Konflikt člověka se životním prostředím

Globální problémy lidstva

  • populační exploze, potravinová krize
  • surovinová krize – nebezpečí vyčerpání zdrojů
  • energetická krize – rostoucí (s)potřeba energie

 

Ekologické katastrofy

  • havárie tankerů
  • havárie ropných vrtů
  • lesní požáry
  • havárie chemických továren
  • poškození území těžbou a imisemi
  • kácení tropických lesů
Comments