Tkáně mnohobuněčných

 
 
tkáně = soubory buněk jednoho nebo více typů, které vykonávají stejnou funkci


EPITELY

 • buňky těsně vedle sebe, žádná mezibuněčná hmota
 • pokrývají povrch nebo vystýlají dutiny
 • dělení epitelů:
  • dle tvaru – plochý (dlaždicový; pokožka), válcový (cylindrický; střeva), kubický (sítnice)
  • dle vrstev – jednovrstevný, vícevrstevný
  • dle funkce – krycí (povrch těla, cévy, plicní sklípky), resorpční (řasinky; tenké střevo), sekreční (slinné, potní, mléčné žlázy, brzlík, slinivka, ledvina), svalový (nižší MB, náhrada SS; duhovka), smyslový (sítnice), pigmentový (barviva)


POJIVOVÁ TKÁŇ

 • mezodermální původ
 • velký obsah mezibuněčné hmoty > 2 složky: 
  • beztvará (amorfní) – glykosaminoglykany
  • vláknitá (fibrilární) – kolagen (želatina), elastin
 • vyplňuje prostory mezi orgány nebo tyto orgány obaluje, oporná funkce
a) VAZIVO = buněčná hmota rosolovitá (řídká vaziva), pevná a pružná (pouzdra orgánů, šlachy, vazy)

b) CHRUPAVKA = buňky chondrocyty (izolované ve skupině); je tuhá, pevná a pružná; chybí regenerační schopnost
 • ch. sklovitá (hyalinní): buňky po 2-3; kloubní chrupavky, úpony žeber
 • ch. vazivová: zřetelně vláknitá, velmi pevná; meziobratlové ploténky, spona
 • ch. elastická: v mezibuněčné hmotě elastické fibrily; ušní boltec, příklopka hrtanová
c) KOST = buňky osteocyty; nejtvrdší z pojiv; mezibuněčná hmota obsahuje anorg. látky; vzniká kostnatěním (osifikací) z a) nebo b)
 • k. kompaktní (hutná, lamelární): souvislé lamely ve vrstvách kolem cév a nervů
 • k. houbovitá (spongiosní): vzniká odbouráváním kompaktní kosti; obsahuje drobné dutinky, má trámčitou strukturu, kostní dřeň (retikulární pojivo) krvetvorba


TROFICKÁ POJIVA

 • tělní tekutiny; rozvádějí do těla živiny, hormony, kyslík
a) KREV = plazma (voda, anorg. i org. látky) + krevní buňky (erytrocyty, leukocyty) + krevní destičky (trombocyty; srážení krve)
b) MÍZA (LYMFA) = buňky lymfocyty; systém mízních uzlin
c) TKÁŇOVÝ MOK = nebuněčná složka mízy, která prostupuje do tkání
d) KRVOMÍZA (HEMOLYMFA) = buňky hemocyty, bezobratlí živočichové


SVALOVÁ TKÁŇ

 • stažitelná vlákna = myofibrily
a) HLADKÁ SVALOVINA
 • jednojaderné vřetenovité buňky
 • bezobratlých kožněsvalový vak, u obratlovců stěny orgánů
 • vůlí neovladatelná
b) PŘÍČNĚ PRUHOVANÁ SVALOVINA
 • mnohojaderné svalové vlákno (syncytium)
 • „pruhování“ tvoří střídání bílkovin aktinu a myozinu
 • svalové vlákno > svalový snopec (kryt vazivovým obalem)
 • u obratlovců kosterní svaly (červené zabarvení - myoglobin)
c) SRDEČNÍ SVALOVINA
 • jednojaderné úseky s přepážkami
 • vlákna spojena plazmatickými můstky (vedení podráždění/vzruchu)


NERVOVÁ TKÁŇ

 • neurony (vedou vzruch)
 • gliové buňky (glie, neuroglie; ochrana, opora, výživa)
 • neuron = tělo + výběžky (neurit [axon] – odeslání vzruchu; dendrit – příjem vzruchu)
 • synapse (zápoj) – spojení dendritů a neuritů

 

Comments