Svaloploutví (Sarcopterygii)

TŘÍDA: SVALOPLOUTVÍ (Sarcopterygii)

 
Poznámka: PAPRSKOPLOUTVÉ RYBY (Actinopterygii) a SVALOPLOUTVÍ (Sarcopterygii) byli dříve řazeni do společné třídy RYBY (Pisces, později Osteichthyes). Dnes jsou ovšem oproti paprskoploutvým rybám mezi svaloploutvé řazeni i čtvernožci (Tetrapoda) - linie vedoucí k obojživelníkům a vyšším obratlovcům. Jako ryby s. str. tedy chápeme pouze Actinopterygii.
 
 • původně ploutve - mohutný svalnatý násadec, ploutevní paprsky nemají charakter vějíře
 • hřbetní ploutve dvě až žádná, ocasní ploutev heterocerkní nebo difycerkní
 • původně kosmoidní šupiny kosočtverečného tvaru (silná vrstva kosminu, na povrchu kryty sklovinou); později se šupiny ztenčovaly, zaokrouhlovaly a ztratily kosminovou vrstvu
 • v kůži slizotvorné žlázy
 • chorda zachována, páteř tvoří obratle bez těl
 • spirakulum (žaberní štěrbina mezi prvním a druhým žaberním obloukem) zaniklo
 • střevo má u starobylých spirální řasu
 • koncový mozek má jinou stavbu než u paprskoploutvých ryb
 • někteří mají vnitřní nozdry (choany)
 • oči lemovány prstencem kostěných destiček
 

 

SYSTÉM SVALOPLOUTVÝCH

 

PODTŘÍDA: DVOJDYŠNÍ (Dipnoi)

 • velké protáhlé ryby (> 1 metr)
 • kosmoidní šupiny pouze bahník australský, ostatní druhy šupiny redukovány a zanořeny v kůži
 • chorda plně zachována
 • spirální řasa, kloaka
 • plicní vaky z břišní stěny jícnu (přijímání vzdušného kyslíku) + žábry
 • poprvé se objevuje mízní systém
 • tropické sladkovodní ryby (periodicky vysychající vody)
 • v období sucha si hloubí metrové svislé šachty, kde v anabióze přežívají
 • stadium larvy, podobá se larvám obojživelníků
 
dvojdyšní se dělí na dva řády: Jednoplicní (Ceratodiformes) a Dvouplicní (Lepidosireniformes)
 • jednoplicní - nepárový plicní vak
 • dvouplicní - dva plicní vaky
 • zástupci:
  • BAHNÍK AUSTRALSKÝ (jednoplicní)
  • BAHNÍK AMERICKÝ (dvouplicní)
  • BAHNÍK VÝCHODOAFRICKÝ (dvouplicní)
 • výskyt bahníků na více kontinentech bývá považován za jeden z důkazů toho, že kdysi existoval jediný prakontinent

 

PODTŘÍDA: LALOKOPLOUTVÍ (Coelacanthimorphes)

 • kosmoidní šupiny
 • stavba lebky připomíná obojživelníka
 • mohutné párové ploutve se svalovinou a šupinami
 
lalokoploutví se dělí na dvě skupiny: Rhipidistia a Actinistia
 • Rhipidistia: vymřelá skupina, od ní zřejmě vývoj obojživelníků
  • párové plicní vaky a vnitřní nozdry (choany)
 • Actinistia: "žijící fosilie" LATIMÉRIE PODIVNÁ (žije v pobřežních mořích Afriky)
  • nepárový plicní vak degenerovaný a vyplněný olejovitou tkání, choany chybí

 

Comments