Ekosystém

 • biocenóza + biotop (úzké sepětí)
 • může mít různý rozsah (studánka × tropický deštný les

 • tok látek a energií v ekosystému
  • produkce a konzumace v ekosystému
   • primární producenti (autotrofové)
   • konzumenti (heterotrofové) 1. řádu (býložravci), 2. řádu (masožravci, všežravci) a 3. řádu (další masožravci a všežravci) – zároveň i sekundární producenti organické hmoty
   • dekompozitoři (reducenti)
  • potravní řetězec
   • energeticko-potravní vztahy mezi organismy
   • pastevně-kořistnický: býložravci masožravci, většinou tozvětvený
   • dekompoziční: rozklad mrtvé organické hmoty (nejdříve tvorba humusu, dále jeho mineralizace – bakterie)
   • potravní pyramida - spojením potravních řetězců
   • tok látek a energií je jednosměrný
  • potravní pyramida
   • spojení všech potravních řetězců v ekosystému
   • jednosměrný tok látek a energie
   • na každém stupni ztráty v podobě tepelné energie

 • přírodní ekosystém
  • schopné autoregulace – dynamická rovnováha, udržují stabilitu, při částečném narušení možnost obnovy
  • schopné vývoje – adaptace na změny podmínek
  • vysoká biodiverzita
  • velká složitost potravních vztahů
  • dnes velmi vzácné
 • umělé ekosystémy
  • dnes nejčastější
  • nestabilní, neschopné autoregulace
  • nutné zásahy a udržování člověkem (dodávání energie)
  • druhově chudé – často monokultury (např. kukuřičné pole, smrkový les)
  • dočasně vysoká produktivita
Comments