srdce na pravou a levou část (nejdokonalejší u krokodýlů)
 • vytváří se přepážka, 2 aortální oblouky
 • ze srdce vychází
  • z pravé komory plicní tepna: dostává hlavně odkysličenou krev
  • ze středu levý oblouk aorty: obsahuje zčásti smíšenou krev, zásobuje zadní část těla
  • z levé komory pravý oblouk aorty: dostává hlavně okysličenou krev, zásobuje hlavu, mozek, přední končetiny
 • přepážka mezi komorami ale není nikdy úplná, zůstává v ní otvor
 • při stahu komory (systole) se otvor (foramen Panizzae) uzavírá a) nabírá odkysličenou krev, b) nabírá okysličenou krev
 
urogenitální soustava:
 • pravé ledviny (metanefros)
 • močový měchýř pouze u želv a ještěrů
 • funkce plodových obalů:
  • chorion: mechanická ochrana zárodku, obrůstá celé embryo i žloutkový váček
  • amnion: uzavřený váček s amniovou tekutinou (plodová voda), nahrazuje zárodku vodní prostředí
  • allantois: hromadí se zde metabolity, díky prokrvení má i dýchací funkci; vzniká vychlípením zadní části embryonálního střeva
 • gonády párové, u hadovitých leží za sebou
 • objemové změny v průběhu cyklu
 • samci mají kopulační orgány (výjimka hatérie) - nepárový penis u želv a krokodýlů, párové hemipenisy u šupinatých
 • velká vejce s množstvím žloutku
 • přímý vývin, vejcoživorodí nebo živorodí
 • vyvíjí se vaječný zub na proražení vaječných obalů
 • šupinatí plazi jediní amnioti, u kterých běžná partenogeneze
 
ekologie:
 • hlavní limitující faktor je teplota
 • schopnost snášet vysoké teploty (zrohovatělá kůže)
 • nejodolnější vůči nízké vzdušné vlhkosti
 • nižší metabolismus (schopnost dlouho hladovět)
 • většinou masožraví nebo mrchožraví (suchozemské želvy býložravé)
 • poměrně dlouhověcí, rostou po celý život
 • někteří schopnost autotomie (odpadlá část nahrazena indiferentní tkání)
 • varovné chování: syčení, nafukování
 

 

SYSTÉM PLAZŮ

 

PODTŘÍDA: CHELONIA

Řád: Želvy (Testudines)

 • krunýř: vnější rohovitý, vnitřní kostěný štít složený z množství malých štítků
  • vyklenutý hřbetní karapax, plochý břišní plastron - spojeny buď pevně kostním mostem, nebo volně vazy
  • karapax srůstá s částí páteře, hrudními, břišními žebry, částmi pásem
 • chybí hrudní kost (sternum)
 • končetiny silné, krátké, pětiprsté s drápy, popř. přeměněny ve vesla
 • čelisti bezzubé, zobákovité
 • anapsidní lebka (nemá spánkové jámy ani jařmové oblouky)
 • nepárový nosní otvor
 • velké houbovité plíce, vodní mají přídatné dýchací orgány
 • nemají Jacobsonův orgán
 • vejce s vápennou skořápkou
 • kloaka samců uzpůsobena ke kopulaci (nepárový penis)
 • teplomilní živočichové
 • suchozemské býložravé, mořské dravé
 • v rámci želv diferencovány 2 skupiny:
  • SKRYTOHLAVÍ (Pleurodira) - zatahují hlavu do krunýře ohybem krku do strany
  • SKRYTOHRDLÍ (Cryptodira) - zatahují hlavu do krunýře složením krku svisle esovitě, popř. hlava druhotně nezatažitelná; většina dnešních želv
 • zástupci:
  • MATAMATA TŘÁSNITÁ (dlouhý krk, kožní výrůstky, chobotovitě protáhlý čenich; skrytohlaví)
  • PELOMEDÚZA AFRICKÁ (dobu sucha přečkává zahrabaná do bahna; skrytohlaví)
  • ŽELVA BAHENNÍ (obojživelný druh; skrytohrdlí)
  • ŽELVA OBROVSKÁ (1,25 m, 300 kg; skrytohrdlí)
  • ŽELVA SLONÍ (podobně velká jako želva obrovská, Galapágy, velmi ohrožená; skrytohrdlí)
  • ŽELVA ŘECKÁ, syn. Ž. ŽLUTOHNĚDÁ (běžně se chová; skrytohrdlí)
  • KOŽATKA VELKÁ (největší želva, mořská, redukovaný krunýř přerostlý měkkou kůží, veslovité nohy, jediný žijící endotermní plaz! (stálá tělesná teplota 18 °C; skrytohrdlí)
  • KAJMANKA SUPÍ (sladkovodní, zakrnělý plastron, láká ryby do tlamy pohybem výrůstku na jazyku; skrytohrdlí)
  • KARETA PRAVÁ (mořská, ploutve, hlava téměř nezatažitelná, bývala lovena pro želvovinu; skrytohrdlí)
  • KARETA OBROVSKÁ (mořská, ploutve, hlava téměř nezatažitelná, lovena pro maso; skrytohrdlí)
 

PODTŘÍDA: ARCHOSAURIA 

Řád: Krokodýli (Crocodylia)

 • z plazů nejdokonalejší

  Gaviál indický

 • nemají otvor pro temenní oko
 • svislá zornička oka
 • protáhlá ozubená tlama - heterodontní chrup, zuby v zubních jamkách (= alveolách) pouze v 1 řadě v horní i dolní čelisti
 • dlouhý, kýlovitý ocas; silnější zadní nohy
 • nepárová nosní chodba, ale vnější nozdry dvě, jsou uzavíratelné
 • chybí klíční kost (pohyb po čtyřech - kvadrupedie)
 • vyspělý mozek
 • téměř oddělené srdeční komory
 • pokročilá diferenciace svalstva, blanitá bránice (oddělení hrudní a břišní dutiny)
 • vznik druhotného kostěného patra
 • vejce s vápennou skořápkou
 • nepárový penis
 • polovodní život
 • zástupci:  
  • KROKODÝL NILSKÝ (při zavřené tlamě je vidět čtvrtý dolní zub)
  • KAJMAN ČERNÝ (Střední a Jižní Amerika, max. 4 metry)
  • ALIGÁTOR MISSISSIPPSKÝ (řeky, bažiny, krokodýlí farmy)
  • GAVIÁL INDICKÝ (úzká dlouhá tlama)
 

Řád: Ptakoještěři (Pterosauria)

 

Řád: Dinosauři (Dinosauria)

 • Saurischia - linie vedoucí k ptákům
 • Ornithischia
 • a další...

 

PODTŘÍDA: LEPIDOSAURIA

Řád: Hatérie (Sphenodontida)

 • primitivní plazi
 • dobře vyvinuté parietální oko
 • zaškrcovaná chorda
 • žebra hrudní, krční i břišní
 • tělo kryto trnitými šupinami
 • oči se svislými zorničkami
 • noční aktivita, dravci
 • pomalý metabolismus
 • schopnost autotomie
 • zástupce:
  • HATÉRIE NOVOZÉLANDSKÁ ("živoucí fosilie")
 

Řád: Šupinatí (Squamata)

 • ploché překrývající se šupiny
 • výrůstky, trny, hřebeny
 • vrchní vrstva kůže se šupinami se svléká (včetně oční rohovky)
 • na lebce větší počet kloubních spojení
 • pohyblivé spojení obličejové části se zadním oddílem mozkovny
 • kostěné pouzdro Jacobsonova orgánu
 • tvrdé patro chybí, jazyk často rozeklaný
 • vejce mají obvykle blanité skořápky
 • u samců kopulačním orgánem párový hemipenis
 • pozemní, stromoví nebo vodní živočichové
 • u mnohých schopnost autotomie ocasu (zlomová zóna napříč obratlem)
 
"Podřád: Ještěři (Sauria)" *

Leguán kubánský, bazilišek zelený

 
 • končetiny většinou vyvinuty
 • při redukci zůstávají zbytky pletenců a sterna
 • bubínek zachován
 • oční víčka pohyblivá
 • častá autotomie
 • zástupci:
  • VARAN KOMODSKÝ (největší žijící ještěr)
  • CHAMELEON OBECNÝ (barvoměna, nezávislé pohyblivé oči, lepivý jazyk, ovíjivý ocas)
  • GEKON OBROVSKÝ (stromový, prsty s přichycovacími lamelami)
  • LEGUÁN ZELENÝ (stromový, býložravý)
  • LEGUÁN MOŘSKÝ (žere řasy)
  • LEGUÁN GALAPÁŽSKÝ (žere kaktusy)
  • AGAMA LÍMCOVÁ (obranný postoj)
  • MOLOCH OSTNITÝ (trnové výrůstky)
  • DRÁČEK LÉTAVÝ (prodloužená žebra, kožní lem, "letí", resp. plachtí, až 50 m)
  • BAZILIŠEK ZELENÝ
  • JEŠTĚRKA ZELENÁ (naše největší ještěrka (až 35 cm)
  • JEŠTĚRKA OBECNÁ (vejcorodá)
  • SLEPÝŠ KŘEHKÝ (je to přece jenom ještěr - oproti hadům například mrká)
  • SCINK UŤATÝ (nápadně krátký - "uťatý" - ocas)
  • KOROVEC JEDOVATÝ (korovcovití jsou jediní jedovatí ještěři)
  • PAHADI (redukované končetiny, kůže kroužkovaná jako u červorů, hlavový konec podobný ocasnímu, podzemní, plazí se jako kroužkovci, zachována levá plíce)
 
"Podřád: Hadi (Serpentes)" *
 • úplná ztráta končetin (× hroznýšovití)

  ***Typy jedových zubů hadů

  aglyfní zuby
  • původní typ
  • hladké a plné zuby, nejsou napojeny na jedové žlázy
  • izodontní - všechny stejné
  opistoglyfní zuby
  • anizodontní - v zadní části horní čelisti zuby zvětšené
  • zvětšené zuby napojené na jedové žlázy, povrchová rýha k vedení jedu
  • někteří užovkovití
  proteroglyfní zuby
  • anizodontní - zvětšené zuby v přední části horní čelisti
  • zvětšené zuby napojené na jedové žlázy, hluboká (téměř uzavřená) rýha k vedení jedu
  • korálovcovití
  solenoglyfní zuby
  • nejvíce specializovaný typ
  • anizodontní - 2 dlouhé přední zuby, pohyblivé, při otevření tlamy se automaticky vztyčí
 • levé a pravé poloviny čelistí spojeny vazy
 • typy zubů: nerozlišené, plné; přední nebo zadní zvětšené; s rýhou pro vedení jedu; duté s kanálkem pro vedení jedu
 • chybí temenní oko, levá plíce, močový měchýř
 • kořist polykají vcelku
 • jazyk dlouhý, rozeklaný
 • srostlá, nepohyblivá, průhledná oční víčka; akomodace posunováním čočky (ne jejím zakřivením)
 • příčně uložené šupiny na břišní straně těla (plazení)
 • pohyblivá žebra, diferencovaná svalovina tělní stěny
 • redukované střední ucho, dominantní smysly jsou zrak a čich
 • zástupci (červeně čeledi):
  • hroznýšovití: střední, velcí, nejedovatí; zbytky pánve a stehenní kosti, zmenšená levá plíce, některé druhy mají termoreceptory; škrtiči, aktivní v noci; stromy, voda; tropy
   • KRAJTA KRÁLOVSKÁ, ANAKONDA VELKÁ, HROZNÝŠ KRÁLOVSKÝ
  • užovkovití: středně dlouzí, kulatá zornice; zadní jedové zuby; pozemní, stromoví, polovodní; kořist pronásledují
   • UŽOVKA OBOJKOVÁ, UŽOVKA PODPLAMATÁ, UŽOVKA HLADKÁ, UŽOVKA STROMOVÁ, VEJCOŽROUT AFRICKÝ, ŠNEKOŽROUT JIHOAMERICKÝ, KORÁLOVKA SEDLATÁ
  • zmijovití: krátké, silné tělo; všichni jedovatí (jedový zub s kanálkem, při otevření tlamy směřuje dopředu)
   • ZMIJE OBECNÁ, ZMIJE RŮŽKATÁ, ZMIJE GABUNSKÁ, ZMIJE POUŠTNÍ
  • zemězmijovití: problematická skupina hadů, přiřazována do různých čeledí

   Anakonda velká

   • ZEMĚZMIJ BIBRONŮV
  • korálovcovití: podobní užovkovitým, ale jedový zub mají vpředu horní čelisti, prudce jedovatí; často nápadná kresba
   • SMRTONOS DLOUHÝ, MAMBA ČERNÁ, VLNOŽIL UŽOVKOVÝ, KOBRA INDICKÁ, KOBRA EGYPTSKÁ, TAIPAN VELKÝ, KORÁLOVEC STUŽKONOSNÝ, VODNÁŘ DVOUBARVÝ
  • chřestýšovití: jedovatí, žijí v Austrálii a v Americe
   • CHŘESTÝŠ TEXASKÝ ("chřestidlo" na konci ocasu), PLOSKOLEBEC AMERICKÝ, KŘOVINÁŘ OSTNITÝ, CHŘESTÝŠOVEC BĚLORETÝ
  • slepákovití: velmi krátký ocas, redukované oči, žijí v půdě
   • SLEPÁK NAŽLOUTLÝ 
 
 
 
 
*Poznámka: Tradiční dělení šupinatých na JEŠTĚRY (Sauria) a HADY (Serpentes) se dnes již nepoužívá. Z praktického hlediska jsme však toto rozdělení ponechali a uvedli do uvozovek.
 
 
Comments