Schizocoelia

 • Bilateralia (dvoustranně souměrní  strana hřbetní + strana břišní; přední a zadní konec těla)
 • pohybliví živočichové, méně přisedlí

 

KMEN: PLOŠTĚNCI (Plathelminthes)

 • ploché tělo, jednovrstevná pokožka (ektoderm, přirůstá ke svalové tkáni  kožněsvalový vak)
 • TS: slepá trávicí dutina (střevo, entoderm), mezi pokožkou a střevem mezenchym (mezoderm)
 • NS: gangliová provazcovitá (jen hlavová ganglia, tělní chybí)
 • VS: protonefridie - plaménkové buňky (filtrace odpadních vod, regulace obsahu vody v těle, osmoregulace)
 • smysly: zrak, hmat, chemoreceptory
 • paraziti mají kutikulu (chrání je před natrávením)

 

TŘÍDA: PLOŠTĚNKY (Turbellaria)

 • voda nebo vlhko, dravý způsob života
 • na povrchu řasinkový epitel (přivádění vody s kyslíkem, ne pohyb); kožněsvalový vak (pohyb)
 • DS: celým povrchem těla
 • VS: protonefridie
 • smysly: hmatová ouška (proudění), oči (intenzita světla), chemoreceptory
 • ®: hermafroditi, vysoká schopnost regenerace
 • zástupci:
  • PLOŠTĚNKA MLÉČNÁ
  • PLOŠTĚNKA POTOČNÍ
  • PLOŠTĚNKA HORSKÁ
  • PLOŠTĚNKA UŠATÁ
  • MNOHOSTŘEVÉ PLOŠTĚNKY (výhradně mořské, jediné vývoj přes larvu, pestré zbarvení)

 

TŘÍDA: MOTOLICE (Trematoda)

 • endoparaziti obratlovců (výjimka: čeleď Transversotrematidae)

  Motolice kopinatá a její vliv na chování mravence

  Jeden z příkladů, kdy parazit manipuluje s chováním svého hostitele, můžeme najít třeba u motolice kopinaté (Dicrocoelium dendriticum). Konkrétně se jedná o druhého mezihostitele, tedy mravence. Když se cerkárie dostane do mravence, namíří si to do jeho střeva, kde se množí a také tvoří cysty. Ovšem jedna nebo dvě motolice neencystují, ale vydají se do podjícnového ganglia, které inervuje mravencovy mandibuly. Toho motolice využijí a poté, co donutí svého mezihostitele vylézt na vrchol trávy, vyvolají mu křeč a mravenec se "musí" do trávy zakousnout. V této pozici vydrží celý den, kdy je největší pravděpodobnost sežrání například krávou. Je-li však vedro, motolice nenechají svého "majitele" uvařit, a tudíž sebe zničit, ale přinutí ho slézt níže, do stínu. Cyklus vylézání a slézání se opakuje dennodenně, dokud není mravenec sežrán nebo nezemře. Tato schopnost ovlivňovat chování jiného organismu je u takto malého tvorečka opravdu obdivuhodná.
 • složité vývojové cykly, střídání hostitelů
 • pokožka z mnohojaderných syncytií (splynulé buňky)
 • k přichycení v hostiteli slouží dvě přísavky
 • ®: hermafroditi (výjimka: krevničky), extrémně vyvinutá reprodukční soustava
 • zástupci:
  • MOTOLICE JATERNÍ
   • DH ovce, kráva > žluč > vajíčka > výkaly > miracidium > MH bahnatka malá > množení v hepatopankreatu > redie > cerkárie (ven) > cysta (v prostředí) > DH ovce, kráva
  • MOTOLICE KOPINATÁ
   • DH ovce, kráva > žluč > vajíčka > výkaly > miracidium > 1. MH suchozemský plž > sporocysta > redie > cerkárie obalené slizem > 2. MH mravenec (sliz jim chutná) > střevo + hlavové ganglium > DH ovce, kráva
  • KREVNIČKA MOČOVÁ
   • gonochoristé! - menší samička zalézá do břišní rýhy mohutnějšího samečka, kde dochází ke kopulaci
   • rýžová pole (Asie) > bilharzióza (těžké záněty močového měchýře, vajíčka s trnem poškozují kapiláry > močokrevnost)

 

TŘÍDA: TASEMNICE (Cestoda)

 • endoparaziti (tenké střevo), extrémně přizpůsobení parazitismu (chybí TS a smysly)
 • živiny vstřebávají celým povrchem těla (mikroklky na povrchu)
 • na hlavičce příchytné orgány (přísavky, háčky)
 • ®: výkonná RS, hermafroditi (samooplození - jednotlivé články mezi sebou)
 • střídání hostitelů, složité vývojové cykly
 • vývoj tasemnice:
  1. články s oplozenými vajíčky vyjdou ven
  2. pozře je mezihostitel (např. kráva)
  3. v trávicím traktu se vyvine onkosféra, provrtá se střevní stěnou do krevního oběhu, s krví se dostane do svalu
  4. zapouzdří se (boubel)
  5. po pozření hostitelem se ve střevu vyvíjí nová tasemnice
 • zástupci:
  • TASEMNICE BEZBRANNÁ (3-5 m, nemá háčky, MH skot - člověk může být jen DH)
  • TASEMNICE DLOUHOČLENNÁ (2-3 m, věneček háčků, MH prase - člověk může být DH i MH! neurocysticerkosa)
  • T. PSÍ, T. KOČIČÍ
  • ŠKULOVEC ŠIROKÝ
  • MĚCHOŽIL ZHOUBNÝ
  • ŘEMENATKA PTAČÍ

 

***TŘÍDA: ŽÁBROHLÍSTI (Monogenea)

 • pouze 1 hostitel
 • paraziti vodních živočichů, zejména ryb
 • opisthaptor = zařízení pro přichycení na hostiteli (přísavky, háčky, svorky, přísavné destičky)
 • hermafroditi, vnitřní oplození
 • zástupci:
  • DACTYLOGYRUS (háčky)
  • GYRODACTYLUS (háčky)
  • POLYSTOMA (háčky + 6 přísavek)
  • DIPLOZOON (4 páry svorek, diporpa = "polodospělec", dospělec ve tvaru "X" vzniká spojením dvou diporp)
 
 

KMEN: MECHOVNATCI (Entoprocta)

 • mořští hermafroditi velcí maximálně 0,5 mm

  Mechovnatci

   
  Larva mechovnatce je volně pohyblivá (má věneček plovacích brv a smyslovou štětičku na vrchu) a ústní i anální otvor má na spodní straně těla. Při dospívání se však obrací a přisedá. Dospělec pak má ústní a anální otvor ústící směrem nahoru a na vrcholu těla chapadélka.
 • dospělci přisedlí (stopka + kalich), larvy obrvené; juvenilní stadium se převrací a přisedá
 • TS: průchodná ("U" trubice), mikrofágové (obrvená chapadélka přihání k ústnímu otvoru vodu s potravou)
 • mesenchym vyplňuje celé tělo (i chapadélka)
 • NS: gangliová provazcovitá
 • ®: hermafroditi; tvoří kolonie (pučení)
 
 

***KMEN: BEZSTŘEVKY (Acoelomorpha)

 • dříve řazeny mezi ploštěnce
 • vrstvy: ektoderm, mesenchym (systém chodbiček), entoderm
 • velikost: 1-2 mm
 • NS!: difúzní
 • vylučování: na úrovni buněčné - buňky athrocyty (vychytávají vylučované látky a posílají je ven přijímacím otvorem)
 • TS: ústní otvor; nemá funkční střevo - přítomno je (z entodermu), ale vyplněno také mesenchymem; mikrofág
 • ®: traumatická inseminace - výrazný sklerotizovaný kopulační orgán prorazí tělo
 • žije při pobřeží (zóna "černé písky")
 • schopnost přesunu na delší vzdálenosti - několik jedinců tvoří "kuličky" a nechají se unášet proudem
 
 

KMEN: PÁSNICE (Nemertini)

 • vodní, většinou mořští živočichové, některé terestrické
 • rhynchocoel = vak po celé délce těla
 • vychlípitelný chobot (vymrštění pomocí stahu okružní svaloviny) - s trnem/bez trnu
 • TS: na obou koncích otevřená
 • CS: uzavřená (dorzální céva žene krev do hlavové části, dvě postranní cévy sbírají krev z hlavové části)
 • VS: protonefridie - pleménkové buňky sbírají metabolity z CS
 • NS: gangliová provazcovitá (4 hlavová ganglia)
 • ®: gonochoristé, vývoj přímý nebo přes larvu
 • zástupci:
  • PÁSEMNIČKA SLADKOVODNÍ (žije v našich vodách)
  • PÁSMOVKA VELKÁ (v moři, až 30 m)

 

Comments