Paprskoploutvé ryby (Actinopterygii)

TŘÍDA: PAPRSKOPLOUTVÉ RYBY (Actinopterygii)

 
Poznámka: PAPRSKOPLOUTVÉ RYBY (Actinopterygii) a SVALOPLOUTVÍ (Sarcopterygii) byli dříve řazeni do společné třídy RYBY (Pisces, později Osteichthyes). Dnes jsou ovšem oproti paprskoploutvým rybách mezi svaloploutvé řazeni i čtvernožci (Tetrapoda) - linie vedoucí k obojživelníkům a vyšším obratlovcům. Jako ryby s. str. tedy chápeme pouze Actinopterygii.
 
 • vývoj od prvohor, ve sladkých vodách (moře osídlili druhotně)
 • druhově nejpočetnější třída (24 000 druhů)
 • hydrodynamický tvar těla
 
kostra:
 • různý stupeň osifikace (jeseteři - chrupavčitá kostra), chorda zatlačena těly obratlů, končetiny = ploutve
 • kosti mohou mít dvojí původ:
  • enchondrální osifikace - vznikají osifikací chrupavky
  • dermální osifikace - kožní původ
 • lebka: krycí kosti kožního původu (největší počet ze všech obratlovců) + žaberní oblouky (nesou žábry) + skřele (chrání žábry)
 • páteř: nerozlišené obratle, chorda potlačena
 • končetiny párové i nepárové, ploutve vyztuženy ploutevními paprsky (nerozvětvené = tvrdé, rozvětvené = měkké)
 • typy ocasních ploutví: difycerkní (souměrná) × heterocerkní (nesouměrná) × homocerkní (souměrná jen morfologicky, ne anatomicky)
 
svalstvo:
 • pod kůží velký boční sval (rozdělen na myomery, tvar "W") + přepážky (myosepta)
 • množství drobných svalových kůstek tvaru "Y"
 • jazyk je nepohyblivý
 • u některých vznikly přeměnou svaloviny elektrické orgány
 
kůže:
 • mnohovrstevná, obsahuje pigment
 • v pokožce jednobuněčné slizové žlázy (sliz - baktericidní, snižuje odpor, brání bobtnání kůže ve vodě, na suchu chrání před vyschnutím)
 • kryta šupinami kostního původu, které vyrůstají ze škáry
 
typy šupin:
 • ganoidní - kosočtverečné, nepřekrývají se; jeseter
 • cykloidní - celokrajné, překrývají se; lamely (circuli), letokruhy (annuli), zimní přírůstek, kanálek postranní čáry, radiální kanálek, trny; kapr
 • ktenoidní - na vnější straně hřebínek z ostnů, vnitřní stranou upevněny ve škáře; okoun, candát
 
nervová soustava:
 • nejdůležitější je střední mozek, mozeček (pohyby, rovnováha)
 • zvláštní stavba koncového mozku
 • čichové laloky malé
 • 10 párů mozkových nervů (nultý nerv nervus terminalis velmi tenký narozdíl u paryb)
 • převládá hmota míchy nad hmotou mozku
 
smysly:
 • čich - voda proudí čichovými váčky, vnější nozdry (zdvojené)
 • chuť - v ústech, hltanu, ale někdy i na hlavě a na těle
 • zrak - ploché oči, tyčinky + čípky, vidí barevně, ostření posunem čočky, chybí víčko i slzní žlázy
 • sluch - málo rozvinutý, zjištěn asi u 50 druhů ryb
 • rovnovážné ústrojí - otolity ve středním uchu
 • proudový orgán - v kůži tvoří postranní čáru = linea lateralis (vnímání pohybu a tlaku vody), "dalekohmatný" orgán
 • hmat - u některých druhů (např. kapr) hmatové výběžky kolem úst - vousy
 
trávicí soustava:
 • ústa (svrchní koncová, spodní); nemá slinné žlázy
 • zuby se stále vyměňují, vznikají na čelistech, ale i na stěnách dutiny ústní, na patře, na žaberních obloucích
 • požerákové zuby: jsou na dně hltanu, slouží k mechanickému rozmělnění potravy (např. u kaprovitých, lze podle nich určit druh)
 • hltan, jícen, žaludek (pouze rozšířenina)
 • střevo (u pokročilých chybí spirální řasa, jsou pouze slepé výběžky)
 • játra se žlučníkem, slinivka břišní (rozptýlena kolem trávicí trubice a jater)
 • řitní otvor
 • vodu cedí, potravu polykají
   
dýchací soustava:
 • žábry v žaberní dutině (ta je kryta pohyblivými skřelemi) = 4 dvojice prokrvených žaberních lupínků
 • voda odtéká skřelovým otvorem (skřele = operculum)
 • na vnitřních okrajích žaberních oblouků jsou žaberní tyčinky, které se podílejí na zachytávání potravy
 • další přídatné dýchací orgány: plicní vaky u bichirů
 • plynový měchýř - nepárový, vniká přeměnou plicních vaků, slouží jako hydrostatický orgán, vznikl vychlípením hřbetní stěny hltanu
  • reguluje hustotu těla, u rychlejších druhů a u ryb žijících u dna bývá redukován
 
cévní soustava:
 • 1 předsíň + 1 komora, žilný splav, tepenný násadec = venózní srdce
 • jednosměrný tok krve zajištěn chlopněmi
 • vrátnicový systém v ledvinách (u pokročilých ryb tendence k jeho redukci)
 • červené krvinky jsou velké, oválné, mají jádro
 
urogenitální (močopohlavní) soustva, rozmnožování:
 • párové ledviny pod páteří (opistonefros)
 • gonochoristé (u některých v průběhu života dokonce možná změna pohlaví)
 • párové gonády, vnější oplození
 • jikry (samice - jikernačky), mlíčí (samci - mlíčňáci)
 • vývin přímý (× bichiři)
 • pohlavní dimorfismus nevyvinut
 • obrovská nadprodukce potomstva
 • trdliště = místo vhodné k rozmnožování
 

 

SYSTÉM PAPRSKOPLOUTVÝCH RYB

 

Nadřád: BICHIŘI, též NÁSADCOPLOUTVÍ (Cladistia)

 • mnoho hřbetních ploutviček
 • difycerkní ocasní ploutev
 • ganoidní šupiny
 • plicní vaky (mohou dýchat vzduch)
 • zachováno spirakulum (žaberní štěrbina mezi prvním a druhým žaberním obloukem)
 • svalnaté násadce párových ploutví
 • zachována spirální řasa ve střevě
 • larvy s vnějšími žábrami podobné larvám obojživelníků (půlcům)
 

Nadřád: CHRUPAVČITÍ (Chondrostei)

 • chrupavčitá kostra, zachovalá chorda
 • lebka vybíhá v rostrum, ústa extrémně spodní
 • heterocerkní ocasní ploutev
 • zachováno spirakulum
 • obývají pouze moře severní polokoule
 • obsahují jediný řád: Jeseteři (Acipenseriformes)
  • 2 nebo 4 vousky na spodině rypce před ústy
  • na těle 5 řad kostěnných štítků
  • zástupci:
   • JESETER VELKÝ (3 m, 200 kg, jikry = kaviár)
   • JESETER MALÝ (nejmenší z jeseterů, vyskytuje se v Dunaji)
   • VYZA VELKÁ (největší sladkovodní ryba - 4 až 5 m, 1230 kg)
   • "BESTER" (kříženec vyzy velké a jesetera malého - vyšlechtěn v roce 1952)
   • VESLONOS AMERICKÝ (sladkovodní, vytírá se v řece Mississippi)

 

Nadřád: MNOHOKOSTNATÍ (Holostei)

 • starobylé i pokročilé znaky - přechodný článek mezi chrupavčitými a kostnatými
 • plynový měchýř má pomocnou dýchací funkci
 • lebka s velkým počtem kostí
 • dělí se na dvě skupiny:
  • Kostlíni (Ginglymodi)*
   • uzavřené spirakulum, heterocerkní ocasní ploutev, ganoidní šupiny, spirální řasa
   • KOSTLÍN AMERICKÝ (tvrdé šupiny kryjí tělo jako pancíř, v řece Mississippi)
  • Kaprouni (Halecomorphi)*
   • dvojitý čelistní kloub, těla obratlů v ocasní části páteře ze dvou dílů (= diplospondylie)
   • šupiny tenké, okrouhlé (podobné cykloidním, ale jde o modifikované ganoidní šupiny)
   • dlouhá hřbetní ploutev
   • KAPROUN OBECNÝ
*Poznámka: Skupiny KOSTLÍNI a KAPROUNI bývají někdy uváděny jako samostatné nadřády.

 

Nadřád: KOSTNATÉ RYBY (Teleostei)

 • šupiny (cykloidní, ktenoidní) se překrývají, u některých ryb redukovány
 • chorda zatlačena obratli
 • ocasní ploutev homocerkní
 • plynový měchýř vznikl vychlípením hřbetní strany jícnu (u vývojově starších je spojen s trávicí trubicí, u pokročilejších je oddělen)
 • spirakulum nezachováno
 • chybí spirální řasa ve střevě, místo ní slepé vaky
 • dobře vytvořeny zrakové laloky

 

Řád: Bezostní (Clupeiformes)

 • mořští, výjimečně tažní
 • pouze měkké ploutevní paprsky; cykloidní šupiny
 • chybí postranní čára; plynový měchýř spojen s jícnem
 • často velká hejna
 • vývojový počátek kostnatých ryb
 • čeledi:
  • sardelovití: SARDEL OBECNÁ
  • sleďovití: SLEĎ OBECNÝ, SARDINKA, ŠPROT

 

Řád: Lososi (Salmoniformes)

 • sladkovodní i mořští, migrace
 • drobné cykloidní šupiny; nízká hřbetní poutev; před ocasní ploutví malá tuková ploutvička
 • zástupci:
  • LOSOS
  • PSTRUH
  • SIVEN
  • HLAVATKA
  • SÍH
  • LIPAN

 

Řád: Štiky (Esociformes)

 • sladkovodní, dravé
 • cykloidní šupiny; hřbetní ploutev posunuta dozadu
 • čeledi:
  • štikovití: ŠTIKA OBECNÁ
  • blatňákovití: BLATŇÁK TMAVÝ

 

Řád: Máloostní (Cypriniformes)

 • sladkovodní
 • málo tvrdých ploutevních paprsků
 • cykloidní šupiny; požeráková kost (mechanické rozmělnění potravy)
 • vnitřní ucho spojeno s plynovým měchýřem (tudíž slyší)
 • čeledi:
  • kaprovití: KAPR, PLOTICE, STŘEVLE, BOLEN, LÍN, CEJN, JELEC, PARMA, KARAS, TOLSTOLOBIK
  • sekavcovití: PISKOŘ, SEKAVEC
  • mřenkovití: MŘENKA MRAMOROVANÁ

 

Řád: Sumci (Siluriformes)

 • většina sladkovodních, někteří mořští
 • dlouhé vousky; tělo lysé, někdy kryto kostěnnými destičkami; slyší
 • čeledi:
  • sumcovití: SUMEC VELKÝ
  • sumečkovití: SUMEČEK AMERICKÝ
  • pasumcovití: PASUMEC ELEKTRICKÝ (chybí hřbetní ploutev, ale má velkou tukovou ploutev, elektrické orgány se silnými výboji)

 

Řád: Holobřiší (Anguilliformes)

 • převážně mořští
 • hadovité tělo bez břišních ploutví, ostatní splynuly v souvislý ploutevní lem
 • šupiny chybí, nebo zanořeny v kůži
 • zachované spojení plynového měchýře s jícnem
 • zástupci:
  • ÚHOŘ ŘÍČNÍ (tření v Sargasovém moři, z jiker se líhnou larvy "monté", ty do sladkých vod, zde žijí několik let, pak se vracejí do moře, z monté brakických vod se vyvíjejí samci)
  • MURÉNA (zuby s jedovými žlázami, (sub)tropy)

 

Řád: Hrdloploutví (Gadiformes)

 • břišní ploutve před prsními; prodloužená hřbetní a řitní ploutev; nemají tvrdé paprsky
 • na bradě často nepárový vous
 • plynový měchýř není spojen s jícnem
 • zástupci:
  • TRESKA OBECNÁ
  • TRESKA JEDNOSKVRNNÁ
  • MNÍK JEDNOVOUSÝ
  • ŠTIKOZUBEC OBECNÝ

 

Řád: Ostnoploutví (Perciformes)

 • dvojitá nebo dvě hřbetní ploutve, břišní ploutve před/nad prsními; větší počet tvrdých paprsků v ploutvích
 • ktenoidní šupiny (s ostny)
 • plynový měchýř není spojen s jícnem
 • evolučně nejvyspělejší skupina
 • čeledi:

  Lezec obojživelný

  • okounovití: 2 hřbetní ploutve (přední má všechny paprsky tvrdé), draví
   • zástupci: OKOUN, CANDÁT, JEŽDÍK
  • makrelovití: rychlí plavci, vykrojená ocasní ploutev, malé ploutvičky mezi hřbetní a ocasní a řitní a ocasní ploutví, chybí plynový měchýř
   • zástupci: MAKRELA, TUŇÁK
  • ***okounkovití: sladkovodní, dvoulaločná hřbetní ploutev
   • zástupci: OKOUNEK PSTRUHOVÝ, SLUNEČNICE PESTRÁ
  • ***kanicovití: nerozdělená hřbetní ploutev, tvrdé paprsky jen v její přední části
   • zástupce: KANIC OBECNÝ
  • ***parmicovití: 1 pár dlouhých pohyblivých vousků s chuťovými bradavkami
   • zástupce: PARMICE NACHOVÁ
  • ***klipkovití a pomcovití: korálové pestře zbarvené rybky, vysoké ploché tělo, malá ústa
  • ***vrubozubcovití (cichlidy): SKALÁRA, TLAMOVEC
  • ***hlaváčovití: břišní ploutve přiblížené nebo přeměněné v přísavku, chybí plynový měchýř
   • zástupci: HLAVÁČ, LEZEC, HLAVAČKA MRAMOROVANÁ 
  • ***mečounovití: horní čelist nápadně prodloužená ("meč"), částečná endotermie, nejrychlejší plavec
   • zástupce: MEČOUN OBECNÝ (jediný druh)
  • ***lezounovití: trny na skřelových kostech, přídatný dýchací nadžaberní orgán (umožňuje dýchat vzduch)
   • zástupce: LEZOUN INDICKÝ
  • ***guramovití: často pestře zbarvení, chovají se i v akváriích
   • zástupci: RÁJOVCI, BOJOVNICE

 

Řád: Volnoostní (Gasterosteiformes)

 • tělo často opancéřováno kostěenými štítky
 • části ploutví přeměněny v trny
 • tvorba teritorií, péče o potomstvo
 • čeledi:
  • koljuškovití: KOLJUŠKA TŘÍOSTNÁ
  • jehlovití: mořští, protažená bezzubá ústa, chybí plynový měchýř, žábry lalůčkovité nebo chomáčkovité, vajíčka se vyvíjejí v "hnízdní komůrce" na břiše samce
   • zástupci: JEHLA MOŘSKÁ, KONÍČEK MOŘSKÝ, ŘASOVNÍK ROZEDRANÝ

 

Řád: Platýsové (Pleuronectiformes)

 • zploštělé tělo; leží na dně, zahrabávají se do substrátu; oči na jedné straně; ploutve tvoří lem kolem celého těla
 • larva ale symetrická, až během vývoje se pokládá na bok, oko se přesouvá na horní stranu
 • zástupci:
  • PLATÝS
  • KAMBALA

 

Řád: Ropušnice (Scorpaeniformes)

 • kostěné štítky na těle a hlavě; tvrdé paprsky v ploutvích (mohou se změnit v ostny)
 • břišní ploutve pod prsními, ocasní ploutev zaoblená
 • často jedové žlázy (hemotoxické/neurotoxické účinky jedu)
 • žijí na mořském dně
 • zástupci:
  • ROPUŠNICE OBECNÁ
  • PERUTÝN OHNIVÝ
  • VRANKA OBECNÁ

 

***Řád: Ostnojazyční (Osteoglossiformes)

 • sladkovodní, převážně tropické
 • kostnatý jazyk; svinuté střevo leží nalevo od jícnu (u většiny ostatních ryb napravo)
 • zástupci:
  • ARAPAIMA VELKÁ
  • MOTÝLKOVEC AFRICKÝ (velké prsní ploutve se silnou svalovinou, umí plachtit ve vzduchu)
  • RYPOUN PETERSŮV (protažené rostrum zahnuté dolů)

 

***Řád: Trnobřiší (Characiformes)

 • sladkovodní
 • někdy pestře zbarvené (akvarijní rybky)
 • dobře ozubená ústa; slyší; tuková ploutvička; u některých prodloužená řitní ploutev
 • zástupci:
  • TETRY (pokud barevně světélkují, označují se jako "neónky")
  • PIRANĚ

 

***Řád: Nahohřbetí (Gymnotiformes)

 • sladkovodní
 • protažené, bočně zploštělé tělo
 • většina orgánů těsně za hlavou, velká ocasní část
 • elektrické orgány dvojího typu - slabé i silné
 • zástupce:
  • PAÚHOŘ ELEKTRICKÝ

 

***Řád: Ďasové (Lophiformes)

 • (hluboko)mořští
 • široká plochá hlava; oči na svrchní straně; velká tlama
 • prsní ploutve přeměněné k lezení po dně
 • přední paprsky hřbetní ploutve samostatné, 1. z nich prodloužen, ohnut dopředu, láká jím ryby (u některých také světélkuje)
 • zástupce:
  • ĎAS MOŘSKÝ

 

***Řád: Cípalové (Mugiliformes)

 • mořští, brakické vody i sladkovodní
 • čelisti bezzubé, nebo drobně ozubené
 • 2 hřbetní ploutve - první s tvrdými, druhá s měkkými paprsky
 • zástupce:
  • CÍPAL HLAVATÝ

 

***Řád: Gavúni (Atheriniformes)

 • mořští, brakické vody i sladkovodní
 • cykloidní, nebo ktenoidní šupiny
 • plynový měchýř oddělen od jícnu
 • u některých požerákové zuby
 • zástupci:
  • GAVÚNI
  • GAVÚNCI

 

***Řád: Jehlice (Beloniformes)

 • mořští, brakické vody i sladkovodní
 • pouze měkké ploutevní paprsky; hřbetní ploutev hodně vzadu, nad řitní
 • zástupci:
  • JEHLICE ROHOZOBÁ (čelisti tvaru pinzety)
  • LETOUN MĚKKOPLOUTVÝ ("létající ryba")

 

***Řád: Halančíkovci (Cyprinodontiformes)

 • většinou drobní sladkovodní
 • dlouhé vřetenovité tělo
 • pohlavní dimorfismus, samci barevnější
 • někteří živorodí, samci nepárové gonopodium
 • čeledi:
  • halančíkovití: HALANČÍK ČERVENÝ, HALANČÍK PŘÍČNOPRUHÝ
  • řivorodkovití: ŽIVORODKA KOMÁŘÍ, ŽIVORODKA DUHOVÁ, MEČOVKA ZELENÁ

 

***Řád: Čtverzubci (Tetraodontiformes)

 • zkrácené/diskovité/čtverhranné tělo, krátký ocas
 • malé šupiny nebo kostěnné destičky s trny nebo lysé tělo
 • chybí břišní ploutve
 • malá štěrbina za skřelí, malá ústa, silné zuby vpředu srostlé v zobákovité desky
 • mají vakovitou vychllípeninu střeva, kterou dokáží naplnit vzduchem/vodou a přeměnit se tak v kouli
 • zástupci:
  • HAVÝŠ
  • ČTVERZUBEC
  • JEŽÍK
  • MĚSÍČNÍK
 
 
Comments