Ptáci (Aves)

TŘÍDA: PTÁCI (Aves)

 
obecná charakteristika:
 • teplokrevná (endotermní) vývojová větev plazů podtřídy Archosauria
 • nejstarší známý předchůdce - prapták Archaeopteryx
 • nejvyšší intenzita metabolismu
 • nejvyšší pohybová aktivita ze všech obratlovců
 • kosmopolitní rozšíření (kromě vodních hlubin)
 • znaky společné s plazy: suchá kůže, jediná žláza kostrční, rohovitá kůže plazího typu (na zobáku, na běháku), rozmnožování plazího typu (vejce), ledviny plazího typu,
  odpadní produkt kyselina močová
 • znaky společné se savci: péče o vejce a mláďata, regulovaná tělesná teplota, čtyřdílné srdce, zcela oddělené komory, jediná aorta, vnitřní ucho podobné savčímu
 • zvláštní znaky: tělo kryto peřím, přední končetiny změněny v křídla, zadní končetiny nejsou nikdy redukovány (bipední pohyb, přeměněny k různé funkci), koncový mozek dobře vyvinut (včetně bazálních ganglií - instinkty), funkce mozečku - let, dokonalý zrak (nejvyšší ostrost vidění), vejce s vápnitou skořápkou, pneumatizace kostry
 • počet druhů: cca 8900 (2. nejpočetnější třída)
 • velikost (extrémy): kolibřík kubánský - 6 cm, 1,5 g; pštros dvouprstý - 2 m, 100 kg;
 • moa † - 3,6 m, 100 kg
 
kůže:
 • suchá, tenká, žádné kožní žlázy kromě kostrční (párová, olejovitý sekret vytlačují zobákem a roztírají po peří, nejvyvinutejší u vodních ptáků)
 • horní a dolní čelisti kryty povlakem z rohoviny (ramfotéka)
 • rohovitý kryt se štítky a šupinami na běháku a prstech (podotéka)
 • rohovité drápy na prstech
 • rohovité útvary mohou být i na hlavě nebo na křídlech
 • epidermálním útvarem je pero vzniklé přestavbou plazí šupiny
 
peří:
 • po těle v pruzích - pernice (hlavová, křídelní, hřbetní, ramenní, břišní, stehenní)
 • holá místa (bez pernic) - nažiny
 • výměna peří - pelichání
 • typy per:
  • prachové peří
   • tepelná izolace
   • nikdy osten, větve netvoří prapor, paprsky zkrácené a bez háčků
  • obrysové peří:
   • letky (nesouměrné; křídla), rýdovací peří (ocas), krycí peří (hlava, krk, trup, nohy)
   • osten, brk (do kůže), prapor; větve + paprsky + háčky
 • zbarvení peří - pigmenty/fyzikálně-optické jevy/kombinace obojího
 
kostra:
 • pevná, lehká, pneumatizovaná (dlouhé kosti)
 • srůst kostí na lebce a končetinách, v hrudní a křížové oblasti
 • lebka připojena jedním kloubem ke krčnímu obratli (monokondylní lebka)
 • obratle: krční (10-26), hrudní (3-10), bederní + křížové (11-23) → srůstají v kost křížovou (synsacrum, srůstá pevně s pánví), ocasní (5-8 volných, další srůstají v pygostyl)
 • stydké kosti nejsou spojeny → průchod vajec
 • žebra: 3-9 párů, plochá dvoudílná
 • mohutná hrudní kost (sternum) s hřebenem (crista sterni)
 • přední končetina:
  • lopatkové pásmo - šavlovitá lopatka (scapula), kost krkavčí (procoracoid), kost klíční (calvicula, srostlé na distálním konci ve vidlici → „sáňky“ [furcula])
  • volná končetina - kost ramenní (= kost pažní), kost loketní, kost vřetenní, 2 kosti zápěstní, carpometacarpus (záprstí, srostlé ze záprstních a zápěstních kůstek), prst I.–III. redukce, IV.–V. vymizel
 • zadní končetina:
  • pánevní pásmo - synsacrum (srostlé bederní, křížové a některé ocasní obratle) pevně srostlé s kostmi pánevními, stydké kosti nespojené (vejce), pygostyl
  • volná končetina - kost stehenní, tibiotarsus (kost holenní + část kosti zánártní), kost lýtková redukována, tarsometatarsus (= běhák, srostlé zánártní a nártní kosti), prst I. obrácen vzad, V. prst vymizel → rorýs syndaktylní noha - srůst prstů
 
svalstvo:
 • dominují létací svaly, největší je prsní sval

  ***Srovnání různých typů ptačích noh

  noha anizodaktylní - 1. prst směřuje dozadu, zbylé 3 prsty dopředu
  • většina ptáků, nejčastější typ nohy
  noha zygodaktilní - 2. a 3. prst směřují dopředu, 1. a 4. prst dozadu
  • šplhající ptáci (např. papoušci, datlové, tukani,...)
  noha zygodaktylní s vratiprstem - 4. prst je otáčivý dopředu i dozadu
  • sovy, turakové, orlovec říční
  noha heterodaktylní - 1. a 2. prst směřují dozadu, 3. a 4. prst směřují dopředu
  • výjimečné, trogoni
  noha pamprodaktylní (závěsná) - všechny prsty směřují dopředu
  • rorýs
  noha syndaktilní - částečný srůst prstů
  • ledňáček, zoborožec 

 • prsní sval (musculus pectoralis maior): úpon hrudní-pažní kost, přitahuje při letu křídlo dolů, tvoří 20 % hmotnosti ptáka
 • podklíčkový sval (musculus supracoracoideus): úpon přes hlavici kosti krkavčí a ramenní kloub na kost pažní, zvedá křídlo při letu nahoru
 • běhák bez svaloviny, pouze šlachy k prstům
 • některé svaly zadní končetiny (musculus flexor perforans) umožňují automatické sevření prstů ptáka sedícího na větvi (pták tedy nevynakládá žádnou svalovou práci)
 
nervová soustava:
 • rozvoj koncového mozku a mozečku - k rozvoji koncového mozku došlo zvětšením bazálních ganglií (bohatý instinktivní život)
 • v koncovém mozku všechna vyšší ústředí kromě zrakového (to je ve středním mozku)
 • mícha zasahuje až do posledního ocasního obratle
 • „zduření“ míchy mezi krční a hrudní oblastí (inervace létacích svalů) + v pánevní oblasti u ptáků, kteří běhají
 • 12 párů mozkových nervů; chybí nultý hlavový nerv (nervus terminalis)
 
smysly:
 • dominuje zrak a sluch
 • další smyslová tělíska na/v zobáku, u báze krycích per, mezi svaly křídla
 • chuťový a čichový receptor vyvinut velmi slabě
 • sluch: krátký zevní zvukovod, jediná sluchová kůstka columella, stavba vnitřního ucha podobná savčímu, rozsah slyšení 40–30000 Hz (nejvyšší citlivost 1–3 kHz)
 • zrak: oči málo pohyblivé, velké, jiný než kulovitý tvar, chráněny 3 víčky (mrkají dolním); silně vyklenutá rohovka; čočka velká, vyklenutá; na cévnatce pecten (výrůstek, funkce výživa sítnice, zaostřování); barevné vidění (4 rypy čípků - tetrachromatické vidění); duhovka má příčně pruhovaná svalová vlákna → velikost zornice se mění rychleji: ◊ na dálku, ○ na blízko; největší ostrost vidění mezi živočichy
 
endokrinní systém:
 • silně rozvinut jako u savců
 • hypofýza: vznik svatebního opeření, hnízdní pud, kladení vajec
 • brzlík: krvetvorný orgán
 • štítná žláza: růst, metabolismus, pelichání, chování související s tahem
 • nadledviny: kortikoidy, adrenalin
 • pankreas: inzulín
 • gonády: androgeny, estrogeny, převládá vždy jedna z obou skupin (→ sekundární pohlavní znaky)
 
trávicí soustava:
 • zobák bez zubů, vzniká přeměnou čelistí, pokrytý rohovinou (ramfotéka), měkké ozobí; jazyk také na povrchu zrohovatělý; slinné žlázy (u vodních ptáků redukce)
 • jícen vytváří slepý vak - vole (ingluvies) - uskladnění a změkčení potravy, vyvrhování natrávené potravy mláďatům
 • žaludek dělen minimálně na dva oddíly (svalnatý + žláznatý)
 • tenké střevo, 2 slepá střeva (bakterie - štěpení celulózy, produkce vitamínů), tlusté střevo (velmi zkrácené), konečník, kloaka
 • slinivka břišní, játra, žlučník (chybí pštrosům, nanduům, holubům, papouškům)
 
dýchací soustava:
 • nejvýkonnější ze všech obratlovců
 • plíce malé, přirostlé ke stropu dutiny hrudní
 • vnější nozdry, vnitřní nozdry splývají v nepárovou choanu, hrtan, průdušnice, průdušky, plíce, plicní sklípky vytvořeny nejsou
 • v místě rozdvojení průdušnice (bifurkace) se nachází hlasové ústrojí ptáků - syrinx
 • 5 párů vzdušných vaků (kyslík při nádechu i při výdechu): dýchání i při letu, nadlehčují tělo (zasahují mezi orgány i do dlouhých kostí), zmenšují hustotu těla, podíl na termoregulaci, slouží jako rezonátory pro zesílení hlasu, zmenšují mezisvalové tření
 
cévní soustava:
 • srdeční komory zcela oddělené → žádné míšení krve
 • podobná stavba jako u savců (konvergentní vývoj)
 • relativně největší srdce ze všech obratlovců
 • vyvinut levý vrátnicový oběh; stále vrátnicový oběh v ledvinách, i když omezený
 • pouze pravá aorta (levá během zárodečného vývoje mizí)
 • největší krevní tlak (200 mm Hg), tepová frekvence (holub 220 tepů/min), teplota (40 °C) → hodnoty se mohou lišit v závislosti na stupni pohybové aktivity
 
urogenitální soustava:
 • párové ledviny (metanefros) v prohlubních synsacra; poprvé Henleova klička (resorpce vody)
 • močový měchýř většinou chybí
 • moč kašovitá, bělavý krystalický povrch na trusu
 • zplodina metabolismu - kyselina močová
 • vývody ústí do kloaky
 • gonády malé, zvětšují se v době rozmnožování (až 360×)
 • penis (s výjimkou běžců a vrubozobých) chybí
 • samice mají funkční většinou levý vaječník
 • oplození vnitřní přitisknutím kloak
 • vývoj vejce - vejcovod členěn do několika oddílů s různou funkcí:
  1. nálevkovité ústí (infundibulum) - zachycuje zralá vajíčka
  2. tuba - sekrecí stěn se tvoří bílek
  3. isthmus - vylučuje papírovou blánu
  4. uterus - tlustostěnná část, vylučuje řídký bílek, ten proniká papírovou blánou a napne ji, pak vápenné žlázy vyloučí vápennou hmotu, která ztuhne ve skořápku
  5. vagina - svalnatý orgán, vylučuje hlen, vypuzuje hotové vejce
 • vejce velmi bohatá na žloutek; na žloutku leží zárodečný terčík
 • oplození ještě před uložením bílku na žloutek
 • mláďata při líhnutí používají vaječný zub (ten po vylíhnutí mizí)
 
rozmnožování ptáků (hnízdění):
 • alespoň jednou ročně, ale i vícekrát
 • v Evropě květen-červen
 • u některých výrazný pohlavní dimorfismus (např. páv, bažant)
 • příprava hnízda, "svatební" chování
 • zabarvení vajec obvykle krycí, druhově specifické
 • vysedávání (inkubace) od 11 dní do 12 týdnů
 • dva typy mláďat:
  • nidifugní (nekrmiví): opeřená, samostatně přijímají potravu, rodiče je nekrmí (pouze je chrání a vodí za potravou), mají více větších vajec, delší zárodečný vývoj, hnízda na zemi
  • nidikolní (krmiví): neschopná samostatného života, neopeřená (nebo částečně), nadměrně vyvinutá TS, málo naopak NS, smysly a termoregulace, méně menších vajec, hnízdí obvykle na stromech, hnízdo brání
 
etologie:
 • trvání svazku v průběhu hnízdění:
  • žádné páry, pouze kopulace → kolibřík, rajka
  • páry na několik dní → bahňáci, moudivláček
  • páry na několik týdnů/měsíců → kachny
  • páry do vyvedení mláďat
  • páry na celý život
  • polygamie (jeden samec, více samic)
  • polyandrie (jedna samice, více samců)
 • hnízdní teritoria a revíry: hlasové projevy, výhružné pohyby
 • budování hnízda (oba partneři, jeden z nich staví + druhý materiál, hnízdo nestaví, …)
 • hnízdní parazitizmus (např. kukačky)
 • migralita:
  • ptáci stálí - po celý rok v okolí hnízda
  • ptáci přelétaví - mimo hnízdění 100–500 km od hnízda, přelety nejsou nijak směrovány
  • ptáci stěhovaví - dvakrát ročně přesné směrované přelety
 • komunikace: optické signály (výrazové postoje a pohyby), akustické signály (varování, svolávání, krmení)
 

 

SYSTÉM PTÁKŮ

 

PODTŘÍDA: PRAPTÁCI (Saururae) - vymřelí

 • jediný druh Archaeopteryx lithographica (břidlice ze svrchní jury v Solenhofenu v Bavorsku, žil asi před 140 miliony lety v araukáriových a cykasových lesích) - vykazuje znaky plazí (pravé jamkovité zuby, amficélní obratle, malá a plochá hrudní kost, na křídlech tři volné prsty s drápky a dlouhý ocas s 15 páry postranních rýdovacích per) i ptačí (pravé a diferencované opeření, přední končetiny přeměněny v křídla, klíční kosti srostlé v „sáňky“, částečně pneumatizované kosti)

 

PODTŘÍDA: PRAVÍ PTÁCI (Ornithurae)

 • přední končetiny přestavěny v křídla (redukce II. a III. prstu, vždy bez drápů), neozubené rohovité čelisti, v páteři typické srůsty obratlů
 • první se objevili ve svrchní křídě
 • děleni do víceméně umělých nadřádů

 

Nadřád: PRVOPTÁCI (Neornithes)

 • vymřeli ve svrchní křídě
 • ze severoamerických křídových usazenin známé dva druhy: Hesperornis a Ichthyornis

 

Kasuár přilbový

Nadřád: BĚŽCI (Paleognathae, syn. Ratitae)

 • ztráta schopnosti létat, zakrnělá křídla (kromě tinam)
 • chybí hřeben hrudní kosti; malá pneumatizace kostí
 • mohutné zadní končetiny se zredukovanými kostmi; přední končetiny zakrnělé
 • mají penis
 • o mláďata pečuje samec; mláďata nidifugní
 • výskyt jen na jižní polokouli
 • zástupci:
  • PŠTROS DVOUPRSTÝ (jediný druh řádu pštrosi, největší žijící pták)
  • KIVI JIŽNÍ (krycí pera se podobají srsti)
  • EMU AUSTRALSKÝ
  • KASUÁR PŘILBOVÝ (měkké opeření, většina krycích per má osten stejně dlouhý jako paosten, na hlavě rohovitý výrůstek)
  • NANDU PAMPOVÝ
  • TINAMA CHOCHOLATÁ (schopni letu, ale křídla krátká, létají špatně)

 

Nadřád: LÉTAVÍ (Neognathae)

 • "neognátní stavba" lebeční báze: zpravidla úzká dlouhá radličná kost, která nikdy nedosahuje ke kostem křídlatým
 • odlišně tvarovaná pánev
 • samci nemívají penis
 • o vejce pečují oba partneři nebo jen samice
 • mláďata častěji nidikolní než nidifugní
 • většina druhů známa od počátku třetihor

 

Řád: Tučňáci (Sphenisciformes)

Tučňák Humboldtův

 • neschopní letu; specializace k plavání → křídla změněná ve vesla, mezi prsty plovací blána
 • kosti nejsou pneumatizovány
 • nohy posunuty dozadu; silné špičaté drápy (chůze po ledu)
 • pod kůží vrstva tuku; vnější nozdry uzavřeny
 • velká kostrční žláza
 • chodí vzpřímeně; odráží se nohama, jede po břiše
 • vajíčka pod kožním vakem
 • mláďata nidikolní (1-2)
 • zástupci:
  • TUČŇÁK PATAGONSKÝ
  • TUČŇÁK CÍSAŘSKÝ (největší žijící tučňák)
  • TUČŇÁK HUMBOLDTŮV

 

Řád: Trubkonosí (Procellariiformes)

 • potravně vázáni na moře
 • výborně plachtí
 • trubicovitě protažené nozdry - vnímání proudění vzduchu
 • žlázy vylučující sůl; velká kostrční žláza; plovací nohy
 • vejce kladou na zem/do nor
 • mláďata nidikolní (1)
 • zástupci:
  • ALBATROS (patří k největším létajícím ptákům)
  • BUŘŇÁK LEDNÍ

 

Řád: Potáplice (Gaviiformes)

 • přizpůsobeni k plavání a potápění - plovací blána mezi II. až IV. prstem, husté opeření
 • nohy posunuty extrémně dozadu → na zemi se pohybují neobratně, přistávají na prsa (ne na nohy)
 • mláďata polokrmivá

 

Řád: Potápky (Podicipediformes)

 • přizpůsobení pro plavání a potápění
 • velká kostrční žláza; husté jemné opeření
 • lemovaná noha
 • plovoucí hnízda
 • mláďata polokrmivá
 • zástupci:
  • POTÁPKA ROHÁČ
  • POTÁPKA CHOCHOLATÁ

 

Řád: Veslonozí (Pelecaniformes)

 • velcí vodní ptáci s veslovitýma nohama
 • všechny prsty spojeny blánou
 • kostrční žláza
 • silný jazyk; hrdelní vak
 • loví ryby
 • mláďata nidikolní
 • některé druhy hospořářsky významné - produkce guána
 • zástupci:
  • PELIKÁN BÍLÝ
  • KORMORÁN VELKÝ (charakteristický způsob sušení roztažených křídel)
  • FAETON ČERVENONOHÝ
  • TEREJ BÍLÝ
  • FREGATKA PÁSKOVANÁ

 

Řád: Brodiví (Ciconiiformes)

Kolpík růžový

 • dlouhé nohy, krk, zobák
 • hnízdní na stromech
 • dorozumívání klapáním zobáku
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • VOLAVKA POPELAVÁ (létá s esovitě prohnutým krkem)
  • ČÁP BÍLÝ, ČÁP ČERNÝ (létají s nataženým krkem)
  • MARABU AFRICKÝ (mrchožravý)
  • KVAKOŠ NOČNÍ
  • BUKAČ VELKÝ
  • IBIS POSVÁTNÝ (tenký, ohnutý zobák)
  • KOLPÍK BÍLÝ, KOLPÍK RŮŽOVÝ

 

Řád: Plameňáci (Phoenicopteriformes)

 • dlouhý krk, vysoké nohy
 • malá plovací blána
 • krátký zahnutý zobák s rohovitými lamelami (filtrují potravu z vody)
 • ve spánku skrčená noha, hlava pod peřím
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • PLAMEŇÁK RŮŽOVÝ
  • PLAMEŇÁK JAMESŮV

 

Plameňáci

Řád: Vrubozobí (Anseriformes)

 • velcí ptáci s lamelami na okraji zobáku; delší krk
 • mezi předními prsty plovací blána; husté prachové peří; velká kostrční žláza
 • potravu loví z vody
 • dokonalý syrinx
 • samci mají penis
 • hnízdí většinou na zemi
 • mláďata nidifugní
 • kosmopolitní kromě Antarktidy; mnoho tažných druhů
 • kachny existují "plovavé" a "potápivé"
 • zástupci:
  • KACHNA DIVOKÁ
  • LABUŤ VELKÁ, LABUŤ ČERNÁ, LABUŤ ZPĚVNÁ
  • HUSA VELKÁ (→ z ní evropské domácí husy)
  • ČÍRKA MODRÁ
  • LŽIČÁK PESTRÝ
  • POLÁK CHOCHOLAČKA
  • KAJKA OBECNÁ
  • BERNEŠKA VELKÁ

 

Řád: Dravci (Falconiformes)

Sup hnědý, hadilov písař

 • různá velikost
 • hákovitě zahnutý zobák; měkké ozobí; silné nohy a špičaté drápy na nohách (= spáry)
 • velký svalnatý jazyk
 • dokonalé smysly (hlavně zrak)
 • mláďata nidikolní
 • kosmopolitní rozšíření
 • zástupci:
  • JESTŘÁB LESNÍ
  • KÁNĚ LESNÍ
  • KRAHUJEC OBECNÝ
  • MOTÁK POCHOP
  • LUŇÁK HNĚDÝ
  • OREL SKALNÍ
  • VČELOJED LESNÍ
  • POŠTOLKA OBECNÁ
  • SOKOL STĚHOVAVÝ
  • KONDOR VELKÝ (výborně plachtí, dobrý čich)
  • SUP HNĚDÝ (mrchožravý)
  • HADILOV PÍSAŘ (nápadně dlouhé nohy, krátká křídla - dobře běhá, špatně létá)

 

Řád: Hrabaví (Galliformes)

Perlička supí

 • krátký, špičatý zobák; velké vole; silný svalnatý žaludek
 • noha hrabavá se silnými drápy
 • krátká, zaoblená křídla; nekoupou se, ale popelí se
 • přes den na zemi, nocují na stromech
 • samci mají často ostruhu; častá polygamie
 • hnízda na zemi, velký počet vajec
 • mláďata nidifugní
 • zástupci:
  • TETŘÍVEK OBECNÝ
  • TETŘEV HLUŠEC
  • JEŘÁBEK LESNÍ
  • BAŽANT OBECNÝ
  • KŘEPELKA POLNÍ
  • KOROPTEV POLNÍ
  • PÁV KORUNKATÝ (pochází z Indie)
  • PERLIČKA KROPENATÁ (bíle tečkovaná)
  • PERLIČKA SUPÍ
  • KROCAN DIVOKÝ (na hlavě a krku nápadné kožní záhyby a výrůstky)

 

Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)

 • různorodá skupina (krátká křídla mají jen někteří!)
 • chybí vole
 • hnízdí na zemi nebo v rákosí
 • větší počet vajec
 • mláďata nidifugní
 • býložraví nebo všežraví
 • zástupci:
  • DROP VELKÝ (rychle běhá, ale také létá)
  • SLÍPKA ZELENONOHÁ (velmi protažené prsty bez plovací blány)
  • JEŘÁB POPELAVÝ (velký pták, dlouhý krk a nohy, velká křídla)
  • LYSKA ČERNÁ (lemovaná noha - jako potápky)
  • CHŘÁSTAL VODNÍ

 

Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)

 • různý vzhled; plovací nohy; dobře vyvinutá kostrční žláza
 • dospělci v párech
 • mláďata nidifugní, nidikolní nebo polokrmivá
 • vodní a pobřežní biotopy
 • zástupci:
  • RACEK CHECHTAVÝ (bílý s černou kresbou na hlavě, letkách a ocase, hnízdí v koloniích)
  • RYBÁK OBECNÝ (vidlicovitý ocas - jako vlaštovky)  
  • PAPUCHALK PLOSKOZOBÝ (pestře zbarvený zobák)
  • ČEJKA CHOCHOLATÁ

 

Řád: Měkkozobí (Columbiformes)

 • střední velikost
 • měkké ozobí; dvoudílné vole; chybí kostrční žláza, místo ní drobivý prach
 • pití sáním
 • při spánku nevkládají hlavu pod křídlo
 • mláďata nidikolní
 • kosmopolitní
 • zástupci:
  • HRDLIČKA ZAHRADNÍ
  • HOLUB SKALNÍ, HOLUB HŘIVNÁČ, HOLUB DOUPŇÁK
  • DRONTE MAURICIJSKÝ ("blboun nejapný")

 

Řád: Papoušci (Psittaciformes)

 • velmi pohyblivá hákovitě zahnutá horní čelist
 • nejvyvinutější koncový mozek
 • šplhavé nohy; velké vole
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • AMAZOŇAN KUBÁNSKÝ
  • KAKADU ŽLUTOLÍCÍ (nápadná chocholka)
  • PAPOUŠEK RŮZNOBAREVNÝ
  • ANDULKA VLNKOVANÁ
  • PAPOUŠEK ŠEDÝ (žako)
  • PAPOUŠEK HYACINTOVÝ

 

Řád: Kukačky (Cuculiformes)

 • dlouhá křídla, dlouhý ocas
 • noha s vratiprstem
 • stromoví ptáci, zneužívají krmivé ptáky (hnízdní parazitizmus)
 • pohlavní dimorfismus
 • mláďata nidikolní
 • zástupce:
  • KUKAČKA OBECNÁ

 

Řád: Sovy (Strigiformes)

 • noční aktivita
 • oči směřují vpřed; mrkají horními víčky a mžurkou; hlavu otočí o 270°
 • nohy s drápy, vratiprst; bohaté opeření; neslyšný let
 • výkonný sluch a zrak
 • nemají vole, tvoří vývržky (nestravitelné zbytky)
 • hnízdí na stromech v dutinách
 • masožravec - zahnutý zobák
 • mláďata nidikolní
 • zástupci
  • SÝČEK OBECNÝ
  • SOVA PÁLENÁ
  • VÝR VELKÝ
  • KULÍŠEK NEJMENŠÍ
  • SÝC ROUSNÝ
  • PUŠTÍK OBECNÝ
  • KALOUS UŠATÝ

 

Řád: Lelkové (Caprimulgiformes)

 • noční aktivita; loví v letu
 • měkké opeření; široká hlava; dlouhá křídla; slabé krátké nohy s částečným vratiprstem
 • chybí vole
 • mláďata nidikolní
 • zástupce:
  • LELEK LESNÍ

 

Řád: Svišťouni (Apodiformes)

 • extrémní letoví specialisté (mohutná létací svalovina)
 • nemohou chodit po zemi
 • v letu loví potravu, dokonce i spí
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • RORÝS OBECNÝ (závěsná noha)
  • KOLIBŘÍCI (drobní, umí v letu setrvat na jednom místě, trubicovitý zobák, řada z nich opyluje rostliny)

 

Řád: Srostloprstí (Coraciiformes)

 • rozmanitý vzhled; pestré opeření
 • loví z číhané
 • některé prsty srostlé; zvětšené zobáky
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ
  • DUDEK CHOCHOLATÝ
  • VLHA PESTRÁ
  • MANDELÍK HAJNÍ
  • ZOBOROŽEC RUDOZOBÝ

 

Řád: Šplhavci (Piciformes)

 • stromoví; šplhavá noha (2 prsty vpřed, 2 prsty vzad)
 • tuhé opeření; dlouhý jazyk
 • hnízdí v dutinách
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • STRAKAPOUD VELKÝ
  • DATEL ČERNÝ
  • ŽLUNA ZELENÁ
  • KRUTIHLAV OBECNÝ (zvláštní obranné chování - krouživé pohyby hlavou a krkem, syčení - napodobují hady)
  • TUKAN OBECNÝ (obrovský, pestře zbarvený, pneumatizovaný zoban)
  • MEDOZVĚSTKY (mutualismus - vábí větší zvířata k hnízdům divokých včel, po zniční hnízda se živí larvami včel, voskem a zbytky medu)

 

Řád: Pěvci (Passeriformes)

 • malí nebo středně velcí, žádné mořské druhy
 • rozmanitá potrava
 • všichni staví hnízdo
 • hlavní znaky: šlachy na nohách, počet svalů v syrinxu
 • mláďata extrémně nidikolní
 • zástupci: v přehledu zástupců uvedeny pouze hlavní čeledi, rody jsou z nich jednoduše odvoditelné (případně využijte přehled na www.biolib.cz, oddíl pěvci)
  • skřivanovití
  • ťuhýkovití
  • konipasovití (štíhlí, dobře běhají po zemi)
  • vlaštovkovití (rychle létají, dlouhá křídla, vykrojený ocas)
  • sýkorovití
  • brhlíkovití (šplhají po kmenech stromů i hlavou dolů, bez opory ocasu)
  • pěnkavovití (silný kuželovitý zobák)
  • střízlíkovití
  • snovačovití
  • drozdovití
  • vrabcovití
  • žluvovití
  • strnadovití
  • šoupálkovití (šplhají jako datlové)
  • pěnicovití
  • špačkovití
  • krkavcovití (silný zobák, vyspělé chování)
  • … a mnozí další

 

***Řád: Stepokurové (Pterocliformes) - dříve řazeni mezi měkkozobé

 • podobní kurům
 • dlouhý ocas; krátké nohy; holubí zobák
 • mláďata napájejí mokrým peřím na břiše
 • stepi, polopouště
 • zástupce:
  • STEPOKUR KIRGIZSKÝ (noha se 3 srostlými prsty, palec chybí)
 
Comments