Polostrunatci

KMEN: POLOSTRUNATCI (Hemichordata)

 • obývají mořské dno, mikrofágové, gonochoristé
 • SS: kožněsvalový vak
 • CS: otevřená
 • spolu s ostnokožci ovládali prvohorní moře
 • červovití ŽALUDOVCI, přisedlí KŘÍDLOŽÁBŘÍ (graptoliti: prvohory [vyhynulí], drobní, přisedlí, ramena s tykadélky)
 • nejvýznamnější znaky polostrunatců:
  1. stomochord - hřbetní vychlípenina hltanu s podobnou stavbou jako struna hřbetní (vyztužuje přední část těla)
  2. hltan proděravěný párovými štěrbinami - slouží k dýchání
  3. nervová soustava - hřbetní a břišní pruh, přední část hřbetního pruhu trubicovitá

 

Comments