Genetika‎ > ‎

Genetika člověka

METODY VÝZKUMU
 • molekulárně genetický výzkum
 • cytogenetický výzkum
 • výzkum dvojčat (gemelologický)
 • výzkum rodokmenů (genealogický)
 • výzkum populací

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÝ VÝZKUM

 • studium jaderné DNA – získávána většinou z periferních lymfocytů
 • zjišťování odchylek od standardu – genové mutace
 • genové sondy: řetězce DNA mutovaného genu (pokud DNA s genovou sondou hybridizuje, je mutace přítomna i ve vyšetřované DNA – tak lze odhalovat i přenašeče dědičných chorob)
 • metoda se nazývá mutační analýza nebo přímá DNA diagnostika

CYTOGENETICKÝ VÝZKUM

 • studium chromozomů – každý má typické proužkování
 • zjišťování strukturních a genomových aberací
 • odebrání plodové vody (amniocentéza) – 14.–16. týden těhotenství
 • časnější mezi 8.–10. týdnem – z plodové části placenty
 • až 6 % novorozenců má vrozené vývojové vady, čtvrtina z nich podmíněna výhradně geneticky, přes polovinu multifaktoriální základ (kritické období – první 3 měsíce těhotenství)

VÝZKUM DVOJČAT

 • dvojvaječná, jednovaječná dvojčata
 • poměr 80 : 1, dvojvaječná jsou až 4× častější
 • jednovaječná – frekvence stálá (cca 0,3 %)
 • dvojvaječná – frekvence se zvyšuje s věkem matky
 • významný koeficient dědivosti 
 • vliv prostředí

VÝZKUM RODOKMENŮ

 • nejběžnější metoda výzkumu
 • zkoumání rodového výskytu znaků na základě rodokmenů sestavených z ustálených symbolů
 • výskyt dědičných chorob (autozomálně/gonozomálně dominantní/recesivní) – viz v příloze na konci stránky

VÝZKUM POPULACÍ

 • populace člověka se pokládají za panmiktické (i když ne vždy jsou, ale toto zjednodušení je relativně funkční)
 • běžné je nenáhodné párování – tendence dávat přednost partnerovi s fyzickými, psychickými, sociálními znaky podobnými svým vlastním
 • nejvyšší míra porušení panmixie – příbuzenské sňatky (příbuzenské křížení = inbreeding) v některých zemích velmi časté (Arábie, Indie – až 30 %) → vede ke zvýšení frekvence homozygotů v potomstvu → zvýšení nepříznivého působení recesivní alely

POZNÁMKY

 • lidské znaky dědičné podle stejných zákonitostí jako znaky všech ostatních organismů
 • většina znaků je polygenních, přibližně 900 znaků je monogenních
 • polygenně dědičné choroby: vrozené vady srdce, rozštěpy neurální trubice, esenciální hypertenze, ateroskleróza, neuróza, diabetes mellitus, autoimunitní choroby, alergie (senná rýma, ekzémy, průduškové astma…) a další – rodinný ochranný režim
 • recesivní znak – záleží na „genové dávce“ (= tzv. neúplná recesivita – rodiče mohou být zdrávi, při vyšší genové dávce se choroba projeví)
Ċ
Tomáš Macháček,
28. 5. 2009 12:51
Comments