Pseudocoelia

 • nepravá druhotná tělní dutina pseudocoel
 • na dotek "tvrdí" (tekutina pod tlakem)
 • obecně platí, že živočichové bez coelomu mají VS protonefridie (popř. chybí)

 

KMEN: HLÍSTICE (Nematoda)

 • volně žijící živočichové nebo cizopasníci
 • kožněsvalový vak (pokožka + hladká svalovina), silná vrstva kutikuly
 • pouze podélná svalovina (charakteristický pohyb)
 • zvláštní inervace svalů - sval tvoří výběžek k nervovému provazci (ne nerv ke svalu)
 • TS: trávicí trubice s řitním otvorem
 • CS: chybí
 • VS: 2 podélné lišty umístěné laterálně (1 lišta = 1 buňka), sbíhají se v přední třetině těla a ústí kanálkem ven; fungují na principu osmózy
 • DS: celým povrchem těla (endoparaziti jsou anaerobní)
 • NS: gangliová provazcovitá (až osm podélných pruhů, chybí tělní ganglia)
 • ®: gonochoristé, pohlavní dimorfismus (samci bývají menší než samičky), chybí nepohlavní rozmnožování, vývoj přes larvu
 • minimální regenerační schopnost, determinovaný vývoj
 • zástupci:

  Zajímavost

  • HÁĎÁTKO ŘEPNÉ, H. PŠENIČNÉ, H. BRAMBOROVÉ
  • HÁĎÁTKO OBECNÉ (modelový organismus molekulární biologie)
  • HÁDĚ OCTOVÉ
  • ROUP DĚTSKÝ
   • 3-12 mm, prazit dětí i dospělých [mléko] v tlustém střevu, autoinfekce
   • samička v noci naklade cca 10 000 vajíček do okolí řitního otvoru; nákaza vdechnutím nebo spolknutím
  • ŠKRKAVKA DĚTSKÁ
   • parazituje v tenkém střevu; nemoc askaridóza, nechutenství, zvracení, bolesti hlavy
   • vajíčka s potravou do žaludku > larvy skrz tenké střevo do krve > krví do plic > při vykašlání do úst > polknutí hlenu > opět střevo
  • VLASOVEC MÍZNÍ
   • ucpává mízní uzliny, nemoc elefantiasis
  • VLASOVEC MEDINSKÝ
   • Afrika
  • SVALOVEC STOČENÝ
   • prasata, šelmy, člověk; nemoc trichinelóza; nákaza nedostatečnou tepelnou úpravou
   • dospělci v tenkém střevu, larvy spirálně stočené ve svalech (živí se svalovými vlákny) > horečky, nevolnost, (smrt)

 

KMEN: BŘICHOBRVKY (Gastrotricha)

 • mikroskopické vodní organismy, žijí i u nás
 • povrch těla hustě obrven (dva pásy brv na břiše), měkká kutikula (pokrývá i brvy)
 • TS: průchozí trávicí trubice s řitním otvorem
 • NS: gangliová provazcovitá
 • SS: pouze podélná svalovina (pohyb mrskání ve vodě)
 • zvláštní inervace svalů (podobně hlísti)
 • VS: protonefridie
 • DS: celým povrchem těla
 • ®: hermafroditi
 • duální žlázy - žláza s lepidlem a žláza s rozpouštědlem (při krmení přilepená, pro přesun se odlepí)

 

KMEN: STRUNOVCI (Nematomorpha, Gordioidea)*

 • pevná a tuhá kutikula, dospělci až 1 metr dlouzí
 • žijí volně ve slaných i sladkých vodách
 • absence některých soustav: TS (potravu přijímají jen část života), VS (vylučují celým povrchem těla), DS (celý povrch těla)
 • SS: pevné svazky svaloviny, tvoří dvě vrstvy: vnitřní (aktin + myozin), vnější (paramyozin - odolný proti křečím umí se na několik hodin zauzlovat kolem předmětů, aby je voda neodplavila, "gordický uzel")
 • NS: gangliová provazcovitá (břišní strana)
 • ®: gonochoristé, larvy parazitují v tělech vodního hmyzu a korýšů
 • introvert

 

KMEN: RYPEČKY (Kinorhyncha)*

 • na dně moří
 • introvert, kolem úst kutikulární výběžky
 • tělo složeno z nepravých článků s trny; pohybují se tak, že se zabodnou trny a přitahnou se
 • VS: protonefridie
 • DS: chybí
 • ®: gonochoristé, přímý vývoj

 

KMEN: KORZETKY (Loricifera)*

 • žijí mezi zrnky písku v mořích
 • "korzet" = 6 kolagenních destiček kolem těla
 • introvert - bodcovitá vlákna na vrcholu spojená do svazku (nabodává kořist)
 • DS, CS: chybí
 • NS: gangliová provazcovitá
 • ®: gonochoristé, obrovská vajíčka

 

KMEN: HLAVATCI (Priapulida)*

 • Zajímavost

  dna chladných i tropických moří, délka až 50 cm
 • dospělci draví, v přední části těla vychlípitelný rypec s kutikulárními háčky (introvert)
 • kožněsvalový vak
 • DS: celý povrch těla, někteří mají navíc hrozen tenkostěnných přívěsků kolem rekta
 • VS, ®: urogenitální systém (společný vývod); gonochoristé, vnější oplození
 • buňky obsahující krevní barvivo hemerytrin (jediní bezobratlí s buněčným barvivem spolu se sumýšovci × u ostatních krevní barvivo jedině rozpuštěné)
 
* Poznámka: Kmeny strunovci, rypečky, korzetky a hlavatci někdy bývají řazeny pod kmen CHOBOTOVCI (Cephalorhyncha). Společným znakem je introvert = zatažitelný ozubený rypák na hlavě.
 
 

KMEN: VÍŘNÍCI (Rotatoria)

 • půda (edafon), zooplankton
 • tělo má 3 části: hlava, trup, noha
 • kruhy vířivých brv kolem úst, někdy pancířky
 • SS: nemá kožněsvalový vak, ale svaly ve svazcích
 • TS: mastax (svalnatý hltan opatřen chitinózními výstupky - potravu drtí), slinné žlázy, hepatopankreas
 • VS: protonefridie, močový měchýř, kloaka
 • CS: chybí
 • DS: celý povrch těla
 • NS: centrální a pedální (nožní) ganglion
 • ®: gonochoristé, přímý vývoj; partenogeneze
 • duální žlázy - žláza s lepidlem a žláza s rozpouštědlem
 • anabióza (= přežívání nepříznivých životních podmínek, dočasné klidové stadium); velmi odolní - vydrží i var vody, var alkoholu a dokonce i tekuté helium

 

KMEN: VRTEJŠI (Acanthocephala)

 • přední část těla - rypec s kutikulárními háčky (ale ne introvert)
 • endoparaziti ptáků, savců (ve střevu)
 • TS: chybí, živiny celým povrchem těla
 • VS: protonefridie
 • NS: 1 ganglion, 2 provazce
 • ®: gonochoristé; larvy v mezihostiteli (hmyz)
více informací o vrtejších: ***Vrtejši (Acanthocephala)
 
 

***KMEN: ČELISTOVKY (Gnathostomulida)

 • obrvené, zejména na hlavě
 • kožněsvalový vak
 • TS: v hltanu chitinózní výstelka (rozmělnění potravy), dočasný anální otvor (čas od času se nahromaděné exkrementy vyvalí ven, otvor se poté opět uzavře)
 • CS: chybí
 • DS: celý povrch těla
 • NS: gangliová provazcovitá
 • ®: hermafroditi; traumatická inseminace (ostrý kopulační orgán probodne tělo druhého jedince)
 • žije při pobřeží (zóna "černé písky")

 

***KMEN: VÍŘNÍKOVCI (Cycliophora)

 • objevení koncem 20. století
 • přisedlí; žijí na příústních končetinách jednoho druhu humra, ale komenzálové ("co humrovi upadne od huby")
 • TS: přiháněcí aparát z cilií; trubice ve tvaru "U"
 • NS: gangliová provazcovitá
 • ®: rozmnožování nepohlavní (vnitřní pučení) i pohlavní (sameček malý, přisedne a čeká, až se vylíhne larva, pak ji oplodní)

 

***KMEN: OKNOZUBKY (Micrognathozoa)

 • nejmladší objevený kmen (v roce 2000, v prameni na ostrově poblíž Grónska)
 • obrvené
 • TS: čelisti - složitý systém chitinózních "hrabiček"; dočasný anální otvor (podobně jako čelistovky)
 • ®: obrovské vajíčko

 

Podřízené stránky (1): ***Vrtejši (Acanthocephala)
Comments