Společenstva, biomy

SPOLEČENSTVA

 • soubory populací různých druhů na určitém biotopu
 • fytocenóza, zoocenóza (příp. i dílčí společenstva)
 • ráz společenstva určuje dominantní populace
 • stratifikace společenstva
  • v prostoru
   • svislé (vertikální) – patra (např. patra v lese: kořenové, mechové, bylinné, keřové, stromové)
   • vodorovné (horizontální) – rozdíl mezi středem a okrajem společenstva – důležité jsou i ekotony (= hraniční pásma mezi biocenózami)
  • v čase
   • postupné využití daného prostoru
   • sezónní změny v závislosti na změnách teploty, vlhkosti, dostupnosti světla…
 • vztahy ve společenstvu
  • složité vzájemné závislosti mezi populacemi (uplatňují se opět vztahy vnitrodruhové i mezidruhové)
  • sukcese společenstva = dlouhodobé změny ve společenstvu směřující k vytvoření stability za daných podmínek
   • primární – na zcela neosídlených biotopech (nově vzniklý ostrov)
   • sekundární – na již osídlených, ale narušených biotopech (les po požáru)
  • klimax = relativně ustálené konečné společenstvo vzniklé sukcesí
 • stabilita společenstva
  • je dána dlouhodobým vývojem
  • faktory stability
   • biodiverzita – druhová pestrost (dvě složky: diverzita = počet druhů, disparita = počet tělních plánů a jejich rozdílnost)
   • zachování podmínek biotopu
  • přírodní × umělé (člověkem vytvořené) biocenózy

 

BIOMY

 • soubory různých biocenóz (ekosystémů) podobné struktury a funkce, které se vyvinuly v určitých podmínkách prostředí ( dle klimatických podmínek se vyvinuly následující biomy)
 • tropický deštný les
  • průměrná teplota 25 °C
  • roční srážky 2000–8000 mm
  • rostliny: palmy, liány, epifysy…
  • živočichové: opice, hmyz, papoušci, kolibříci…
 • tropické poloopadavé a opadavé lesy
  • lemují deštné lesy
  • chladné období: 15–20 °C, teplé období 25–30 °C
  • srážky 1500–2000 mm
  • rostliny: listnaté stromy opadávající v období sucha…
  • živočichové: opice, tapír…
 • tropické pouště a polopouště
  • poušť kamenitá, štěrkovitá, písečná
  • teplotní rozdíly mezi dnem a nocí až 40 °C
  • 11 měsíců bez srážek
  • rostliny: sukulenty, efeméry…
  • živočichové: hadi, ještěři, hmyz…
   • mechanismy přizpůsobení se živočichů období sucha: noční aktivita, život pod povrchem nebo na rostlinách, voda z metabolických procesů, denní aktivita (dlouhé štíhlé nohy)
  • největší poušť světa – Sahara (9 miliónů km2)
 • pouště a polopouště mírného klimatu
  • velké výkyvy teplot
  • srážky cca 200 mm
  • rostliny: tamaryšky, juka
   • mechanismy přizpůsobení se rostlin období sucha: kořeny jednak hluboko (15-20 m), jednak síť kořenů v povrchové vrstvě (využití veškerých srážek), uchování vody v lodyhách, krátký životní cyklus (efeméry)
  • živočichové: ještěrky, křečíci, velbloud…
 • savany
  • teploty klesají až k 0 °C
  • srážky 400–1000 mm
  • rostliny: převažují trávy, stromy řídce (baobab, akácie)
  • živočichové: stáda antilop, zeber, gazel, lvi, hyeny…
 • stepi (prérie, pampy, pusty)
  • travnatá společenstva mírného pásu
  • sušší podnebí, srážky 250–650 mm
  • v zimě –10 až –15 °C, v létě 20–25 °C
  • Severní a Jižní Amerika, Eurasie
  • rostliny: trávy, cibulnaté rostliny, bez dřevin…
  • živočichové: psoun, sysel, bizon, koně…
 • opadavé listnaté lesy
  • nejchladnější měsíce –5 až +2 °C, nejteplejší měsíce 14–19 °C
  • srážky 500–1500 mm
  • hlavně v mírném pásu severní polokoule
  • rostliny: bučiny a doubravy, keřové patro…
  • živočichové: veverka, liška, plch…
 • tvrdolisté lesy
  • étesiové klima – maximum srážek v zimě (1000 mm)
  • suché léto, roční amplituda 15–20 °C
  • kolem Středozemního moře, Írán, Kalifornie, Jižní Amerika, Austrálie
  • rostliny: pinie, eukalypty, cedry…
  • živočichové: kozy, ovce, koala, klokan…
 • boreální lesy (tajga)
  • roční rozdíly teplot 30–50 °C
  • srážky 450–600 mm
  • jehličnaté lesy severní polokoule
  • rostliny: limba, jedle, meruzalky, vrby…
  • živočichové: medvěd, sobol, los…
 • tundra
  • zima 9–11 měsíců v roce
  • srážky 150–300 mm
  • 65–70° severní šířky
  • rostliny: vrby, zakrslé dřeviny, trávy, mechy, lišejníky…
  • živočichové: sob, liška polární, medvěd lední, sovice sněžná…
 • polární pustiny

 

VEGETAČNÍ ZÓNY

 • biomy vytvářejí
  • vegetační pásma horizontálně (rovník – póly)
  • vegetační stupně vertikálně (nížiny – velehory)
 • mění se intenzita slunečního záření, teplota, množství srážek, vlhkost vzduchu, intenzita větru a další faktory
 • pozorovatelné například při stoupání na tropickou velehoru Kilimandžáro: postupně (se zvyšující se nadmořskou výškou) savany horský (mlžný les) vřesoviště, rašeliniště horská polopoušť (afroalpinský stupeň) vrcholová zóna (sníh, led, kamení)
Comments